Laixis folksjukhus nr 2 förföljer utövare

Laixis andra folksjukhus i Shandongprovinsen förföljer Falun Dafa-utövare och utsätter de utövare som hungerstrejkar mot förföljelsen för brutal tvångsmatning. Sjukhuset och Laixipolisen har samarbetat med varandra för att göra det här om och om igen. De förde fyra utövare till ett mentalsjukhus för vidare förföljelse och injicerade dem med droger som skadar det centrala nervsystemet.

Ända sedan Kkp började att förfölja Falun Gong den 20 juli 1999, har Laixis andra folksjukhus varit flitig i att följa Kkp:s order under förföljelsen mot Falun Dafa och Falun Dafa-utövare. Sjukhuset, hjärntvättscentret (en f d partiskola) och interneringscentret (Laixis fängelse) har olagligen arresterat och internerat lokala utövare och utsatt dem för hjärntvätt. Utövare har inte samarbetat och protesterat mot interneringen och förföljelsen genom hungerstrejker. Dessa utövare har sänts till det andra folksjukhuset för tvångsmatning.

Laixis andra folksjukhus har sänt vidare utövare till ett mentalsjukhus och injicerat dem med läkemedel som skadar nervsystemet. Man har omvandlat friska individer till avtrubbade patienter som lider både fysiskt och psykiskt. Utövare har hållits fångna på mentalsjukhuset upp till åtta gånger i ett halvårs tid som mest.


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/14/73244.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/8/127180.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.