Virginia, USA: Resolution som fördömer den påtvingade organskörden i Kina antogs i staden Manassas

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Stadsfullmäktige i Manassas, Virginia, antog den 27 november 2023 en resolution som fördömer det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse av Falun Dafa (även känd som Falun Gong) och påtvingad organskörd från samvetsfångar i Kina. Resolutionen påpekade att stadens personal bör informera lokalbefolkningen och läkarkåren om riskerna med att resa till Kina för organtransplantationer, för att förhindra att lokalbefolkningen blir ovetande medbrottslingar i Kinas statsstödda påtvingade organskörd från samvetsfångar.

nullVice borgmästare Pamela Sebesky (andra från vänster) presenterar resolutionen för Falun Dafa-utövare under kommunfullmäktiges möte.

Stadens vice borgmästare, Pamela Sebesky, presenterade personligen resolutionen för lokala Falun Dafa-utövare under stadsfullmäktiges möte. Hon sade att denna resolution är mycket viktig eftersom den kan påminna och informera allmänheten om att sådan grym förföljelse och omänskliga saker händer.

I sitt tal tackade Tang, en lokal representant för Falun Gong-utövare, ledamöterna för kommunfullmäktigele för deras stöd för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Tang sade att denna åtgärd är särskilt meningsfull när högtiden närmar sig, eftersom det amerikanska folket fritt firar sina traditionella religiösa högtider, men Falun Gong-utövare i Kina fängslas, torteras och dödas på grund av sin tro. Hon tillade att denna modiga resolution kommer att ge välsignelser till invånarna i Manassas.

Falun Gong-utövaren Wang Chunyan, som personligen har upplevt förföljelsen i Kinas arbetsläger, och som arbetade med staden för att anta resolutionen, sade att i Kina förvirrar människors uppfattning genom KKP:s förföljelse. Hon berättade om sin personliga erfarenhet för det amerikanska folket för att låta dem veta att det fortfarande finns en sådan ond regim i världen som skadar människor. Wang sade att rättfärdiga människor bör arbeta tillsammans för att motsätta sig och stoppa denna förföljelse, så att mänskligheten kan återgå till det normala.

För närvarande har Virginias delegaternas hus och 25 grevskap antagit liknande resolutioner under de senaste två åren, och guvernören i Virginia och fem städer i delstaten har utfärdat proklamationer eller resolutioner till stöd för Falun Gong.

nullResolution från staden Manassas

Resolutionen från staden Manassas säger: "Att öka medvetenheten bland Manassas invånare och det medicinska samfundet om riskerna med att resa till Kina för organtransplantationer mot bakgrund av de senaste rapporterna om statsstödd organskörd från samvetsfångar.

"I juni 2016 antog USA:s representanthus enhälligt resolution 343, som fördömer den systematiska, statligt sanktionerade organskörden från utövare av Falun Gong och andra samvetsfångar.

"Invånarna i Manassas bör få fullständig information om organkällan i Kina innan de fattar beslut om att delta i organtransplantationsturism i Kina, och Manassas kommunfullmäktige bör hjälpa till att öka medvetenheten i detta avseende.

"Nu, därför, beslutas att stadsfullmäktige i staden Manassas härmed fördömer den kinesiska kommunistregimens förföljelse av Falun Gong, skörd av organ från samvetsfångar i Kina, och användning av samvetsfångar för slavarbete i Kina."

https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/18/213376.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.