Förtydliganden

Det har förekommit ett antal påståenden från regeringen i Folkrepubliken Kina, syftet är att misskreditera Falun Gong. Statskontrollerade tjänstemän och statskontrollerad media har blivit försedda med alla typer av historier och vilseledande statistik. Allt är lögn. I vissa fall har dessa påståenden varit tagna ur luften, i andra fall har man vänt sanningen upp och ned så att bilden blivit förvriden. Vad man här verkligen skall observera är att det finns fall då korruption, mutor och hot legat bakom anklagelserna. Inte i ett enda fall har regimens påståenden om Falun Gong verifierats av någon oberoende. Ej heller har utövare givits tillfälle till förtydliganden, det finns ju självklart ett otal rapporter som kan avslöja ”fall” som rena rama fabrikationer.
Utanför Kina finns inte ett enda av dessa hopdiktade påståenden. Falun Gong ses här som något positivt. För vidare information var god se Referenser i slutet av detta avsnitt.


Angående bruk av läkemedel

Den kinesiska regeringen har vid upprepade tillfällen påstått att grundaren av Falun Gong, Li Hongzhi, förbjuder utövare att använda sig av läkemedel eller att läran om Falun Gong förbjuder bruk av läkemedel. Det här stämmer inte. Li Hongzhi förtydligar upprepade gånger att Falun Gongs mål inte är att bota sjukdomar. I Falun Gongs huvudbok, Zhuan Falun, säger Li Hongzhi ”Jag talar inte om att bota sjukdomar här och inte heller kommer vi att bota sjukdomar här”. Han uppmanar även allvarligt sjuka att genast uppsöka läkare.

”Det sägs att jag inte låter människor ta medicin, detta stämmer absolut inte. Jag förklarade bara sambandet mellan kultivering och medicin intag. Jag har låtit drygt hundra miljoner människor få friska kroppar, och oerhört många allvarligt sjuka har blivit friska, det här är fakta. Men det fanns en del människor som var så allvarligt sjuka att deras liv var i fara eller som var psykiskt sjuka. Jag har hela tiden varit emot att de skulle lära sig Falun Gong. Men en del människor har insisterat att lära sig utan min vetskap. Kan man säga att de fåtalet individer som dog var mina lärjungar? Jag har aldrig sett att människor som inte har blivit omhändertagna inte kommer att dö bara för att de lärt sig några rörelser.. Sjukhus kan behandla sjukdomar, är det då så att ingen avlider på sjukhus?” Li Hongzhi (Ett Kort Uttalande från Mig, juli 1999)

Många har uppmärksammat Falun Gong just på grund av dess förmåga att förbättra hälsan. I en hälsoundersökning baserad på 12 731 utövare i Peking, 1998, har 99.1% förbättrad hälsa och 58.5% av dessa har till och med blivit helt friska. 80.3% av de som deltog i hälsoundersökningen förbättrades fysiskt och i 96.5% av fallen förbättrades den mentala hälsan. I en annan hälsoundersökning baserad på 548 Falun Gong utövare i Peking, 1998, rapporterar 96.5% personer om reducerade eller helt botade sjukdomssymtom.


Påståendet att 1400 dödsfall beror på vägran till medicinsk behandling

Frågan om medicinsk behandling har tagits upp ovan.

”Vissa vill skada (Falun Gong) och i frågan om medicin intag påstår de att ”vi inte är tillåtna att bruka medicin när vi en gång börjat utöva denna metod ” . Jag förbjuder faktiskt inte er att använda läkemedel” Li Hongzhi, föreläsning i New York, 1997

De kinesiska myndigheterna har inte kunnat försvara denna typ av statistik. De talade om 743 dödsfall till en början, därefter 1400. Många av dessa fall har avslöjats som påhittade. För att få klarhet i dödsfallen krävs en omfattande djupstudie och en vedertagen statistisk analys – enligt konstens alla regler. Det är inget man gör i en handvändning på basis av anekdoter och otillräcklig rapportering. Anta att den kinesiska regimens påståenden överensstämmer med verkligheten. För att hålla sig till diskussionen antar vi att 1400 dödsfall inträffade på något sätt 1999 (egentligen är det 7 år totalt). Låt oss, som den kinesiska regeringen, tro att alla Falun Gong utövare är förbjudna att använda sig av läkemedel. Då kan man säga att de utövare som dog 1999 är inkluderade i dessa 1400. Låt oss också anta att 70 miljoner människor övade Falun Gong i Folkrepubliken Kina när de blev bannlysta (enligt det statliga folkbokföringsregistret). Mortaliteten för Falun Gong utövare var 0.02, 1999.
Ha här i åtanke att många av utövarna är äldre och att siffror på en populations mortalitet med hänsyn till sjukdom och dödsfall, vida överstiger denna siffra. T ex var mortaliteten i Kina 1998, 6.5 per 100000 människor. Om samma siffra skulle användas på Falun Gong utövare 1999, skulle dödsantalet förväntas vara förvånansvärda 455 000. Enligt den statliga regimens siffror och ”argument” har Falun Gong, tydligen, räddat liv!

