Amnesty Internationals årsrapport kritiserar den fortsatta förföljelsen av Falun Gong i Kina

Världens största människorättsorganisation, Amnesty International (AI), släppte sin årliga rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i förra veckan. Kina fortsätter att kränka de grundläggande mänskliga rättigheterna inom många områden och i rapporten sägs att ”Politiska kraftåtgärder fortsätter mot särskilda grupper, inklusive den andliga rörelsen Falun Gong.” (s. 77)

AI:s generalsekreterare Irene Khan lanserade rapporten under en presskonferens i London den 25 maj. Den drygt 300-sidiga rapporten finns att läsa på arabiska, engelska, franska och spanska.

Under sektionen om Kinas förtryck av andliga och religiösa grupper (s. 78), säger rapporten, ”Den andliga rörelsen Falun Gong kvarstår i fokus för förtrycket, som enligt rapporter innebär en mängd godtyckliga frihetsberövanden. De flesta som frihetsberövats tillskrevs en period för att ”omskolas genom arbete” utan varken anklagelser eller rättegång, under vilken de löper stor risk för att bli torterade eller misshandlade, särskilt om de vägrar att avsäga sig deras övertygelse. Andra hölls i fängelser och på psykiatriska kliniker. Enligt västerländska Falun Gong-källor, har över 1000 människor i fångenskap och med anknytning till Falun Gong avlidit sedan rörelsen bannlystes 1999, oftast som följd av tortyr eller misshandel.”

Under sektionen ”Kina - tortyr, godtyckligt frihetsberövande och orättvis rättegång” på sidan 79, säger rapporten, ”I oktober, publicerade Falun Gong-organisationer utomlands en videoupptagning av Wang Xia som nyligen hade släppts från ett fängelse i Hohhot i Inre Mongoliet, där hon avtjänat två år av en sjuårig dom på grund av att hon hade delat ut material som stödjer Falun Gong. Kroppen var utmärglad och skadad. Hon hade enligt rapporten blivit fastbunden i sängen, upphängd, slagen, injicerad med okända droger och givits chocker med elektriska batonger efter att hon inledde hungerstrejker i protest mot fångenskapen.”

Kina kvarstod som landet med det högsta antalet rapporterade avrättningar. ”Med få effektiva medel för att skydda svarandens rättigheter, blir ett stort antal människor fortfarande avrättade efter en orättvis rättegång,” säger rapporten. Vid frågan på om hur AI uppskattar siffrorna att minst 2 400 människor har avrättats och att minst 6 000 har dömts till döden i slutet av 2004, erkänner Khan att den verkliga siffran tros vara mycket högre på grund av de ”dolda dödsstraffen”, då dödsfall till följd av tortyr rapporteras som självmord i Kina. I rapporten sägs att, ”I mars, tillkännagav en seniormedlem i den Nationella Folkkongressen att Kina avrättar omkring 10 000 människor per år”.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a26830-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.