New York: Manifestation i Flushing till stöd för de 36 miljoner som tagit avstånd från KKP och dess tillhörande organisationer

Den 17 maj höll det "Globala centret för utträden ur det kinesiska kommunistpartiet" (Tuidang) en manifestation utanför biblioteket i Flushing för att fira att 36 miljoner har tagit avstånd från det kinesiska kommunistpartiets organisationer (KKP). En stor banderoll med orden "KKP kommer att förstöras av himlen, ta avstånd från KKP för att säkra din framtid" hölls upp samt en del andra skyltar med information de brott som begåtts av KKP.


Manifestation i Flushing till stöd för de 36 miljoner kineser som tagit avstånd från KKP och dess tillhörande organisationer

Den 4 november 2004, publicerade Epoch Times den första av nio ledarartiklar vid namn, Nio kommentarer om det kinesiska kommunistpartiet, som berör historien om och naturen hos KKP. Dessa ledarartiklar har inspirerat kineser runt om i världen att börja tänka om och ändra sin syn på KKP och många har tagit bestämt avstånd från KKP och dess tillhörande organisationer. Idag har över 36 miljoner tagit avstånd.

Under manifestationen uttryckte flera grupper deras stöd till att folk gör utträden ur KKP och till att få människor att se KKPs onda natur.

Värden Anna sade att KKP har bedrivit otaliga politiska kampanjer och förföljelse mot olika guppen sedan det tog över makten 1949. Minst 80 miljoner kineser har avlidit som följd av dessa förföljelser, och detta antal inkluderar inte de familjer som berörts och splittrats. Anna uppmuntrade kineser att läsa de Nio kommentarerna och göra ett val efter sitt samvete.

Värden Steve sade, " Jag hoppas att alla förstår att mänskliga rättigheter inte handlar om att bli 'politisk'. Det är universella värden. Vi är inte emot det kinesiska folket. Vi bryr oss istället om dem och vi vet att de har lidit oerhört och att de fortfarande lider under KKPs tyrrani.

Dr Damon gav sin förklaring till att han bad kineser att ta avstånd från KKP. Som läkare fördömde han KKP för sina grymma organstölder från Falun Gong-utövare, han bad det kinesiska folket att lära sig mer om KKPs verkliga historia.

Dr David Li, en representant från det "Globala centret för utträden ur KKP", sände sina lyckönskningar till alla de som tagit avstånd från KKP: "Jag vill gratulera alla dem som modigt har tagit avstånd från KKP och dess tillhörande organisationer. Jag beundrar er för ert mod och ert bidrag till ett fritt Kina. Det kinesiska kommunistpartiet är som ni vet orsaken till de många katastroferna i Kina. Jag vill uppmana alla kineser att göra samma sak som de 36 miljonerna av era landsmän som tagit avstånd från partiet för att säkra sin framtid.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.