Frågan om den kinesiska regimens arbetsläger togs upp av parlamentsledamöter från EU och Storbritannien

Totalt 20 parlamentsledamöter har skrivit till den kinesiska kommunistregimen eller till Storbritanniens utrikesministerium sedan Wenjian Liang, hennes make Zhiyong Lin och 6 andra Falun Gong-utövare internerades i februari och dömdes till arbetsläger utan laga rättsprocess i mars. Amnesty International utfärdade en blixtaktion och brittisk media rapporterade också om människorättsövergreppen.

Det var mot bakgrund av det här som EU tog upp fallet med Liang vid människorättsdialogen mellan EU och Kina i Berlin den 14-15 maj 2007. Utrikesministeriet i Storbritannien tog också upp fallet med Wenjian Liang och hennes make med det kinesiska utrikesministeriet i Peking i april.

Lord Avebury, vice ordförande för den partiöverskridande parlamentariska gruppen som verkar för mänskliga rättigheter, skrev till utrikesministeriet den 2 maj och påpekade att arresteringarna av Wenjian Liang med flera ”verkar vara en del av den statliga kampanjen av förtryck mot Falun Gong, ... Jag vill minnas att Storbritannien tog upp hennes fall när hon fängslades vid ett tidigare tillfälle och jag förutsätter att vi kommer att göra det nu också.”

Andra brittiska parlamentsledamöter som vidtog åtgärder för att hjälpa Wenjian, var till exempel den brittiska kronjuristen Lord Howell av Guildford. Lord Howell skrev i sitt brev den 2 maj: ”Jag blev ytterst oroad när jag fick veta det här. Jag tog upp saken med utrikesministeriet och uppmanade dem att omedelbart kontakta de kinesiska myndigheterna.”

Flera av medlemmarna i den parlamentariska Kina-gruppen diskuterade Wenjians fall med ordföranden Ben Chapman som också skrev brev till utrikesministeriet.

Under de senaste veckorna har flera brittiska parlamentsledamöter skrivit till de kinesiska myndigheterna med anledning av att Wenjian dömts till arbetsläger, inklusive en parlamentsledamot i Nottingham, där Wenjians syster bor.

Parlamentsledamoten Roger Helmer skrev till den kinesiske ambassadören i EU och bad honom ta upp Wenjians fall i februari. Ambassadören nämnde varken några anklagelser om brott i sitt svar beträffande Wenjian Liang och Zhiyong Lin eller uppgifter om var de befann sig, utan han vidhöll bara att det som skett Wenjian and Zhiyong, som har kastats i fängelse utan laga rättegång, är i enlighet med lagen. Ambassadören insåg uppenbarligen inte det motsägande, absurda och den grymma orättvisan som framgår av hans uttalande, vilket också speglar naturen hos den regim som han representerar.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39560-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.