Skottland: Fakta om Falun Gong delges för lärare i Glasgow

Den 2 november träffades en liten grupp utövare, inklusive de från Skottland och England och en av de som grundade och är medlem av Friends of Falun Gong UK vid AGM vid Modern Studies Association (Föreningen för Moderna Språk) vid Glasgow University.

The Modern Studies Association utgörs av lärare som lär ut Modern Studies (moderna språk) på sekundärskolor (för åldrarna 11-18 år) över hela Skottland. I tilldragelsen deltog 170 lärare från ett brett område av skottska skolor. De samlades för att lyssna på nya utlärningsmetoder och att knyta kontakter med varandra. Föreningen hade bjudit in Falun Gong till AGM för att medverka efter att den hade hittat Friends of Falun Gongs hemsida.

Utövare satte upp ett stånd med Falun Gong-foldrar, häften, CD-skivor: ”The Truth of Falun Dafa” och tidningar, vilka alla var tillgängliga för lärarna att ta med sig. Så fort som lärarna hade rast från deras seminarium kom de direkt över till Falun Gongs stånd, alla var väldigt ivriga att ta material för att använda i deras skolor och att prata om Falun Gong. Utövarna var förvånade över att upptäcka att många av lärarna lärde ut om förföljelsen om Falun Gong som en del av Kina-studier inkluderat i Modern Studies läroplan för avgångseleverna. Lärarna var väldigt lyckliga över att det fanns information för dem att ta med sig.

Utövarna erbjöd sig att komma till skolorna och ge en presentation om Falun Gong och förföljelsen i Kina. Många lärare var väldigt förtjusta i idén och skrev ner kontaktdetaljer då det skulle levandegöra Kina-studierna och ge ett större intryck på eleverna.

En lärare sade att hon visste om en student som gjorde en avhandling om kinesiska folks attityder gentemot mänskliga rättigheter i Kina och frågade om Friends of Falun Gong kunde hjälpa till att dela med sig av kontaktinformation så att hon kunde skicka ut en frågeformulär.

Som en generös gest, erbjöd sig Modern Studies Association att de skulle skicka ut Falun Gong-information till alla Modern Studies-avdelningar i skolor i Skottland. Detta var en väldigt positiv respons från föreningen till Falun Gong och tilldragelsen öppnade en dörr till sanningen om Falun Gong till att spridas i undervisningen i Skottland.

Översatt från: http://www.clearharmony.net/articles/200211/8048.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.