Ottawa, Kanada: Ny rapport avslöjar KKP:s förföljelse av Falun Gong utomlands

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Dai Gongyu, en representant från Falun Dafa-förening i Kanada, och två vittnen presenterade en 130-sidig rapport i Kanadas parlament den 25 oktober som sammanfattar det kinesiska kommunistpartiets (KKP) undertryckande av Falun Gong utomlands. Med titeln Utländsk inblandning och förtryck av Falun Gong i Kanada: Nyckelpunkter och fallstudier 1999-2023, avslöjade denna rapport alarmerande fakta om inblandningens omfattning, varaktighet, penetration och variation. Rapporten gav också 11 rekommendationer om hur man kan motverka KKP:s förtryck utomlands.

nullDai Gongyu från Falun Dafa-förening i Kanada presenterade en 130-sidig rapport i det kanadensiska parlamentet den 25 oktober 2023, där det kinesiska kommunistpartiets (KKP) inblandning och transnationella förföljelse beskrevs i detalj.

KKP:s inblandning i Kanada

Rapporten från Falun Dafa-förening i Kanada räknade upp KKP:s inblandning och transnationella förtryck mellan 1999 och 2023. De omfattar politisk infiltration, manipulation, hot, uppvigling till hat, förfalskning av information, övergrepp, trakasserier samt cyberattacker och övervakning. Enligt rapporten användes dessa metoder inte bara av den kinesiska ambassaden och konsulaten, utan även av KKP:s spioner och agenter utomlands. I synnerhet spelade KKP:s Förenade front arbetsavdelning en avgörande roll i denna process.

Zhang Tianxiao, en utövare från Toronto, delade med sig av sina personliga erfarenheter vid presskonferensen. Hennes svåger, Zou Songtao, tog en magisterexamen vid Kinas Ocean University och dog år 2000 på grund av KKP:s förföljelser. Hennes syster, Zhang Yunhe, hade en examen från Qingdaos universitet med inriktning på redovisning och hon sökte rättvisa efter sin makes död. På grund av att hon spridit information om förföljelsen 2001 arresterades Zhang Yunhe och har varit försvunnen sedan dess.

Zhang Tianxiao, som då bodde i Vancouver, avslöjade denna brutalitet på en presskonferens och i forum 2001. Strax därefter utsattes hon för trakasserier. År 2003 krossades rutorna på hennes bil, som stod parkerad utanför en lägenhet. Flera månader senare hällde någon ut massor av mänskligt avfall på hennes balkong. Zhang sade att hon inte hade några personliga fiender. Dessutom hade hon precis flyttat in i lägenheten och nästan ingen visste var hon bodde. Vilka var dessa människor som trakasserade henne?I juni 2008 flyttade Zhang till Toronto och några månader senare började hon arbeta som volontär. Därför lät hon sin fyraårige son och sjuåriga dotter stanna hemma hos en äldre vän.

En dag, strax efter att Zhang lämnat sin lägenhet, kom en kinesisk man med en pistol och beordrade vännen att ge honom de två barnen. De två barnen gömde sig i en garderob och vännen öppnade inte dörren. Mannen med pistolen gick senare därifrån.

Efter att ha skickat sina två barn till en lokal grundskola träffade Zhang några elever från det kinesiska fastlandet. Hon introducerade Falun Gong för deras föräldrar och mor- och farföräldrar. Efter det märkte hon ofta att några kineser tittade på henne på avstånd. Detta fick henne att känna sig osäker, eftersom KKP:s trakasserier och inflytande hade utsträckts till Kanada.

Uppvigling till hat och påverkan av valda tjänstemän

"Rapporten dokumenterar den alarmerande omfattningen av KKP:s desinformation, hot, manipulation och inblandning riktad mot folkvalda i Kanada, i syfte att hindra dem från att stödja Falun Gong eller kritisera KKP:s brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina", förklarade Dai. KKP:s infiltration av det politiska systemet och organisationer i Kanada är alarmerande, eftersom det försvagar regeringens förmåga att lösa frågor och rätta till problemet.

Under många år har KKP också skickat falska e-postmeddelanden i Falun Gong-utövares namn till kanadensiska politiker för att misskreditera Falun Gong genom att förödmjuka och hota tjänstemän. "Under årens lopp har Falun Dafa-föreningen i Kanada mottagit mer än ett dussin varianter av sådana falska e-postmeddelanden från kanadensiska förtroendevalda", skrev man i rapporten.

