Frankrike: Presskonferens avslöjar organstölder

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 13 september 2006 höll David Kilgour, fd parlamentsledamot i Kanada, en presskonferens i Paris för att presentera sin undersökningsrapport gällande anklagelser om organstölder från levande Falun Gong-utövare i Kina. Rapporten är skriven av honom själv och människorättsadvokat David Matas. Efter presskonferensen delade moderatorn för konferensen Marie-Françoise Lamperti, ordförande för "Arbeta tillsammans för mänskliga rättigheter" (Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme) och hennes kollega Jean-Jacques Sicurani med sig av sina tankar.

Moderator Marie-Françoise Lamperti, f d parlamentsledamot David Kilgour och Jean-Jacques Sicurani, medlem i Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (från höger till vänster)

Lamperti berättade att hon blev rasande när hon fick höra talas om det som pågår i Kina och allt hon tänkte på var hur hon skulle kunna exponera grymheterna. Hon stödjer Kilgour och Matas arbete och deklarerade under presskonferensen att hon vill ansluta sig till den globala anti-förföljelsekampanjen. Sicurani tillade att människorättsförbrytelserna mot vilken individ som helst är detsamma som förbrytelser mot människan i allmänhet.

Lamperti och Sicurani började genast att fundera på vad de skulle göra. Lamperti ansåg att för att få den franska allmänhetens och medias stöd så måste man informera dem om vad som händer och därefter överväga hur man kan agera som en enad front. En åtgärd skulle kunna vara att stödja de kineser som inte samtycker med vad den kinesiska kommunistregimen gör. Vi kan också be de franska parlamentsledamöterna att kommentera händelsen, eftersom de representerar folket. Man kan även informera de franska advokaterna så att de kan stödja kollegorna i Kina, då det finns många advokater som inte samtycker med regimens mäniskorättsbrott och därför blivit avstängda.

Samtidigt borde vi be regeringar i Europa att göra ett gemensamt uttalade och fördöma dessa organstölder. Lamperti och Sicurani föreslog även att man borde ha ett representantkontor från samhället inom FN som skulle kunna fungera som en varning och påminna alla medlemsländer att ta deras ansvar.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35654-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.