Talmannen i USA:s representanthus fördömer KKP:s systematiska organskörd från Falun Gong-utövare

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) USA:s representanthus talman Mike Johnson (R-La.) talade vid International toppmöte för rekigionsfrihet (IRF)den 31 januari 2024. Han fördömde det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för att ha skördat organ för transplantation från levande Falun Gong-utövare. Falun Gong är en andlig disciplin och meditationsmetod vars vägledande principer är sanning, medkänsla och tålamod. KKP inledde förföljelsen av Falun Gong i juli 1999, och den fortsätter än i dag.

null

Mike Johnson (R-La.), talman i USA:s representanthus, talar vid det internationella toppmötet om religionsfrihet den 31 januari 2024.

Under toppmötet i Washington D.C. sade Johnson att han ägnat större delen av sitt vuxna liv och sin karriär åt att försvara religionsfriheten.

"Det är en ära att få ansluta mig till er alla när vi talar mot religiös förföljelse runt om i världen", sa han.

När han talade om KKP:s förföljelse av religionsfriheten sade han: "Tibetanska buddhister och Falun Gong-utövare placeras i tvångsarbetsläger, och de får sina organ skördade av det kinesiska kommunistpartiet.

"I den autonoma regionen Uigur lider Uighur-muslimerna under det kinesiska kommunistpartiets folkmordskampanj med tvångssterilisering, tvångsinternering och omskolning", betonade han.

Han nämnde att Kina är ett av de mest repressiva länderna i världen, och dessa länder "har minst att erbjuda sina medborgare när det gäller ekonomiskt välstånd och social rörlighet, och det är ingen överraskning eftersom om du ska begränsa och plåga människor för deras religiösa övertygelser, kommer det att vara en tyrannisk regim.

"USA har en skyldighet att förhindra folkmord och straffa dem som begår det", betonade han.

"Vi vet att religions- och övertygelsefrihet är ett universellt värde. Den har getts till människor överallt, till oss av vår skapare.

"Vi samlas vid detta toppmöte under en fana och säger att religionsfrihet verkligen är för alla människor", fortsatte han, "och vi förklarar den universella självklara sanningen att våra omistliga rättigheter, särskilt rätten till religionsfrihet, kommer från Gud och inte från regeringen."

USA:s representanthus antog den 23 mars 2023 ’Lagen av 2023 om att stoppa tvångsskörd av organ’,som kriminaliserar påtvingad organskörd, med röstsiffrorna 413-2. Detta är första gången som USA direkt tar upp KKP:s illdåd att skörda organ från levande samvetsfångar med lagstiftning, och lagförslaget antogs med en jordskredsmajoritet.

De påföljder som anges i lagförslaget omfattar ett civilrättsligt straff på upp till 250 000 US-dollar och ett straffrättsligt straff på upp till 1 miljon US-dollar och 20 års fängelse.

Chris Smith (R-N.J.), lagförslagets huvudsponsor, uttalade sig mot påtvingad organskörd: "Detta är en grymhet, ett brott mot mänskligheten och ett krigsbrott, eftersom detta är ett krig mot oskyldiga människor i Kina, och [den kinesiske ledaren] Xi Jinping är direkt ansvarig. De som frivilligt deltar i detta kommer att hållas ansvariga."

Smith sade i ett uttalande i april 2022 mot förföljelsen av Falun Gong: "Idag fortsätter Falun Gong-utövare att gripas, fängslas, torteras och utsättas för de grymmaste dödsfall - inklusive levande vivisektioner för att avlägsna deras organ för försäljning på den medicinska marknaden - bara för att de tror på grundläggande mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna för religion, yttrandefrihet och mötesfrihet."

Smith uppmanade den amerikanska kongressen att anta det lagförslag han sponsrat för att bekämpa påtvingad organskörd och människohandel. Han sade att lagförslaget också syftar till att sanktionera länder som deltar i eller medverkar till sådana omänskliga och barbariska handlingar.

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/3/2145...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.