Dessutom störde KKP verksamheten i kanadensiska samhällen och organisationer, liksom kulturella evenemang och högtidsfirande. Genom att försöka sponsra dessa aktiviteter krävde KKP att värden skulle utesluta Falun Gong-utövare. Sådan manipulation och sådana trakasserier har skadat kanadensarnas intressen och äventyrat kanadensiska värderingar. Dessutom sprider de KKP-kontrollerade nyhetsmedierna och onlineplattformarna ofta falsk information för att väcka hat, vilket leder till likgiltighet, marginalisering och diskriminering av Falun Gong.

Det farligaste är KKP:s inflytande på den allmänna opinionen och valda tjänstemän, vilket gjorde dem mer benägna att acceptera förtal mot Falun Gong. Det är på grund av sådan hatpropaganda som KKP har kunnat undertrycka Falun Gong med tortyr och dödande i nästan ett kvarts sekel.Dai sade att i början av förföljelsen distribuerade KKP:s ambassader och konsulat direkt broschyrer och brev som hetsade till hat mot Falun Gong.

Senare blev det mer hemlighetsfullt och spioner från Förenade frontens avdelning skickade brev till valda tjänstemän som stödde Falun Gong. Utövare lade märke till detta och tog det till domstol. KKP-agenterna övergick då till en annan strategi. I Falun Gong-utövarnas namn skickade de brev eller e-post till folkvalda på alla nivåer, särskilt parlamentsledamöter, ministrar och guvernörer. Dessa brev var förödmjukande och hotfulla, eftersom de syftade till att misskreditera Falun Gong och undergräva deras ansträngningar att avslöja brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina. Sådana e-postmeddelanden skickades många gånger och utövarna hade fått över 10 sådana e-postmeddelanden vidarebefordrade av tjänstemän. De var av olika slag och i olika format.

Sådana e-postmeddelanden skickades också till folkvalda i andra länder, däribland Australien, Nya Zeeland och USA. Uppenbarligen var detta ett samordnat, globalt initiativ. IP-adresserna till vissa e-postmeddelanden kunde spåras tillbaka till Kina, vilket tyder på att detta är en systematisk operation från KKP för att undertrycka Falun Gong och påverka utländska tjänstemän.

Dessutom gav KKP kanadensiska tjänstemän möjlighet att besöka Kina för att de inte längre skulle stödja Falun Gong. Ett exempel var staden Port Moody i British Columbia. Mellan 2002 och 2007 utfärdade borgmästaren varje år en proklamation om Falun Dafa-månaden. Miljardären Li Zhe, en pensionerad kinesisk militär, bjöd sedan in borgmästaren att besöka Peking 2007 i en fastighetsutvecklares namn. När borgmästaren återvände slutade han att utfärda proklamationer för Falun Gong.

People's Daily rapporterade också 2011 att om man bjöd in kanadensiska borgmästare att besöka Kina skulle de ändra åsikt. Till exempel hade en borgmästare som tidigare motarbetat KKP ändrat ståndpunkt efter en sådan resa. Förenade frontens avdelning beslutade då att Li Zhe och andra skulle bjuda in fler borgmästare att besöka Peking. Som ett resultat av detta besökte omkring 10 borgmästare Kina på detta sätt varje år, och de kom från Kanada, Förenta staterna, Frankrike, Italien och andra länder. Faktum är att Li Zhe också utsågs till en tjänst i den utomeuropeiska kinesiska federationen för Förenade frontens arbetsavdelning i Peking.

Nyhetsmedier rapporterade att Vancouvers borgmästare Sam Sullivan behandlades som en "kejsare" när han besökte Kina. När han återvände beordrade han att affischer och en hydda med Falun Gong-utövare skulle monteras ned utanför det kinesiska konsulatet i Vancouver. För att motsätta sig förföljelsen startade och fortsatte utövare i Vancouver en fredlig protest framför konsulatet i Vancouver 24 timmar om dygnet sedan 2001.