Tänk om Falun Gong som övningsmetod hade orsakat antingen sjukdom eller dödsfall, då skulle den försvinna av sig själv, utan bannlysning. Här visar motsatsen att Falun Gong under sju år, utan publicitet, blivit populär hos 100 miljoner människor runt om i världen.


Angående födelsedata

Vissa påstår att Li Hongzhi ändrade sitt födelsedatum från den 7 juli 1952 till den 13 maj 1951, för att kunna påstå sig vara en reinkarnation av Buddha Sakyamuni (grundaren av Buddhismen).
Det var ganska vanligt att födelsedata och personliga uppgifter försvann, bytte plats och blev fel i folkbokföringsregistret under kulturrevolutionen. Li Hongzhis fall var ett av många andras. Vem som helst som känner till Kinas byråkrati förstår att det här är väldigt vanligt. Ofta är det dessutom en ganska lång och omständig process att ändra informationen i folkbokföringsregistret. Polisen måste först tex. leta igenom ett antal personhandlingar och ibland t.o.m. intervjua den sökandes familjemedlemmar. Med andra ord, Li Hongzhi kunde inte rätta till sitt födelsedatum utan bevis och medgivande från det statliga folkbokföringsregistret.
För övrigt har Li Hongzhi aldrig påstått sig vara en reinkarnation av Buddha Sakyamuni. Miljoner människor är födda denna dag, alla sorters människor. Det är inget ovanligt med att vara född 13 maj, 1951. Varför inte komma ihåg att gratulera Li Hongzhi denna dag , istället?


Självmord och dödande

Den kinesiska regeringen har i olika fall påstått att Falun Gong leder till självmord och dödande. Den som har läst Falun Gong-böckerna eller lyssnat till Li Hongzhis föreläsningar, inser att en Falun Gong utövare aldrig befattar sig med destruktivitet och/eller våldsamhet. Li Hongzhi har även klart och tydligt sagt att dödande och självmord är synder. Falun Gong kultiverar Godhet/Medkänsla, att ta sitt eget liv eller någon annans är emot grundprinciperna i denna övningsmetod.


Mentalsjukdom

Den kinesiska regeringen påstår att man blir sinnessjuk av Falun Gong. Hur en mentalsjukdom uppkommer diskuteras av både psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter mfl. Att man skulle bli sinnessjuk av meditation, enkla kroppsövningar och av att läsa Falun Gong böcker är absurt. Tom ganska oförnuftigt.

Man vet idag att stress kan orsaka både fysiska och mentala problem. Vad en Falun Gong utövare ofta erfar under utövning är en reducerad stressnivå, ett lugnare sinne och en klarare tanke. Li Hongzhi förordar även att man skall försöka att ha ett lugnt sinne och en klar tanke när man gör rörelseövningarna. Om en människa var dag försöker att höja sin moral, minska stressnivån hos sig själv och göra lugna meditationsövningar torde väl även risken för mentalsjukdom reduceras. Falun Gong uppmuntrar dig till att ha självinsikt och kontroll på dina handlingar. Faktiskt så är människor med mentala sjukdomar rekommenderade att inte träna Falun Gong. Li Hongzhi har faktiskt förbjudit människor med svåra mentalsjukdomar (psykoser) att komma på hans föreläsningar eller att träna Falun Gong eftersom de inte är balanserade mentalt och inte heller kan de kontrollera sig själva.

Falun Gong har inte någon medlemsregistrering, vem som helst kan börja träna. Det finns ca 16 miljoner mentalsjuka patienter i Kina, kan man förvänta sig att ingen av dessa någonsin provar på Falun Gong?

