Information om Falun Gongs grundare

Den 13 maj var den sjuttonde årsdagen sedan Falun Gongs introduktion till allmänheten och den tionde internationella Falun Dafa-dagen. Grundaren av Falun Gong är Li Hongzhi från Changchun, Jilinprovinsen, Kina. Han hade den första undervisningsdagen den 13 maj 1992 i Changchun för att presentera Falun Gong för allmänheten för den första gången. I mars 1995 åkte Li till Paris, Frankrike och började lära ut Falun Gong utomlands för den första gången. Han emigrerade till USA i början av 1998.

Falun Gong grundar sig på de universella principerna "Sanning-Godhet-Tålamod" och betonar förbättringen av ens eget jag. Metoden har fantastiska effekter på hälsan. Under dessa sjutton år har Falun Gong spridits till över 100 länder. Fler och fler utövare med olika etnisk bakgrund fortsätter dessutom att gagnas av metoden.

Lärare Li höll en 7-dagars föreläsning i Göteborg 1995. Det var en av bara några få sessioner som Lärare Li höll utomlands och detta var den sista.

1996 svarade Lärare Li på frågor från utövare i Australien

Lärare Lis viktigaste verk, boken Zhuan Falun, har översatts till över trettio språk och givits ut över hela världen. Lärare Li och Falun Gong har erhållit över 1500 priser och proklamationer. Över etthundra miljoner människor gagnas av sin utövning av Falun Gong

Lärare Li lever enkelt. Var han än går så undervisar han med ord och gärningar. Under försommaren 1995 använde han alla medel han fått under 9-dagars föreläsningarna till att producera videoband med sin undervisning och donerade dem därefter till övningsplatser runtom i Kina. Det var ett set med fem band med totalt 900 minuters undervisning. Det fanns närmare ettusen övningsplatser i Kina. De använde seten för att sprida Falun Gong. På bara några år hade etthundra miljoner människor gagnats av Falun Gong.

Orubblig övertygelse

Den 20 juli 1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet förföljelsen av Falun Gong genom att använda sig av statlig media, rättssystem, polis, armé, parti, regering och diplomater. Falun Gong-utövarna har sedan dess blivit olagligt fängslade, misshandlade, våldtagna, tvångsmedicinerade och till och med mördade för deras inre organ. Förföljelsemetoderna är omänskliga. Över 3263 Falun Gong-utövare är bekräftade döda som följd av felbehandling och tortyr i händerna på de kinesiska myndigheterna. Oräkneliga oskyldiga invånare har internerats, fängslats, spärrats in i hjärntvättsklasser, spärrats in olagligt och "behandlats" i mentalsjukhus. Flera av dem har blivit handikappade, arbetslösa, bostadslösa och med splittrade familjer som följd.

Under de senaste tio åren har Lärare Li undervisat Falun Gong-utövarna i att fortsätta utöva och tro på Sanning-Godhet-Tålamod samt protestera mot den omänskliga förföljelsen med fredliga, rationella och toleranta medel. Falun Gong-utövare fortsätter att förklara fakta om Falun Gong och exponera förföljelsen för omvärlden och göra den mer medveten. Många har ändrat sin attityd från att hata och känna sig oberörd (som följd av KKPs propaganda) till att sympatisera, förstå och stödja.

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/5/10/107188.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.