Kinesiska grundskoleböcker använder den iscensatta “självbränningen” för att skapa hat mot Falun Gong hos barnen (Foton)

Nyligen läste jag Tankar och Moralutbildning (tionde volymen), en lärobok för grundskolan som trycktes för tredje gången i november 2003. Ett av kapitlen, kapitel sex, använder den iscensatta självbränningshändelsen för att förtala Falun Gong. Boken citerar även den tolvåriga Liu Siying, som brändes vid händelsen och som senare dog under mystiska omständigheter, för att få barnen att frukta och ingjuta hat mot Falun Gong.

Utbildningsministern, som är kontrollerad av Jiang Zemins lojala underställde Chen Zhili, förföljer inte bara Falun Gong-utövare genom utbildningssystemet utan sprider även lögner om Falun Gong till elever i grundskolan.

Formerna på förtalet som används varierar men de innefattar kritik i klassrummen, förtalande frågor på prov, anklagelser och kritik i uppsatser, förtal på svarta tavlan, anti-Falun Gong-namninsamlingar och utställningar samt mängder av grundlösa anklagelser på klass- och skolmöten.

Jag har över tio års erfarenhet av “politiska lektioner” från grundskolan till gymnasiet. Endast i min vildaste fantasi trodde jag att skolorna skulle ta ”avslöjanden och kritik” som ”politiska affärer”, trycka propagandamaterial som attackerade Falun Gong och fortsätta utifrån det. Men det visade sig att jag hade fel. Jag underskattade ondskan hos Jiang Zemin och Chen Zhili.

Tankar och Moralutbildning (tionde volymen) är en lärobok för grundskolan som trycktes av folkets utbildningshus för tredje gången i november 2003. Boken innehåller ett kapitel som förtalar Falun Gong. Den använder inte bara ord från lilla Liu Siying för att plantera hat i elevernas sinnen utan får de även att hantera förtal och hat mot Falun Gong som ”naturliga” och positiva tankar.

Tiderna kanske har ändrats, men KKPs* natur kommer aldrig att förändras.

Bild 1 till 6: Bevis på förföljelsen: Tankar och Moralutbildning (tionde volymen), läroboken för grundskolan trycktes för tredje gången i november 2003 av folkets utbildningshus. Läroboken har använt den iscensatta ”Självbränningen” på Himmelska Fridens torg för att förgifta sinnena hos unga elever i Kina.

De flesta barn har ingen möjlighet att lära känna sanningen om Falun Gong. Efter att förföljelsen startade den 20 juli 1999 har de flesta föräldrar varit ovilliga att diskutera ämnen som relaterar till Falun Gong med sina barn, då de anser att de är för unga och omogna. Samtidigt så är barnen huvudmål för Jiangs kampanj att finna stöd för sitt impopulära förtryck.

Som ett resultat har barnen ingen möjlighet att skilja sanning från lögn. De skolmogna barnen i Kina kan inte få någon positiv information om Falun Gong genom vägledning av sina föräldrar samtidigt som de indoktrineras med hat mot ”Sanning, Godhet och Tålamod”. Det är inte svårt att se varför barnen uppvisar hat och rädsla inför Falun Gong.

Olyckligtvis har oskyldiga barn alltid varit de största offren för KKP:s terrorkampanj. Under förföljelsen av Falun Gong och vid dess försök att förinta ”Sanning, Godhet och Tålamod” har grundskoleeleverna lidit mycket.

Att lägga in fabricerat material i läroböcker för elever som sakna förmåga till egen analys är ett starkt bevis för hur Jiangs grupp systematiskt förföljer Falun Gong och använder indoktrinering för att lura och fängsla unga sinnen.

Bland otaliga lögner som fabricerats av Jiangs grupp är självbränningen på Himmelska Fridens torg den som djupast förgiftat det kinesiska folket och samtidigt den som mest uppenbart är uppgjord. En video med en slowmotionvisning från Kinas centrala TV station (CCTV) visar tydligt att Liu Chunling blev nedslagen och dödad av polis. I videon syns flera missar, exempelvis Wang Jindongs meditationsposition, den oskadade plastflaskan fylld med bensin [enligt vad som uppgavs] som låg mellan hans knän samtidigt som han såg ut att bli bränd, lilla Liu Siying som blev hårt invirad i bandage efter att ha blivit svårt brännskadad, den mystiska fotografen som dök upp för att filma händelsen, mm. Alla dessa och fler svårförklarliga fenomen visar klart att ”självbränningen” på Himmelska Fridens torg var en händelse som iscensattes av regimen för att svartmåla Falun Gong.

Att kunna mörklägga självbränningsbedrägeriet en fråga om liv och död för Jiangs regim. Vad den är mest rädd för är videon som avslöjar av lögnerna som gjorts av Falun Gong-utövare. I Kina, där det inte finns något sätt att försvara Falun Gong, har metoden att hacka sig in på de lokala TV-stationerna för att avslöja lögnerna bakom självbränningen visat sig vara den bästa metoden för att låta många människor få veta sanningen. Att avslöja lögnerna via TV har visat sig vara mycket effektivt och varje gång det inträffat har hämnden från Jiang och KKP varit utan nåd. De har däremot aldrig vågat avslöja vad som sändes utan använder istället ord som ”Falun Gong-propaganda” för att föra folket bakom ljuset.

Om studenterna hade fått chans att se TV-sändningen skulle de fått veta att självbränningen iscensattes i fullt dagsljus, att Siyings mor mördades av en polis med ett tungt föremål, att tolvåriga Siying som i tårar utbrustit “mamma lurade mig” i läroboken även hon blivit mördad. De skulle också ha fått veta att Falun Gong-utövare är goda människor som följer ”Sanning, Godhet och Tålamod”, att fraser såsom ”river ut hjärtat”, ”anklaga med blod och tårar” och ”vissnade blommor” alla är ord ämnade att vilseleda dem och att Chen Zhilis kurs i Tankar och Moralutbildning saknar moralisk karaktär och att den skola och de lärare som de mest litat på, hela tiden har lurat dem. När sanningen kommer ut, hur kommer det att påverka deras unga sinnen?

Till följd av detta stämdes Chen Zhili, chef för utbildningsministeriet, då hon besökte Tanzania den 19 juli 2004. Chen Zhili blev kallad till domstol och ställts inför rätta. Hon blev den första svarande som tagits till domstol av alla Jiangs följeslagare som stämts av Falun Gong-utövare.

Hur kan Chen Zhili, Jiangs grupp och KKP någonsin betala för det brott de begått då de förgiftat sinnena på så många barn?

En visning av KKP:s självbränningsvideo i slowmotion visar att en polisman slog och dödade Liu Chunling och att självbränningen var iscensatt av KKP.

Wang Jindong vid “självbränningen” De två Sprite flaskorna (gröna) som användes för att förvara bensin är oskadda trots elden

Kontrasterna i Wang Jindongs tre foton bekräftar att självbränningen var iscensatt

Brännskadepatienter måste hållas oskyddade medan vårdpersonal måste bära sterila kläder och masker för att inte infektera patienterna

De ”brännskadade patienterna” i självbränningen som visades av KKP var däremot helt inlindade i bandage. Reportern hade inte på sig några sterila kläder, bar inte mask och intervjuade henne utan problem.

Länk till videoanalysen av självbränningen:
http://falungonginfo.net/files/staged-tragedy.htm

*KKP = Kinas kommunistparti


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/2/22/57795.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2005/1/5/92901.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.