Var mer uppmärksam på att sända upprätta tankar

Jag upptäckte nyligen att utövare i min närhet utsattes för störningar i olika omfattning. Några av dem hade allvarliga problem inom familjen, andra hade svårt sjuka anhöriga som behövde långvarig vård och en del drabbades av kritiska sjukdomsliknande symptom som gjorde att de hamnade på sjukhus eller var för svaga för att kunna gå själva. Några av dem fortsatte inte framåt flitigt utan gick bort. Störningarna kan ha varit resultat av fasthållanden som de gamla krafterna utnyttjat. Jag upptäckte också att de flesta av dessa utövare inte lade så stor vikt vid att sända upprätta tankar. Det finns flera manifestationer. För det första var en del utövares händer inte i korrekt position när de sände upprätta tankar eller så var de dåsiga. De korrigerade det inte trots att andra utövare påpekade bristerna. För det andra sände de upprätta tankar under för kort tid. För det tredje var deras sinnen inte tillräckligt rena eller så började de föreställa sig saker när de sände upprätta tankar. Detta duger naturligtvis inte. Vi har lärt oss tillräckliga läxor och drabbats av tillräckliga förluster. Om vi misslyckas med vår uppgift att sända upprätta tankar, kommer det allvarligt att påverka vår miljö och skapa störningar för oss själva, våra anhöriga och händelser i Fa-upprätandet. Störningarna kan också vilseleda vanliga människor och påverka vår uppgift att rädda levande varelser och bekräfta Fa.

Jag har upplevt en hel del av de här problemen själv. Så snart jag fäster mer uppmärksamhet vid att sända upprätta tankar och särskilt när jag sänder upprätta tankar varje timma, blir min miljö avsevärt bättre. Relationerna med kollegorna blir mer harmoniska. Arbetet löper mycket smidigare. Min familj fungerar också bättre och ingen blir sjuk. Om alla våra anhöriga gick ur det kinesiska kommunistpartiet och dess underlydande organisationer, blir det upprätta fältet än kraftfullare och våra anhöriga kan hjälpa till att göra Fa-upprätande saker.

Jag föreslår att alla utövare fäster mer uppmärksamhet till att sända upprätta tankar så att vi kan bemästra det skarpa svärd som Läraren har skänkt oss för att vi ska eliminera ondskan och rädda levande varelser.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.