Minghui-skola etablerad i Tyskland

Barnen är samlade framför sina lärare för att lära sig en av Falun Gongs övningar

Genom flera tyska Falun Gong-utövares engagemang etablerades en Minghui- grundskola och de första lektionerna hölls i staden Wetzlar den 27-29 december 2006. Eleverna gick till skolan varje dag där de studerade Falun Gongs huvudbok, Zhuan Falun, övade övningarna i Falun Gong, lärde sig hur man målar Falun-symbolen, övade "Feitian (himmelsk skönhet) dans" och sjöng sånger tillsammans. Eleverna på Minghui-grundskolan blev också bjudna att uppträda på ett mini-nyårsspektakel, som ordnades efter den tyska Falun Gong erfarenhetsutbyteskonferensen. En del av dem började kultivera Falun Gong tillsammans med sina föräldrar efter att ha återvänt hem från Minghui-grundskola.

När Edith blev tillfrågad vad deras motiv var att etablera Minghui-skola, svarade Edith, en av de ansvariga lärarna, vår reporter att flera Falun Gong-utövare har barn. Eftersom de själva är så upptagna och förbiser ibland sina barns kultiveringsmiljö ville de utnyttja tillfället där tyska utövare samlades för att etablera Minghui-skola.

Edith tillade att även om Minghui-skolan inte var så lång, var programmet väl planerat. Eleverna läste tillsammans, övade och lärde sig att måla samt sjunga. Barnen deltog inte i Minghui-skolan av ren formalitet utan var mycket medvetna om vad man skulle göra där. Edith nämnde också att deltagandet skolan också är en kultiveringsprocess. Under kursens gång delade de aktivt med sig av sina synpunkter till barnen för att låta barnen känna till relationen mellan dygd och karma, samt betydelsen av att hålla NTDTVs Nyårsgala, för människorna i samhället. Efter att ha övat och sjungit lärde barnen sig känna till även om förföljelsen av Falun Gong i Kina, orsaken till den, och hur de kan hjälpa till att stoppa den.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37437-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.