OBS!
Det finns bevis på att mentalt friska Falun Gong utövare i Kina blivit inlåsta på mentalsjukhus för att där skymfas och torteras (uppskattningsvis 1000 st fall). Till följd av detta har den kinesiska regimen försökt utnyttja och omvända situationen som stöd till sin propaganda.


Sekt

Falun Gong är ingen sekt. Sekter brukar styra och kontrollera medlemmarnas liv, kroppar och sinnen på ett negativt sätt. Sektmedlemmar ger upp sina materiella tillhörigheter både för att gagna sekten samt för att bli helt beroende av den. De bor vanligtvis i kollektiv, där man kan bli berövad på både mat, sömn och det sunda förnuftet. Sektmedlemmen krävs ofta på pengar.
Alla Falun Gong aktiviteter är kostnadsfria och helt frivilliga. Falun Gong utövare lever ett normalt liv tillsammans med sin familj, har egna bostäder och alla typer av professioner. De är helt vanliga medborgare.
Man kan aldrig tvingas att praktisera Falun Gong och man kan sluta när man vill. Kultiveringen görs av fri vilja.


Domedagsteorin

Li Hongzhi är anklagad för att ha domedagsteorier. Han säger själv vid ett flertal tillfällen att den så kallade ”världens undergång” absolut inte existerar, den som sprider sådana saker är inte ansvarsfull gentemot och skadar samhället. I mars 1998 gjorde han följande uttalande ” Det sprids en del ohederliga religioner. Alla dessa talar om världens undergång, lär ut sådana saker. Naturligtvis har jag sagt att det finns katastrofer. Buddhismen tror också på dem såväl som Kristendomen, Katolicismen och Taoismen. Det tillhör lagen om universums utveckling men det är absolut inte som de ohederliga religionerna har påstått… Jag kan försäkra er om att alla de påstådda katastroferna och domedagsteorierna för år 1999 varken finns eller stämmer. Varför måste vi ha katastrofer?”


Att tjäna en förmögenhet

Li Hongzhi sägs ha tjänat en förmögenhet då han undervisade Falun Gong.
Faktum är att Li Hongzhis föreläsningar var flera gånger billigare än andra Qigong mästares och hans föreläsningar gavs under beskydd av Kinas Vetenskapliga Forskningsinstitut för Qigong. Den största delen av inkomsterna från föreläsningarna gick till denna statliga organisation samt täckte eventuella kostnader (lokaler mm). Redan 1995 då Falun Gong blivit mycket populärt så slutade Li Hongzhi att ge föreläsningar i Kina. När trycket blev stort flyttade han till USA, Queens area, New York. Föreläsningarna som givits i USA alltsedan 1996 har varit kostnadsfria. Qigong-mästare kan ibland ta upp till 10,000 kr för ett seminarium. Om Li Hongzhi hade varit intresserad av att tjäna en förmögenhet på den här kultiveringsmetoden så skulle han kunna ta mycket betalt för kurser och konferenser. Samtidigt skulle han kunna begära mer betalt för sina böcker. Li Hongzhis inkomster kommer ifrån de böcker som sålts. I och med bannlysningen så satte kinesiska myndigheter stopp för inkomsten han hade från de sålda böckerna där. Om Li Hongzhi skulle begära 10kr i betalt av alla utövare så skulle han vara multimiljonär. Faktum är att han aldrig gjort något sådant och att han tycks ha ett ointresse av att tjäna en förmögenhet. Att lära sig Falun Gong är kostnadsfritt för allmänheten numera. Falun Gong-böcker kan laddas hem kostnadsfritt från den svenska webbplatsen http://falundafa.org/Swedish.


Mot vetenskap

Emedan Li Hongzhi tillkännager den moderna vetenskapens tillkortakommanden så är han inte på något sätt mot vetenskap. Vetenskapliga referenser står som bevis för och förklaring till en del av principerna bakom Falun Gong. Li Hongzhi själv kallar Falun Gong för en ”övernaturlig vetenskap”.


Händelsen vid Zhongnanhai

Den 25 april 1999 samlades över 10,000 utövare av Falun Gong i välordnade rader utanför Zhongnanhai, ett inhägnat område där ledningen för den kinesiska regeringen har sitt högkvarter. På ett mycket fridfullt sätt vädjade de till regeringen att tillhandahålla en obehindrad miljö att öva Falun Gong i. Denna förfrågan hade under veckorna innan den 25 april försiggåtts av flera incidenter i form av trakasserier och förföljelser. Eftersom folksamlingen ägde rum vid Zhongnanhai refererar människortill händelsen som ”händelsen vid Zhongnanhai”. Denna händelse kom omedelbart i hela världens strålkastarljus på grund av att Zhongnanhai betraktas som Kinas känsligaste plats och på grund av det ovanligt lugna och fridfulla uppförande som Falun Gong-utövarna upprätthöll under hela förloppet.


