Kinesiska ambassaden i Ryssland anlitar våldsmän

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Kinesiska ambassaden i Ryssland anlitar våldsmän för att hota media i Falun Gongs namn

Entusiastiskt ledda av Jiang Zemin’s politiska direktiv, använde vissa personer på den kinesiska ambassaden i Ryssland nyligen alla sätt att smutskasta Falun Gong. De sprider kontinuerligt rykten och falska anklagelser mot Falun Gong till nyhetstidningar och TV-stationer. Än värre, de har direkt lejt våldsverkare för att hota OPT (en stor TV-station i Ryssland). De har utgett sig för att vara ledare inom Falun Gong och har sagt, “Nyheter beträffande Falun Gong är inte avsedda för offentligheten, OPT har inte rätt att sända information om Falun Gong”.

De här våldsverkarna hotade till och med att sätta eld på TV-centrat och att skada chefen för TV-stationen personligen, etc. Genom sådana usla metoder försöker de skapa en dålig bild av Falun Gong och ingjuta hat mot Falun Gong. Som ett resultat lurades TV-stationen av kinesiska ambassaden och sände den kinesiska TV-filmen av självbränningen, utan att förstå sanningen bakom.

Med medkänsla och upprätta tankar besökte ryska Dafa utövare TV-stationen. Lugnt och tålmodigt förklarade och tydliggjorde de sanningen och förändrade reportrarnas och redaktörernas attityd till Falun Gong. Personalen på TV-stationen inte bara avslöjade den sanna historien, de sa även uppriktigt till utövarna: “Vi förtår att ni är de riktiga Falun Gong utövarna. Vi litar på er, ni är goda människor.” De lovade att sända fler reportage om Falun Gong i framtiden som avslöjade sanningen och att rena Falun Gongs namn från förtalet

En lögn kan endast vilseleda en gång och den kan inte dölja sin onda natur. Vi underrättar högtidligt de som är villiga att köpslå med sitt samvete för pengar och makt att: “gott och ont betalar tillbaka sig själva”, vilket är en himmelsk lag som inte har förändrats i det förflutna och som inte kommer att förändras i framtiden. Stoppa era brottsliga gärningar; låt inte snabba förtjänster och kortsiktighet förstöra era egna eviga liv.


Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/8/24/13170.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.