Det kinesiska kommunistpartiet (kkp) har agenter som i hemlighet läser och förstör post från hela världen

Det kinesiska kommunistpartiets statliga säkerhetsbyrå har i hemlighet upprättat en särskild organisation på hundratals postkontor och sorteringscentraler i olika provinser och städer i Kina. Agenternas uppgift är att stoppa och läsa post som kommer från utlandet. De använder en särskild utrustning som gör det möjligt att läsa breven utan att öppna dem. Det är möjligt att läsa breven även om de är vikta inuti. Hittar agenterna tecken på att brevets innehåll står i konflikt med det kinesiska kommunistpartiets intressen, överlämnar de det till Allmänna säkerhetsbyrån. Allmänna säkerhetsbyrån, som övervakar samtliga rättsinstanser i Kina, inklusive polisstationerna, kommer sedan att bevaka brevmottagaren. Om agenterna hittar bannlysta böcker, som exempelvis Nio kommentarer om kommunistpartiet, förstör de dem genast. Ledningen för postkontoren får ofta fax direkt från Statliga säkerhetsbyrån med senaste nytt, som exempelvis: ”På senare tid har utländska krafter skickat många exemplar av Nio kommentarer om kommunistpartiet.”

Statliga säkerhetsbyråns agentorganisation förfogar över några rum på flera av postkontoren och sorteringscentralerna. De sitter bakom låsta dörrar, där de begår sin brottsliga verksamhet. Bara ledningen för postkontoren vet vilka rum som agenterna sitter i. De vet att kkp i hemlighet läser brev som kommer utifrån.

Vi uppmanar Falun Gong-utövare att sända upprätta tankar för att eliminera ondskan så att post som förklarar sanningen om Falun Gong kommer förbi agenterna. Vi vädjar också till internationella människorättsorganisationer, världspostunionen och internationella organisationer som arbetar med posttrafik att undersöka, fördöma och stoppa kkp:s avskyvärda brott, som nu även består i att de kränker människors privatliv över hela världen.

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/2/25/82987.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.