Insändre i Östra Småland: Sanningen om Kina och dess förtryck

I många reportage från Kina framstår nationen mest som en öppen och lycklig nation. Inte så mycket sägs om mänskliga rättigheter eller vilket förtryck det kinesiska folket lever under. På ytan kan det ses som ett blomstrande folk visserligen lite fattiga men än då lever ett lyckligt liv.

Arbetsplatser där vanliga människor lever och arbetar är betydligt sämre än i svenska fängelser. Dessa arbetare är bl a bönder som har blivit fråntagna sin mark av den kinesiska regimen och tvingas in till städerna för att överleva. Av Kinas befolkning på 1,2 miljarder lever 800 miljoner utfattiga och utan några som helst mänskliga rättigheter. Om någon tillsynes skulle protestera mot regimen blir denna person direkt satt i fängelse eller omskolningsanstalt.

Om man protesterar mer öppet som i den i Kina kända advokaten Gao Zhishen modigt gjorde nyligen, finns det en stor risk för att hamna i något av de många koncentrationslägren och få sina mänskliga organ bortopererade och sålda innan man slutligen kremeras.

FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter har besökt Kina liksom specialrapportören för tortyr. Då framkom bland annat att ”tillämpning av dödsstraffet är fortfarande mycket omfattande”. Trots påstötningar vägrar kinesiska myndigheter att ange exakta uppgifter, men enligt en ledamot av den nationella folkkongressen uppgår antalet dödsdömda varje år till över 10 000. Enligt Amnesty International stod Kina för nästan 90 procent av världens utdömda dödsdomar 2004.”

”Bruket av tortyr är utbrett, trots att det är förbjudet enligt lag.”

”Det är förbjudet att sälja avrättade fångars organ utan deras samtycke, men uppgifter tyder på att sådan handel har pågått i många år, vilket dock förnekas av den kinesiska regeringen.”

Tortyr stort problem

”Erkännanden och vittnesmål som tvingas fram genom tortyr förblir ett stort problem. Själva rättegången tar bara en dag. I flertalet fall, särskilt i en del kampanjer mot brottslighet, är det inte ovanligt att en avrättning verkställs bara några timmar efter att dom avkunnats eller att ett överklagande har avslagits.”

Efter avslöjandet av detta går det kinesiska hälsovårdsdepartementet ut med pressmeddelande om att Kina skall upphöra med handel av mänskliga organ från avrättade. Om detta är sanning eller bara ett utspel i propagandasyfte återstår att se.

Den kinesiska muren framstår ofta som ett stolt monument för Kina och att den byggdes av stolta kineser. Enligt historieböckerna är sanningen en annan. Den förste kejsaren Qin Shi Huangi var mycket grym och illa omtyckt. 400 000 straffångar byggde den kinesiska muren.

Falun Gong förbjöds den 20 juli 1999 av det kommunistiska partiets dåvarande ledare Jiang Zemin och har sedan dess förföljts, förtalats med lögner och trappat upp en mobbning som har spridits sig utanför Kinas gränser. Allt för att legalisera tortyr och mördandet av tusentals Falun Gong-utövare.

Falun Gongs principer går ut på att leva efter sanning, godhet och tålamod och är inte alls någon ondskefull sekt som den kinesiska regimen vill göra gällande.

Detta är vad turisterna inte ser eller får veta då de blir styrda in av den kommunistiska propagandamaskinen.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.