Min syn på artificiell intelligens (AI)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Lanseringen av OpenAI:s ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) i november 2022 och lanseringen av den nyare versionen (GPT-4) i mars 2023 chockade världen över hur snabbt artificiell intelligens (AI) har utvecklats.

Miljontals människor är entusiastiska över att utforska vad denna nya teknik kan ge oss, men det finns de som känner sig alarmerade och oroliga över vad den kommer att innebära för det mänskliga samhället. De framför allvarliga varningar om att den mänskliga civilisationen har kommit till en vändpunkt utan motstycke. Toppexperter inom AI har publicerat ett öppet brev där de globala AI-laboratorierna uppmanas att stoppa utvecklingen av AI under de kommande sex månaderna för att bättre förstå denna teknik.

Jämfört med den begränsade kunskap som en människa kan tillgodogöra sig under hela sin livstid kan AI-robotar vara utrustade med oändliga färdigheter och kunskaper. De skulle kunna vara experter på alla områden, inklusive skrivande, musik, konst, programmering, medicinsk diagnostik, kundservice, kulturella skillnader i språkuttryck och så vidare.

På grund av förmågan att snabbt få tillgång till enorma mängder data inom många områden och analysera dem, samt förmågan att "lära sig" av människans inlärningsförmåga, kan AI-robotar nu utföra många enorma dagliga uppgifter som är omöjliga för människor.

Med ChatGPT kan den till exempel, om du visar den en bild av innehållet i ett kylskåp, berätta vad som finns i kylskåpet och rekommendera måltidsplaner, inklusive hur måltiderna ska tillagas. Den kan också lösa en rad olika utmanande olympiadproblem från högstadiet och till och med klara advokatexamen.

En andlig kultiverares synvinkel

Jag minns att det under 1990-talet plötsligt uppstod kloner, vilket ledde till att fåret Dolly föddes. Många experter oroade sig för att den tekniken skulle användas för att klona människor. Men i och med regeringens förbud mot kloning av mänskliga embryon försvann tekniken snart från allmänhetens ögon.

Införandet av AI fick mig att undra om detta var en annan form av kloningsteknik. Kloner ersätter helt enkelt människor en efter en, medan AI-robotar kan kontrollera många människor samtidigt, vilket skulle kunna vara mycket effektivare och grundligare än biologiska kloner.

När det gäller förmåga råder det ingen tvekan om att AI-robotar en dag skulle kunna bli mycket mer "kapabla" än människor. Även om människokroppen är skapad av det gudomliga är majoriteten av våra hjärnor begränsade för att skydda oss från att begå grova brott och förstöra oss själva. Det är det enda sättet för vår civilisation att kunna upprätthållas tillräckligt

När allt kommer omkring är människan, som Mästaren påpekade i "Hur mänskligheten kom till", skapad och skyddad av det gudomliga. Trots kloner eller AI-robotar är människan oersättlig. Vi behöver inte vara rädda eller låta oss frestas. Vi bör behålla vår medkänsla och våra upprätta tankar, förbli rationella och uppfylla våra roller och uppdrag.

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln representerar endast författarens förståelse i sitt nuvarande kultiveringstillstånd avsedd att delas mellan utövare så att vi kan "jämföra i studier, jämföra i kultivering". ("Solid kultivering", Hong Yin)

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/4/208366.htm

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.