Hot och skrämseltaktik

Rapporten innehöll också detaljer om sådana hot och trakasserier mot kanadensare och deras familjemedlemmar i Kina. Vissa av dessa aktiviteter var systematiska och andra verkade slumpmässiga, men de var alla inriktade på Falun Gong-utövarnas ansträngningar.

nullJeff Li, en Falun Gong-utövare i Toronto, förklarade rapporten vid presskonferensen.

Under presskonferensen gav Toronto-aktivisten Jeff Li några exempel. När Helen Li deltog i de fredliga protesterna vid det kinesiska konsulatet i Toronto blev hon ofta fotograferad. En dag i hennes bostad gick en man fram till henne och sa: "Hej, jag vet vad din far heter. Det är bäst att du är försiktig." Flera dagar senare ringde hennes far från Kina och sa åt henne att inte delta i den fredliga protesten - polisen hade sagt till honom att hon skulle vara i fara om hon gjorde det.

Jeff Li sade att många utövare hade liknande erfarenheter. När utövare gick till turistplatser för att göra övningarna eller avslöja förföljelsen i Kina blev de ofta fotograferade. I april 2022 kom någon upp till stadshuset, tog ner banderoller från utövare och tog bilder av dem. Flera månader senare attackerade och förödmjukade samma person Falun Gong-utövare i Chinatown den 30 september. Mannen tog en mobiltelefon från en utövare och försökte fly. Utövarna följde efter och återtog hennes telefon.

Li har inga nära släktingar i Kina. Förra året gick hans goda väns fru bort i Kina på grund av sjukdom. Vännen sade till Li: "[Den kinesiska] polisen berättade för mig att även om du är i Kanada så vet de allt om dig."

Dai gav också ett exempel. Under de senaste 10 åren kom en man ofta till Pacific Mall-området i Toronto för att titta på Falun Gong-utövare. När han fick frågan varför han kom hit varje dag svarade han att han fick betalt för att göra det. Dessutom trakasserade en kinesisk kvinna ofta utövare vid tunnelbanestationen i Scarborough. En vecka senare åkte samma kvinna till Niagarafallen för att trakassera och attackera utövare där.

Dai drog slutsatsen att dessa incidenter pekade på en samordnad insats från KKP för att trakassera Falun Gong-utövare.

Missbruk av diplomatiska kanaler

Den tidigare kinesiske diplomaten Chen Yonglin vittnade i den amerikanska kongressen om att den första prioriteringen för kinesiska konsulat och ambassader runt om i världen var att systematiskt attackera Falun Gong. I själva verket hade KKP inrättat en särskild arbetsgrupp inom varje diplomatisk byrå för att inleda aktiviteter mot Falun Gong i det landet.

Genom att utvidga förföljelsen av Falun Gong utomlands hotar KKP inte bara Falun Gong-utövare, utan undergräver också de grundläggande värderingarna och rättssystemet i Kanada. I rapporten gavs sedan 11 rekommendationer för att motverka KKP:s inblandning och gränsöverskridande förtryck.

Om dessa ansträngningar från KKP fortsätter kommer fler kanadensiska medborgare att påverkas negativt. Därför är det viktigt för den kanadensiska regeringen att prioritera initiativ som motverkar KKP:s infiltration.

Lagstiftning och gemensamma insatser

Michel Juneau Katsuya, en högre underrättelseofficer, sade under en intervju att regeringen är medveten om KKP:s trakasserier mot Falun Gong under många år. Till exempel påverkades borgmästare i Vancouver, Ottawa och Toronto av KKP och ändrade regler, vilket gjorde det svårare för Falun Gong-utövare att avslöja KKP:s brutalitet. Han betonade att kanadensare bör skyddas oavsett vilken tro de har.

Mer specifikt behöver Kanada lagstiftning som definierar utländsk inblandning. Lagstiftning behövs också för att rapportera utländska agenter, inte bara lobbyister, utan också de som påverkas av lobbyisterna. Han sade att underrättelsetjänsten för närvarande endast lämnar rapporter till premiärministern. Han rekommenderar att myndigheten också ger uppdateringar till allmänheten så att olika yrkesgrupper och den akademiska världen kan få relevant information. Det är viktigt för det västerländska samhället att gå samman och motverka KKP, tillade han.

Den fullständiga rapporten, Foreign Interference & Repression of Falun Gong in Canada: Key Development & Case Studies 1999-2023, finns tillgänglig på https://library.faluninfo.net/canada-2023-report-f...

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/1/212...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.