Händelsen vid Zhongnanhai utlöstes av händelsen i Tianjin, där He Zuoxiu från den kinesiska vetenskapsakademin publicerade en artikel med rubriken ”Jag samtycker inte till att tonåringar övar qigong” i ungdomstidningen Vetenskap och teknik (publicerad av Tianjins lärarhögskola). I artikeln fabricerar han berättelser om att Falun Gong har lett till mentalsjukdom och antyder att Falun Gong skulle kunna bli en organisation med likheter till Boxarna, som under 1800-talet ledde ett uppror som skakade sönder nationen. Många utövare av Falun Gong uppmärksammade detta spridande av osanningar. Då det inte fanns något annat alternativ använde sig en del utövare av, det av regeringen godkända, tillvägagångssättet att vädja till berörda instanser för att rätta till de falska anklagelserna och missförstånden. Den 18 april gick de till Tianjins lärarhögskola och andra nära relaterade institutioner för att rapportera fakta om Falun Gong.

Det blev en fullständig chock när Tianjins säkerhetspolis dök upp för att trakassera utövare. De vägrade att kommunicera med utövare på ett tillbörligt sätt. De skickade istället personer för att slå en del av utövarna. Den 23 april började de att skingra människor och hålla kvar utövare i häkte, vilket så småningom stängde den enda kanal som Falun Gong-utövare hade för att rapportera sanningen till regeringen. Utövare vände sig den 25 april till Peking för att vädja till en högre myndighet. De bad om att oskyldiga personer skulle släppas fria, för en öppen och legal utövningsmiljö och för att regeringen skulle lätta på det tryck som hade satts på Falun Gong-utövare under en lång tid.
I början samlades utövare kring Zhongnanhai. Senare sade flera polismän till dem att en av platserna inte var säker och att en annan plats var förbjudet område. Utövarna följde dessa hänvisningar och delade upp sig i två grupper som omgav Zhongnanhai. He Zuoxiu anlände senare och försökte störa utövarna, men ingen gav någon respons till honom.

Enligt ett vittne hade några utövare som arbetade på Säkerhetsdepartementet kvällen den 24 april lämnat in sina namnkort till Zhongnanhai och bett om en möjlighet att rapportera om situationen. De fick ingen respons. Klockan nio på kvällen började utövare att samlas på Fuyou-gatan nära Zhongnanhai, en del med bagage, andra med sittunderlägg för meditation. De flesta av dem var från andra städer.

Klockan sex på morgonen den 25 april gick ett vittne till Fuyou-gatans norra ände och upptäckte att polismän blockerade vägen till Zhongnanhai. Inga av utövarna försökte bryta sig igenom men de bevittnade en häpnadsväckande händelse. Polisen ledde först utövarna från gatans östra sida till dess västra sida och instruerade dem sedan att gå söderut, mot Zhongnanhai. Under tiden kom en annan grupp från det motsatta hållet, också vägledda av polis, och båda grupperna möttes precis utanför huvudingången till Zhongnanhai. Enligt massmedia var det över 10,000 utövare som samlades utanför Zhongnanhai.

Snart fanns det utövare som kom ifrån alla håll. De fyllde alla trottoarer utanför Zhongnanhai. Men trafiken blockerades inte alls; till och med väg- och gångbanan för handikappade förblev tom. På plats fanns 70-åriga och 80-åriga män och kvinnor, gravida kvinnor som var i nionde månaden och mödrar som bar sina nyfödda barn. Många av dem åt knappt någon mat eller drack knappt något vatten för att minska trycket på de offentliga toaletterna. Ingen visste var andra kom ifrån. De ”kom från ingenstans, försvann till ingenstans”.

