Misstänkt ömständighet rörande Falun Dafa-utövare Deng Weinans död

Misstänkt omständighet rörande Falun Dafa-utövare Deng Weinans död

Falun Dafa-utövaren Deng Weinan (hette tidigare Deng Weiguo), man, 26 år, föddes i byn Dongping, staden Changsheng, Bayan County, Heilongjiang-provinsen.

Deng arresterades i strid mot lagen av staden Harbins Allmänna Säkerhetsbyrå den 31 juli, 2001. Den 3 augusti fick hans familj meddelandet om hans död. Polisen sade till fadern att Deng varit bunden med handfängsel till ett värmeledningsrör en natt, och kl. 8.15 nästa morgon hade han hoppat ut från en 12-våningsbyggnad och dött.

När hans släktingar hämtades dit för att se hans kvarlevor upptäckte de två blåmärken, 2-3 centimeter stora på hans bröst. Det fanns också en djup jack i bakhuvudet. Det fanns inga andra skador.

Trots hans släktingars starka protester dissekerade flera medicinutredare Dengs kropp och fastslog hastigt att han dog av en brusten lever till följd av sitt självmordshopp.

Polisen visade aldrig fallbeskrivningarna fastän de från början lovade att göra det.
Den 7 augusti kremerade polisen i hast Dengs kvarlevor och gav 5.000 Yuan RMB till hans släktingar.

Det följande är en misstänkt omständighet när det gäller polisen och medicinutredarnas rapporter. Byggnaden är mycket hög. Den 12:e våningen borde vara på 33 m höjd. Efter hopp från en så hög byggnad borde kroppen ha blivit allvarligt skadad, med mer än ett jack i bakhuvudet och en brusten lever.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/10/3/14362.html

Kinesisk version återfinns på http://www.minghui.ca/mh/articles/2001/10/2/17347.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.