Moral och lycka

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Om den djupgående meningen i moralen är att följa Dao och beakta ens dygd (på kinesiska är moral uppbyggd på de två karaktärerna, Dao och dygd), då är dess ytliga mening att följa regler som begränsar folks uppförande och göra det möjligt för människor att göra saker korrekt. Det är ett sätt att handskas med relationer bland folk baserat på antingen ömsesidig förmån eller sätta andra människors förmåner först.

Genom att sätta andra människors förmåner först bygger man i själva verket upp en grund för framtida lycka för sig själv. I kultiveringskretsen sägs det att en person med mycket dygd kommer att åtnjuta stora välsignelser. Ackumulerar du inte dygd när du tänker på andra och gör goda saker för andra? Den ackumulerade dygden är källan till framtida välsignelser och lycka för varje varelse.

Detta är att se saken utifrån en synvinkel. Utifrån en annan synvinkel, att följa en hög moralisk standard är också ett nödvändigt grundvillkor för att erhålla lycka.

I verkligheten är människans begär beständiga. Man upplever lycka när ens begär inom en tillbliven gräns får tillfredsställelse. När han går bortom gränsen blir han alltför stimulerad och känner tomhet och till slut smärta på grund av att han inte kan få sina begär tillfredsställda. Den moraliska standarden fungerar precis som ett redskap för att begränsa och avhålla en person från sina olämpliga begär. Baserat på denna aspekt, bringar en hög moral också lycka till folket likväl.

Låt oss till exempel tala om att äta. Folk tycker om att äta kött och grönsaker, och tycker om många olika smaker, salt eller sött, surt eller kryddigt och så vidare. När levnadsstandarden når en nivå där folk kan äta vadhelst de gillar och få sina grundläggande behov, i fråga om mat, tillfredsställda, börjar de kasta sina matrester. De kastar alla matrester så att de kan ha färsk och god mat varje mål. Om dem äter något som för dem inte smakar bra vägrar de att äta det och kastar det likväl. När folk i själva verket uppför sig på ett sådant sätt har de redan förlorat dygd för det. Saken är bara den att den skada de har åsamkat sig själva på grund av att ha förlorat sin dygd, märker de inte omedelbart. Folk fortsätter därför att slänga sina matrester. Efter en tid börjar folk att söka efter ny och exotisk mat för att tillfredsställa sina smaklökar. Några kineser äter en massa konstiga saker som anktungor, kattsvans etc. När de äter sådana saker, äter de dem på grund av smaken. Det är mestadels för att tillfredsställa sitt ego och visa upp sin egen förmögenhet. Några äter till och med hjärna från levande apor eller en nyfödds moderkaka. De ursäktar sitt beteende genom att säga att dessa saker skulle nära och förbättra deras hälsa. En moderkaka påbjuder sådana höga säljpriser i Kina att det finns rapporter om fattiga kinesiska kvinnor som blir gravida så att de kan sälja sina moderkakor. Är detta inte ett tecken på att den moraliska standarden i det kinesiska samhället verkligen har blivit beklagansvärt?

Under tiden som levnadsstandarden går upp medan moralstandarden går ner, uppmärksammar folk inte bara vad de äter, utan de bryr sig mer om vad de har för klädsel. Kända märkeskläder använder en massa exotiskt material som vargskinn, krokodilskinn, sköldpaddskal och sällsynta fågelfjädrar. Några personer bär sådana saker för att visa upp sig och är väldigt petiga om vad de har på sig.

Folk vill automatisera allting i sina liv. De omger sig själva med de senaste elektriska prylarna och jagar efter de senaste trenderna. Några personer blir så uppfångade på utsidan och rastlösa på insidan att den förnäma minen de tar på sig kan stämma överens med den mest överdådiga kejsaren i det förflutna.

Vad som oundvikligen kommer därefter är strävan att ytterligare tillfredställa ens sexuella lustar. Folk letar efter nya partner och nya romantiska relationer hela tiden. Man skulle vilja ha en person i morgonen och en annan person vid solnedgången. Några personer håller på med två eller tre romantiska relationer på samma gång. De har totalt förlorat greppet om den moraliska standarden som finns hos en människa.

Är en sådan person lycklig? När man lugnar ner sig och ställer sig själv denna fråga kan man känna endast tomhet. Framför allt i den tysta natten känner man exceptionell tomhet från djupet av ens själ och det finns ingenting han kan göra för att slå bort den känslan.

