Utövare i Ryssland håller presskonferens i Moskva

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Utövare i Ryssland håller presskonferens i Moskva – klargör sanningen, avslöja och stoppa den kinesiska regimens förföljelse och dödande
(Rapporterat av utövare i Ryssland)

Enligt världsomfattande mediarapport, innan Falun Gong presskonferensen skulle hållas i Moskva, presenterade kinesiska ambassaden där skrivelser både till Inrikesministeriet och Utrikesministeriet i Ryssland och begärde att de skulle stoppa konferensen. Senare fick vi även veta att kinesiska ambassadens nyhetssekretariat hade kallat till sig föreståndaren för Nyhetsutvecklingsinstitutet, som sponsrade presskonferensen. Under ett timslångt samtal spred Nyhetssekretariatet flera gånger rykten och baktalade Falun Gong, medan de begärde att presskonferensen skulle ställas in. Den kinesiska ambassaden utövade enormt tryck genom både formella och informella kanaler. Som följd blev situationen väldigt invecklad före denna tilldragelse. Även säkerhetspersonalen på institutets kontorsbyggnad där konferensen skulle hållas, fick hemliga order från polismyndigheten som instruerade dem att hindra reportrar från att närvara vid presskonferensen.

Stående inför den kinesiska ambassadens desperata hinder och störningar och dess olika klumpiga beteenden, introducerade utövare i Ryssland Falun Gong och klargjorde sanningen för föreståndaren och övrig personal på Institutet. Med starkt stöd från Nyhetsutvecklingsinstitutet hölls konferensen sedan utan incidenter.

Tala om sanningen

Många viktiga media, inklusive Rysslands mest kända förläggare, nyhetsbyråer, PTP TV, kinesiska utgivare av Voice of America, kinas Xinhua News Agency och People’s Daily deltog i presskonferensen. Den började med en visning av video som förklarade sanningen beträffande självbränningen på Tianmen Square. Därefter pekade en representant för utövarna ut tveksamma detaljer vid incidenten, som avslöjade och motbevisade alla de illvilliga lögnerna som skapats av den kinesiska regimen. De avslöjade också för de närvarande, fakta om brotten bakom den barbariska förföljelsen och dödandet som Falun Gong utövare har blivit utsatta för i Kina. De vädjade till alla deltagarna att hjälpa till att stoppa den kinesiska regimens upptrappade massaker av Falun Gong utövare och att omedelbart hjälpa till att rädda liven på de oskyldiga personer som fortfarande utsätts för tortyr och dödande dagligen i Kina.

Stöd från Amnesty International och människorättsorganisationer

Representanten för ryska Amnesty International påpekade högtidligt att: ”Inga ideologiska eller politiska motiv borde få användas som ursäkt för dödande.” Rysslands president nämnde också i ett tal nyligen att ”Ett dödsstraff är inte en bestraffning; det är hämnd. Inget regering eller parlament kan ta beslut i denna fråga. Endast den mest upphöjda Gud kan fatta detta beslut.”

Herr Venikelsiki, representanten för Human Rights Defenders i Moskva Helsingfors organisationen, sa i sin presentation, ”Så länge vår konstitution och lag fortfarande råder inom vårt territorium, borde vi inte tillåta personal från Kinas hemliga polis att störa Rysslands inre angelägenheter. Inte bara borde vi försvara de ryska Falun Gong utövarnas rättigheter, vi borde även skydda rättigheterna för de kinesiska utövare som bor och arbetar i vårt land. Som ni alla vet försökte personal från Kinas hemliga polis på alla sätt uppsöka kinesiska Falun Gong utövare, för att försöka få dem arresterade och deporterade tillbaka till Kina så att de mer öppen kunde förfölja dem olagligen.” Han sa även, ”Om kinesiska Falun Gong utövare i Ryssland led av olika förföljelser från den kinesiska ambassaden, kommer vi att överväga att ge dem politisk asyl. I Ryssland är alla Falun Gong aktiviteter välgörande för människor och har inte alls gjort någon skada i samhället. Dokument från medicinska undersökningar i Moskva bevisar att Falun Gong är välgörande för den mänskliga kroppen och sinnet.”

Efter att alla representanter för olika organisationer som närvarade, inkluderande Falun Gong representanten, hade avslutat sina presentationer, besvarade presskonferensens organisatörer frågor från reportrar. De upprepade även att kinesiska regimens brott mot mänskliga rättigheter inte skulle tillåtas ske i Ryssland.

Kinesiska myndigheter använde alla föraktliga sätt att försöka hindra presskonferensen från att äga rum och de gick långt för att hota organisatörerna. Men de misslyckades slutligen. Denna historia visar oss att ondskan fruktar sanningen och är alltid rädd för att dess brott ska avslöjas för allmänheten.

Vi planerar ytterligare ansträngningar för att avslöja den kinesiska regimens fasansfulla dåd mot den ryska regeringen, media och folket.

Postat: 2001-08-31
Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/8/24/13133.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.