Amerikansk ideell organisation uppmanar det internationella samfundet att hålla KKP ansvarigt för dess religiösa förföljelse

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
(Minghui.org) Familjeforskningsrådet, en ideell forsknings- och utbildningsorganisation, publicerade sin rapport " 2023-utgåva av Religionsfrihet i Kina " i oktober 2023.

Dess sammanfattning lyder: "Folkrepubliken Kina begränsar religionsutövning och förtrycker religiösa minoriteter i en svepande skala. Denna religiösa förföljelse riktar sig mot personer av alla trosuppfattningar. Kristna, muslimer, tibetanska buddhister, Falun Gong-utövare och andra är alla offer för det kinesiska kommunistpartiets (KKP) försök att undertrycka alla trosuppfattningar som kan konkurrera med partiets ideologi. Denna kampanj mot religion har haft och fortsätter att ha förödande konsekvenser för dem som helt enkelt vill leva enligt sitt samvete."

nullSkärmdump av rapportens första sida

I avsnittet om förföljelsen av Falun Gong sade rapporten att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna "närmar sig en omfattning och brutalitet som inte skådats sedan andra världskrigets grymheter."

Nedan följer utdrag ur rapporten som fokuserar på Falun Gong:

"Falun Gong (även känt som Falun Dafa) är inte en formell religion utan en andlig disciplin baserad på en uppsättning meditationsövningar och texter som predikar sanningens, medkänslans och tålamodets dygder. Trots detta väckte denna snabbt växande metod den kinesiska regeringens vrede i slutet av 1990-talet när den nådde mellan 70 och 100 miljoner anhängare och därmed överträffade antalet medlemmar i KKP vid den tiden (63 miljoner). I kölvattnet av en decennier lång strävan att undertrycka traditionella kinesiska trosföreställningar sågs det ökande intresset för andlighet som ett hot mot KKP.

"I juli 1999 inleddes regeringens försök att utrota tron på Falun Gong. Denna ansträngning omfattade massarresteringar, fängelsevistelser i arbetsläger, hjärntvätt och tortyr för alla som vägrade att avsäga sig sin tro på Falun Gong och dess utövning. Myndigheterna torterade utövare när de försökte tvinga dem att avsvärja sig sin tro och sluta utöva - något som fortsätter än idag.

"Den mest fasansfulla formen av förföljelse mot Falun Gong (och ibland även andra religiösa minoriteter) är organskörd med tvång. Detta innebär att man med tvång avlägsnar organ från samvetsfångar och säljer organen. En grupp forskare har visat att patienter i Kina (även de som reser från utlandet) utlovas matchande organ för transplantation inom några dagar - en otroligt kort tid jämfört med väntetiden i västländerna, som varierar från några månader till några år. En sådan snabb väntan på att få organ är endast möjlig med Kinas tvångsförfaranden som tar livet av oskyldiga Falun Gong-anhängare.

"Den 17 juni 2019 drog Independent Tribunal för påtvingad organskörd av samvetsfångar i Kina slutsatsen att Falun Gong-anhängare har använts som en primär källa för påtvingad organskörd. Hundrasex människorättsadvokater uppskattar att minst 65 000 Falun Gong-utövare har dödats för sina organ sedan 2001. Den kinesiska regeringen gör en betydande vinst på organhandeln. Global a rättogheter överensstämmelse menar att Kina tjänar minst 840 miljoner US-dollar varje år på denna verksamhet, medan vissa uppskattar vinsterna till så mycket som 1,7 miljarder US-dollar. Det finns bevis för att patienter från över 20 länder har rest till Kina för att genomgå transplantationer i vad som nu kallas 'transplantationsturism'."

I sin policyrekommendation säger rapporten: "KKP:s konsekventa brott mot de mänskliga rättigheterna visar att det inte kan behandlas som vilken annan regering som helst. Mänskliga rättigheter och religionsfrihet måste tas upp i USA:s handel och diplomatiska förbindelser med Kina.

"Den kinesiska regeringen får inte tillåtas att skamlöst begå brott mot mänskliga rättigheter och religionsfrihet utan konsekvenser från det internationella samfundet."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/16/21...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.