Man bör ge upp alla dessa saker och leva sitt liv på ett hållfast sätt, aktsamt och samvetsgrannt. Om det är alltför svårt att göra detta är det på grund av att ens ande har satts så ur balans att han inte längre är van vid ett tyst och lågmält liv.

Varför? Det är på grund av att hans hjärta redan har fjärmat sig från mänskliga moraliska återhållsamheter. Då man börjar uppträda på ett oåterhållsamt sätt, blir hans begär gradvist ohejdade. Han kan inte sluta med sin beständiga strävan efter mer upphetsning och stimulering, och han kan inte längre kontrollera sitt begärfyllda hjärta.

Vad den traditionella moraliska standarden betonar är den exakta motsatsen. Den lägger tonvikten på självkontroll, återhållsamhet, måttlighet och ordning. När det kommer till de stora frågorna betonar den godhet, rättfärdighet, hövlighet, visdom och trovärdighet. Specifikt talat handlar det om att följa en uppförandekod. En kejsare borde vara god mot hans subjekt och hans subjekt borde vara lojala mot honom. En far borde vara god mot sina barn och hans barn borde vara sonliga respektive dotterliga mot honom. En äldre bror borde ta hand om sin yngre bror och den yngre brodern borde respektera den äldre brodern. En make borde respektera sin maka och makan borde vara lydig sin make. Vänner ska man kunna lita på. I det dagliga livet borde man arbeta hårt, vara måttlig och återhållsam från att leva överdådigt och från att vara slösaktig.

På samma gång lär den traditionella moraliska standarden en person att arbeta hårt, vara villig att uthärda smärta och vara förmögen att kunna räkna sina välsignelser. Dessa saker överensstämmer inte bara med himmelska principer, utan även med mänskliga karaktärsdrag.

Till exempel, utifrån aspekten fysiologiska och psykologiska känslor har folk en övre gräns för positivt stimuli. Om den positiva stimulin är inom ett visst område upplever man lycka. När den övre gränsen överskrids blir man alltför stimulerad och känner smärta. Alla vet dessutom att ett liv med bara en sak blir tröttsamt. Folk behöver därför en mängd olika saker i sina liv. Rättframt kan man i själva verket säga att om en person inte har upplevt smärta skulle han inte veta vad lycka innebär. Genom att tala utifrån en högre nivå av Fa-principer är sådana saker orsakat av universella lagar som ter sig som två ömsesidiga motpoler. Det ser ut att vara ganska enkelt men det är grundläggande för att man ska känna lycka.

Mänskligheten vill självfallet undvika smärta och söker lycka. Den beständiga strävan efter saker som mänskligheten har associerat lycka med, är därför naturlig. Det är svårt att inte bli alltför eftergiven i mänskliga begär. När man tar en sådan väg kommer han att falla in i avgrunden av ytterligare en sorts smärta.

Den traditionella moraliska standarden förespråkar självkontroll, återhållsamhet, måttlighet, hårt arbete och uthärdande. Alla dessa saker kan på ett bra sätt förhindra folk från att låta sina begär härja fritt utan hämningar. Dessa saker kryddar ens liv och är kraftfulla garantier som kan göra så att man känner sig tillfredsställd. Att kunna räkna sina välsignelser gör att man kan leva sitt liv på ett mer rationellt och klarsynt sätt, och förhindrar en från att känna sig ledsen och deprimerad över att inte kunna tillfredsställa ens beständiga begär.

Utifrån detta är det lätt att se att den traditionella moraliska standarden är nära förknippad med en persons lycka.

Det finns ett socialt fenomen där ungdomarna från välbärgade familjer ofta övertillfredsställer sina begär och känner sig väldigt tomma och deprimerade. Det är i själva verket på grund av att man förlorat greppet om den traditionella moraliska standarden.

Den kinesiska rasen har alltid varit känd för sin förträffliga arbetsmoral, återhållsamhet, respekt för sina föräldrar och de gamla, och kärlek till sina barn och de unga. På grund av okända orsaker under de senaste årtiondena, har det kinesiska folket, generellt sett, tenderat att alltmer bli eftergivna med sina barn. Många kineser låter sig styras hämningslöst av sina begär, gör vad de vill, visar ingen respekt för andra och känner ingen ansvarskänsla. Det har blivit ett stort socialt problem i dagens kinesiska samhälle.

Kinesisk version: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/12/23/35045.html
Engelsk version: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=3814

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.