FN dokument motbevisar Kinesisk propaganda

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
FN dokument motbevisar Kinesisk propaganda

UN International Educational Development 15.08.2001, Geneve:

“I vårt uttalande under punkt 3 har vi beskrivit Falun Gong på det sätt vi funnit det vara. Regeringen, i deras sätt att svara, försökte att rättfärdiga deras statsterrorism mot gruppen genom att kalla Falun Gong för en ond kult som har orsakat dödsfall och splittring av familjer.

I vår undersökning har det framkommit att de enda dödsfallen som inträffat har legat i händerna på de Kinesiska myndigheterna; familjer har splittrats på grund av att familjemedlemmar har blivit dödade av regimen, inte på grund av Falun Gong. Men utav den extrema tortyren, tvångsintagningarna på mentalsjukhus med brutal behandling, hårt arbete i arbetsläger och andra liknande aktiviteter.

Som rapporterat i tidningen International Herald Tribune den 6 augusti 2001, har
regeringen erkänt att den officiellt sanktionerat våld gentemot utövare i syfte att utrota Falun Gong.

Regimen pekar på en förmodad självbränningsolycka vid Himmelska Fridens Torg, den 23 januari 2001, som ett bevis på att Falun Gong är en ”ond sekt”.

Vi har hur som helst erhållit en videofilm av händelsen som ur vår synvinkel bevisaratt den här händelsen var iscensatt av regeringen".

International Education Development

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.