Konfucius värnade om dygder och återupprättade traditionella seder och bruk

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Konfucius spelade en viktig roll för att skapa traditionell kinesisk kultur. Han sade till exempel: "Påtvinga inte andra det du inte själv vill ha". Han sade också: "Om du själv vill lyckas ska du hjälpa andra att lyckas; om du själv vill reda ut saker och ting ska du hjälpa andra att reda ut saker och ting". Sammanfattningsvis fokuserade han på moraliska värderingar.

Att rätta till folkliga sedvänjor

Enligt Shi Ji (Den store historikska upptecknaren) blev Konfucius kansler i kungariket Lu vid 56 års ålder och var nöjd med sin utnämning.

En av hans elever blev förbryllad och frågade: "Jag har hört att en gentleman inte är rädd när faran kommer och inte glad när välsignelser kommer".

Konfucius svarade: "Det stämmer. Men det finns också ett ordspråk: 'En gentleman är ivrig att tjäna samhället även om han har hög rang.'"

Inom tre månader efter att Konfucius blev kansler vågade köpmännen inte lura sina kunder för att göra vinst, män och kvinnor var uppmärksamma på sitt uppförande och höll ett ordentligt avstånd till varandra när de var ute i det offentliga rummet, människor skulle inte plocka upp saker som inte tillhörde dem, och de behövde inte tigga tjänstemän om hjälp eftersom de tjänster de behövde fanns tillgängliga.

Betydelsen av dygd

Något annat som Konfucius gjorde efter att han blivit kansler var att avrätta Shao Zhengmao. Liksom Konfucius höll Shao också offentliga föreläsningar, och nästan alla Konfucius elever lockades av hans föredrag.

När Konfucius fick frågan varför han avrättade Shao förklarade han: "Det finns fem typer av onda människor, men tjuvar hör inte till dem. Den första är klar i sinnet men följer en ond väg. Den andra beter sig illa men är ovillig att ändra sig. Den tredje gör falska uttalanden men säger dem vältaligt. Den fjärde är alltför bekant med smutsiga idéer och håller dem i minnet. Den femte instämmer i felaktiga åsikter och utvecklar dem."

Enligt Konfucius är den värsta situationen när omoraliska människor är i ledningen. Ingen av dessa onda egenskaper är acceptabla, och Shao hade alla dessa. Det var därför han var tvungen att avrättas.

Konfucius ägnade särskild uppmärksamhet åt dygd. Detta innebär naturligtvis inte nödvändigtvis att man måste vara perfekt. Till och med bland hans tio mest framstående elever hade var och en av dem styrkor endast på vissa områden. De omfattade dygd (Yan Hui, Min Ziqian, Ran Boniu, Zhong Gong), tal (Zai Wo, Zi Gong), regeringsangelägenheter (Ran Qiu, Zi Lu) och litteratur (Zi You, Zi Xia).

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/18/209391.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.