Två utövare har avlidit i Gansu- och Liaoningprovinsen som följd av förföljelsen

Yang Shengchun har avlidit i Gansuprovinsen

Yang Shengchun, en pensionerad statsanställd i 80-årsåldern, bodde i byn Yanwan, Xintian, Lintao kommun, Gansuprovinsen. Yang började att utöva Falun Dafa i augusti 1998 och inte kort därefter försvann hans sjukdomar. När förföljelsen hade börjat den 20 juli 1999 framhärdade han i att dela ut sanningsklargörande material om Falun Gong. I januari 2001 bedrog polisen honom genom att först säga han skulle komma till stadskontoret för att tala med dem och sedan spärra in honom på ett hjärntvättcenter i ett år. I juli 2002 förde polisen honom med tvång till Lintaos hjärntvättcenter där de dömde honom ännu ett år.

I mars 2007, då Yang delade ut material om förföljelsen av Falun Gong i grannbyn Caojiahe, arresterades han av byns ledning. De slog ner Yang och stampade på hans huvud och han förlorade medvetandet. Han fick svåra hjärnskador och de påverkade honom mentalt. Den 18 december 2009 var han så förvirrad att han inte hittade hem. Dagen efter fann man honom i ett dike där han förfrusit.

Guan Tiancai, chef för Lintaos interneringscenter och drogrehabiliteringscenter, samt chef för hjärntvätts sessionerna: 86-932-2244344
Lintaos polischef: 86-932-2242232
Xintians polisstation: 932-2873035


Teng Fengrong har avlidit som följd av förföljelsen i Liaoningprovinsen

Teng Fengrong, 61, bodde i byggnad 26, Gaominli grannskap, staden Dalien, Liaoningprovinsen. I mars 2006 arresterades hon av polis från Wanli polisstation när hon och en medutövare delade ut sanningsklargörande material om förföljelsen av Falun Gong. De bägge utövarna fördes till Yaojia interneringscenter, men Fengrong släpptes morgonen därpå för att hennes hälsa var så skör. Polisen krävde 5000 yuan av hennes familj som en slags försäkringsavgift.

I juli 2007 omringade 610-kontoret och utvecklingszonens lokalpolis Tengs lägenhetsbyggnad för att arrestera henne. Efter två timmar ropade Teng ut genom fönstret ”Falun Dafa är bra! Polisen arresterar goda människor!” Polisen lämnade platsen.

I juli 2008, innan de olympiska spelen, arresterade Wanlipolisen henne igen. Hon vägde endast 45kg. Familjen skrev på ett garantiuttalande i hennes ställe och hon släpptes, men hennes hälsa förvärrades. Teng avled den 10 januari 2010.

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/2/7/114483.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/21/216459.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.