Italien: Falun Gong-utövare protesterar mot de ryska myndigheternas utvisning av Ma Hui

Några italienska Falun Gong-utövare höll en fredlig manifestation utanför den ryska ambassaden i Rom och det ryska konsulatet i Milano den 3-5 april 2007 för att protestera mot de ryska myndigheternas utvisning av Falun Gong-utövare Ma Hui och hennes dotter. De uppmanade de ryska myndigheterna att rätta till deras misstag.Den italienska Falun Gong-föreningen överlämnade ett brev och en del material till den ryska ambassaden. Polisen i tjänst utanför ambassaden uttryckte deras stöd och sympati. Några av ambassadpersonalen kom ut och bad om flygblad och en del såg och läste på utövarnas skyltar på väg till arbetet på morgonen. En ambassadtjänsteman kom fram till utövarna och bad om mer information och han fick ett exemplar av "Nio kommentarer om kommunistpartiet" på ryska och den kanadensiska undersökningsrapporten om organstölderna från levande Falun Gong-utövare i Kina..

Det ligger flera italienska regeringsbyggnader i närheten av den ryska ambassaden och flera tjänstemän från dessa byggnader och andra människor tog flygbladen om det stora antal som dragit sig ur kommunistpartiet i Kina. Många undrade vad de kunde göra för att hjälpa till.

Den 5 april samlades utövare vid den ryska konsulatet för att framföra en fredlig protest. Konsuln kom ut och talade med ordföranden för den italienska Falun Gong-föreningen, Fava, och informerade honom om att deras ambassad i Rom hade fått protestbrevet och att de skulle vidarebefordra informationen till deras regering.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39048-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.