Lu Yunlai avled två månader efter att han släppts från tvångsarbetsläger (Foto)

Namn: Lu Yunlai
Kön: Man
Ålder: 47
Adress: distriktet Jinshui, staden Zhengzhou, provinsen Henan
Yrke: Tidigare anställd på förvaltningen för konstbehandling i provinsen Henan
Avliden: 30oktober 2009
Senast arresterad: 28september 2008
Senaste platsen för internering: Baimaos tvångsarbetsläger i staden Zhengzhou
Stad: Zhengzhou
Provins: Henan

Lu Yunlai började öva Falun Dafa 1997. För att försörja sin familjg arbetade han med att reparera motorcycklar, tvätta bilar, och ledde en mindre restaurang. Lu var väldigt intelligent och arbetade hårt. Efter att ha börjat öva Falun Dafa höll han sig frisk och levde ett gott liv.

Efter juli 1999 fortsatte Lu att öva och blev därför trakasserad och internerad flera gånger. Runt 15:00 den 28september 2008 planerade Lu och hans fru Cao Xia att äta lunch på familjens restaurang men så fort de steg ut genom dörren arresterades de av civilklädd polis, bland de fanns chefen för Shakoulus polisstation Wang Ting och Wu Xiaojie (kvinna). Polisen genomsökte huset och internerade paret i Matougangs interneringscenter i distriktet Jinshui.

Polis från Zhengzhous polisstation förhörde och torterade Lu med en metod kallad ”Att rosta hela lammet” (1) Lu svimmade under förhören.

Lu Yunlai fördes till den första avdelningen på Baimiaos tvångsarbetsläger för ett års tvångsarbete. Han blev brutalt misshandlad och tvingades arbeta långa skift. Vakten Junfeng och fången Gao Lei misshandlade honom med en trästav tills den gick sönder. Pga att han tvingades sitta mer än tolv timmar varje dag och arbeta fick Lu infekterade sår.

I mars 2009, efter bara fyra månaders tvångsarbete hade Lu Yunlais hälsa försämrats märkbart. Ledarna talade aldrig om för hans familj att Lu hade utvecklat tuberkolos. Vid slutet av 2009 hade Lu utvecklat vätska i benen och magen, han led av förstorad lever och mjälte, hade turberkolos, vätska i lungorna och tarmvred. Han fördes till sjukhus för undersökning och man fann att han även hade cancerceller i flera organ. Han led av svår anemi och obalans i elektrolyterna. Han var också utmärglad. Baimaiaos tvångsarbetsläger ville inte ta ansvar för honom och bad därför Lu´s familj att begära att han släpptes av medicinska skäl.

När Lu´s familj kom till arbetslägret fick de veta att han diagnosticerats med lungcancer. Lu Yunlai avled den 30oktober 2009, två månader efter att han frigivits från Baimiaos tvångsarbetsläger.

Lu Yunlai efter att han återvänt hem

Baimiao Forced Labor Camp: 86-371-63862232
Management Office: 86-371-63852502
First Ward: 86-371-63862213
Third Ward: 86-371-63862291
Labor Camp Office of Zhengzhou City Justice Bureau: 86-371-67661802, 86-371-67661679, 86-371-67661843
Shakou Street Police Station (Director Wang Ting): 86-371-63755542, 86-371-63757923
Henan Province 610 Office: 86-371-65902233, 86-371-65904038
Henan Province CCP Political and Judiciary Committee: 86-371-65902602


Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/12/11/113054.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2009/12/8/214037.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.