Brådskande meddelande med anledning av den illegala organhandeln i Kina

Sammanfattning: Falun Gong-utövare i underjordiska koncentrationsläger, inklusive lägret i Sujiatun, har i flyttats i hemlighet och riskerar nu att dödas när som helst. Samtidigt har flera sjukhus i Kina plötsligt ökat antalet organtransplantationer.

Ända sedan 2001 har liknande koncentrationsläger som det i Sujiatun skapats i ett flertal provinser för att internera stora mängder Falun Gong-utövare. I dessa läger utför myndigheterna organstölder från utövare medan de fortfarande är i livet, för att därefter kremera kropparna för att förstöra bevis. De fruktansvärda brotten avslöjades för det internationella samfundet i början av mars. Inom loppet av tre veckor efteråt flyttades det underjordiska koncentrationslägret i Sujiatun. Under samma period har flera sjukhus och transplantationskliniker i Kina forcerat verksamheten för att kunna genomföra ännu fler organtransplantationer. Det pågår en slakt i koncentrationslägren för att utplåna vittnen och offer och vi vädjar om akut hjälp från det internationella samfundet för att starta räddningsinsatser och stoppa detta nya folkmord.

En vädjan om akut hjälp:

Enligt undersökningar och uppgifter från Kina har den kinesiska kommunistregimen hastigt publicerat “Tillfälliga föreskrifter för mänsklig organtransplantation” efter att Sujiatuns koncentrationsläger avslöjades. Föreskrifterna träder dock inte i kraft förrän den 1 juli 2006 och vi misstänker därför att regimen därigenom har skapat en möjlighet att förstöra alla bevis på brotten. Alla undersökningar har bekräftat att sjukhus och transplantationskliniker i Heilongjiang, Hunan, Shanghai, Zhejiang, Yunnan, Anhui, Shan'xi och Xinjiang jobbar för högvarv med att utföra organtransplantationer. Sjukhuspersonal har berättat för utredare som agerat under täckmantel att patienter bör skynda sig om de vill få organ transplanterade eftersom de kan få tag i organ inom så kort tid som en eller två dagar, men att det efter en tid kommer att bli betydligt svårare.

Undersökningar som människorättsorganisationer har genomfört, pekar på att regimen har skapat koncentrationsläger som det i Sujiatun över hela landet. Lägren misstänks vara specialiserade på att internera och i hemlighet döda personer som är övertygade utövare av Falun Gong. Lägren skördar organ från levande Falun Gong-utövare för försäljning till transplantationer. Den plötsliga ökningen av organtillgången i Kina är ingen enstaka händelse, utan omfattar hela landet. Den kinesiska kommunistregimen misstänks förstöra kropparna efter att organen stulits i syfte att förstöra bevisen. Vi tror därför att slakten på Falun Gong-utövare som är internerade i lägren, numera äger rum i mycket snabb takt!

Efter det andra världskriget uttryckte det internationella samfundet sin ånger över att ha misslyckats med att stoppa förintelsen och utfärdade löftet ”Aldrig mer”. 60 år senare ger historien den civiliserade världen en möjlighet att korrigera sitt gamla misstag. Vi hoppas att denna generation stolt kan säga: Vi utfärdade inte bara ett löfte, utan vi höll också vårt löfte. Vår akuta uppmaning till regeringen i USA, FN och regeringar över hela världen, liksom till internationella organisationer, att vidta omedelbara åtgärder och ta till alla tänkbara medel för att stoppa detta nya folkmord i Kina. Varje minuts försening kommer att resultera i oreparabla förluster av oskyldiga liv och en skam för hela människosläktet!

Integrated Committee to Investigate the Secret Sujiatun Concentration Camp and the Facts of the Persecution of Falun Gong in China

5 april 2006

Anmärkning: Integrated Committee to Investigate the Secret Sujiatun Concentration Camp and the Facts of the Persecution of Falun Gong in China är en organisation med ursprung från Falun Dafa Association och webbsidan Clearwisdom, som bildades efter att det underjordiska Sujiatuns koncentrationsläger avslöjades. Organisationen bildades formellt den 4 april 2006. Dess uppdrag är att skapa en “Samlad kommitté” av alla berörda internationella organisationer, statsbyråer och medier med ett gemensamt krav på att åka till Kina för att genomföra en oberoende, direkt, störningsfri undersökning för att samla bevis och söka den fullständiga sanningen om förföljelsen mot Falun Gong, inklusive Sujiatuns koncentrationsläger och andra hemliga koncentrationsläger på andra platser i denna 7 år långa, blodiga förföljelse.

Kommitténs taleskvinna: Sherry Zhang, telefonnummer: 1-415-845-5295

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/6/71668.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.