Utövarna gick inte runt på gatorna, ropade inga slagord, bar inga plakat och startade inte heller några bråk. I Kina kräver en vädjan till regeringen inget tillstånd från Säkerhetsdepartementet. Varje utövare gick dit enbart för att stå för sin åsikt. De kom för att berätta om den dåliga behandling som de själva och deras vänner hade upplevt och bröt inte mot några lagar eller förordningar. Eftersom utövarna ansåg att de hade uppnått målet - att få uttrycka sin oro och att söka förståelse och stöd hos regeringen – skingrades de tyst klockan 23.30 på kvällen (Central Daily 26/4 1999).


Referenser

I och med den kinesiska regeringens riksomfattande bannlysning gjorde grundaren av Falun Gong, Li Hongzhi, följande uttalande den 22 juli 1999:

Ett kort uttalande från mig

Kinesisk Falun Gong är bara en utövningsmassrörelse, den har ingen organisation, inte heller något politiskt syfte, och den har aldrig varit inblandad i någon aktivitet som är emot regeringen. Jag är en person som kultiverar och har aldrig någon förbindelse med politisk makt, det jag gör är endast att lära människor att kultivera. För att utöva qigong väl måste man vara en människa med hög moral. Verkligheten visar att jag redan har uppnått detta, och över etthundra miljoner människor har redan blivit goda människor, ännu bättre människor. Egentligen ville jag inte göra detta, men kultiverares moralhöjning har faktiskt medfört fördelar för samhället.

Det sägs att jag inte låter människor ta medicin, detta stämmer absolut inte. Jag förklarade bara sambandet mellan kultivering och medicinintag. Jag har låtit drygt hundra miljoner människor få friska kroppar och oerhört många allvarligt sjuka har blivit friska, det här är fakta. Men det fanns en del människor som var så allvarligt sjuka att deras liv var i fara eller som var psykiskt sjuka, jag har hela tiden varit emot att de skulle lära sig Falun Gong. Men en del människor har insisterat på att lära sig utan min vetskap. Kan man säga att det fåtalet individer som dog vara mina lärjungar? Jag har aldrig sett att människor som inte har blivit omhändertagna inte dör bara för att de har lärt sig några rörelser. Sjukhus kan behandla sjukdomar, är det då så att ingen dör på sjukhus?

Någon spred ryktet att jag har ändrat mitt födelsedatum, det är sant. Men det var under kulturrevolutionen, myndigheterna skrev mitt födelsedatum fel, vad jag gjorde var bara att ändra mitt födelsedatum till det rätta. På tal om att Sakyamuni också är född den dagen, vad har det med mig att göra? Det finns många brottslingar som också har samma födelsedatum! Jag har aldrig sagt att jag är Sakyamuni.

Angående att eleverna åkte till Zhongnan Hai i Peking för att förklara situationen, då var jag på väg att byta flygplan i Peking och åka vidare till Australien, jag lämnade Peking utan att alls veta om vad som hänt. Jag reser alltid ensam. För att minska krångel träffar jag aldrig eleverna på orten, eftersom många vill träffa mig. Det var därför jag inte visste om någonting då.

Vi är inte, och kommer inte heller i framtiden att vara emot regeringen. Andra människor kan behandla oss illa, men vi kan inte behandla andra illa tillbaka, vi kan inte betrakta andra som fiender.

Vi vädjar till alla länders regeringar jorden runt, till internationella organisationer och välvilliga människor som kan ge oss stöd och hjälp med att lösa denna kris som nu pågår i Kina. Nu befinner sig min mor och min syster i Peking , de befinner sig i en svår situation. Det sägs att polisen ska gripa dem. Det rapporteras att polisen i Shenyang och Dalian och på andra ställen har misshandlat många människor väldigt illa. Jag vädjar också till den kinesiska regeringen att inte behandla dem så, jag hoppas att den kinesiska regeringen och dess ledare inte betraktar Falun Gong-människor som fiender. Landets invånare har i vilket fall som helst har mycket stor förståelse för Falun Gong. De konsekvenser som skapas kan medföra att folket tappar förtroendet för regeringen och ledningen och blir besviket på den kinesiska regeringen.

Li Hongzhi, 22 juli 1999

Asian Wall Street Journal, 14 dec 1999:

Yttrandefrihet

Ordet sekt används ofta när en bred massa ogillar en samling människors åsikter och uppförande, att en sekt kan bli ett hot har t ex Japan erfarit med Aum Shinrikyo. Sektledare utnyttjar ofta sina medlemmar genom speciella tekniker för att få kontroll över medlemmarnas eget tänkande eller utnyttja dem fysiskt och mentalt. Även i demokratiska samhällen behöver man ha kontroll över dessa samhällsfrånvända grupper. Denna ”kontroll” har ibland inneburit stora misstag som t ex Waco-fallet i USA för några år sedan.

