Den asiatiska grenen av Föreningen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong gratulerar etablerandet av den Europeiska CIPFG

Följande uttalande lästes upp den 3 februari vid en presskonferens utanför den kinesiska ambassaden i London. Presskonferensen hölls för att uppmärksamma etablerandet av den europeiska grenen av Föreningen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG)). Uttalandet kom från den Asiatiska grenen. För mer information om händelsen besök: http://en.clearharmony.net/articles/200702/37890.html

Vi gratulerar till etablerandet och vill visa vårt starka stöd för er intention att upprätthålla mänsklig värdighet.

Det senaste seklet har obetvivligt varit det grymmaste hittills när det gäller förtryck av andlig tro i flera religioner. Man uppskattar att antalet människor i alla länder som dött en för tidig död på grund av sin tro under 1900 och 2000talet uppgår till 169 milj.

CIPFG-Asien består av över 110 högt uppsatta personer inom politik, juridik och media såväl som NGO-aktiva i Taiwan, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia och Macao. Denna organisation går förbi stats och partigränser. Av samvets-, moraliska och rättsliga skäl hjälper våra medlemmar,orädda för den diktatoriska regimen, Falun Gong-utövare att stoppa förföljelsen. Det är bra för mänskliga rättigheter i Asien.

Mänsklig värdighet är odelbar på vår krympande planet. Alla trossamfund och medlemmar i civila organisationer borde stå enade i frågor som förföljelsen av Falun Gong. Alla regeringar och dess folk borde arbeta mycket hårdare och effektivare för att så snabbt som möjligt uppnå en demokratisk värld. De runt 40 diktaturer som fortfarande finns kvar på planeten och gör mycket skada både inrikes och internationellt borde alltid veta att våra regeringar alltid står på landets folks, dess mänskliga rättigheter och välmåendes sida och att vi aldrig stödjer några politiska tyranner.

Återigen vill vi gratulerar formandet av CIPFG-Europa och hoppas att fler och fler kommer att gå med i organisationen.


Önskar er alla lycka i framtiden


CIPFG-Asien

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a38036-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.