Rättsprocess mot Jiang Zemin går vidare till USA:s Högsta domstol (Foton)

The Epoch Times
26 februari 2005

Washington DC – Den advokat som företräder Falun Gong-utövare i en rättslig process mot Jiang Zemin inlämnade rättsdokument i ärendet till USA:s högsta domstol i mitten av februari 2005. Dokumentet är ett svar på beslutet som togs i september förra året då appellationsdomstol avfärdade ärendet.

Appellationsdomstolen avfärdade fallet den 12 september 2004. Dr Terri Marsh som representerar de målsägande sade att Jiang ansågs i utslaget som nationens president och inte som den före detta presidenten som var fallet.

”Att driva ärendet genom USA:s rättssystem har väckt en medvetenhet kring folkmordet och tortyren som Jiang har lanserat mot Falun Gong-utövare och rättsfallet ses som en milstolpe” sade Marsh ”Det var den första stämningen mot Jiang och den har sedan satt igång en kedjereaktion av rättsprocesser över hela världen. Idag finns det över 30 advokater som arbetar för att stämma Jiang.” Marsh sade att det är den första gången som så många advokater har slutit sig samman för att stämma en och samma person.

Marsh sade att rättsprocessen haft stor inverkan i Kina. Många tjänstemän vid de olika departementen eller organisationerna som deltagit i förföljelsen har antingen lämnat organisationen, blivit inaktiva eller hade tidigare inte stannat upp för att se på vad de har gjort. Målsägarna förväntar sig att alla de som deltagit i förföljelsen av Falun Gong skall ställas inför rätta.

Marsh underströk dessutom att Kina inte borde likställas med det kinesiska kommunistpartiet, som använt statlig media i en omfattande propagandakampanj för att föra det kinesiska folket bakom ljuset. Människor i Kina, sade hon, med deras mångtusenåriga kultur och rykte som stor andlig och med en "moralisk kraftkälla", skulle inte ha främjat kulturrevolutionen, massakern på Himmelska fridens torg eller förföljelsen av Falun Gong.


Källa: http://english.epochtimes.com/news/5-2-26/26672.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.