Det finns fem riterier som vana anti-sekt-grupper arbetat fram. Falun Gong passar inte in i dessa.
1) envåldshärskarstruktur
2) ledaren antar en ”messias-roll”
3) rekrytering med hjälp av villfarelse
4) isolering från samhället
5) medlemmars medvetande kontrolleras med olika tekniker.

Det finns ännu inga övertygande bevis på att Falun Gong utgör ett hot mot någon, de som utövar är inkluderade. Religionsfrihet/andlig övertygelse är en annan rätt som står på dess sida.

Den inte alls övertygande propaganda som strömmar ut från Kina ger tydliga signaler på social kontroll. Varje grupp människor som tror starkt något, utgör ett hot mot ledarna i kommunistpartiet och måste snabbt kontrolleras. Det må hända vara den kristna kyrkan eller Falun Gong. Om gruppen inte underkastar sig, krossas den.

The Guardian, 30 okt, 1999:
Falun Gong har ingen politisk agenda, ingen hierarki och ingen ledare i bemärkelsen ledare, utan bara grundaren till Falun Gong, Li Hongzhi, numera i exil. Det är absolut ingen sekt. Falun Gong-utövarna vill bara fridfullt få fortsätta sin utövning.

Att vädja om något är en rättighet enligt kinesisk lag. Man har rätt att både kritisera och komma med förslag till myndigheter. Alla har även rätt att överklaga om de anser att denna rättighet ej upprätthålls. Då skall ärendet tas upp av den berörda instansen eller på högre nivå inom förvaltningen där man har laglig rätt till beslut.

Hai Tao, Voice of America, Los Angeles:

Alltsedan den kinesiska regeringens bannlysning av Falun Gong har statliga nyhetsbyråer attackerat Falun Gong, grundaren till övningsmetoden och kontaktpersonerna. Den 28 november 1999 publicerade Li Xin-gang en nyhetsartikel i Xi-an Arbetarbladet. Artikeln beskriver hur Zhi-wen Zhang, en kvinna från Wei-nan, San-xi Provinsen, demonstrerat mot bannlysningen av Falun Gong genom att bränna sin dotter på sex månader och sig själv till döds. Denna artikel skakade hela landet och publicerades av många dagstidningar i t ex Shen-zhen, Harbin och Shanghai. Hongkongs center för Mänskliga Rättigheter gjorde en vidare undersökning i självmordsfallet och konstaterade att artikeln var en ren bluff. Centret har kommit fram till, genom utfrågning av kinesiska myndigheter, att både personerna, platsen och tidpunkten är påhittade. När en tjänsteman, Wu, tillhörande kommunistpartiet i Wei-nan och den Rättsliga kommittén i Provinsen Shan-xi tillfrågades och skulle stå till svars, klargjorde han att det inte alls rörde sig om någon självbränning och att det inte alls existerade någon kvinna vid namn Zhi-wen Zhang. De nyhetsbyråer som därefter kontaktat dem för upprättelse har fått samma svar.

FN, 15/8 2001, Genève (se även tidigare införd artikel, FN-dokument motbevisar kinesisk propaganda – Stöd/FN)

I paragraf 3 uttalar vi oss om hur vi ser på Falun Gong som övningsmetod. Regeringen har försökt att rättfärdiga sin statsterrorism mot en grupp människor genom att kalla den en ond sekt som orsakat dödsfall och splittrade familjer. I vår undersökning har vi enbart funnit dödsfall orsakade av de kinesiska myndigheterna; splittrade familjer på grun av att familjemedlemmar har dödats av regimen, nedbrutna människor, inte till följd av Falun Gong utan till följd av terror, inspärrning på mentalsjukhus, vanära, hårt arbete på arbetsläger och annat inom samma kategori. I den internationella Herald Tribune, 6/8 2001, erkänner den kinesiska regeringen att den officiellt ger tillstånd att utöva våld mot utövare för att få bort Falun Gong.

För att bevisa att Falun Gong är en ”ond sekt” hänvisar regimen till ett förmodat självmordsattentat på Tian an Men den 23/1 2001. Vi har erhållit en video, vilken - såsom vi kan se det - bevisar motsatsen, händelsen var arrangerad av regeringen.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.