Israel: Utövare vädjar om Xiong Weis frigivande

Xiong Wei är en kvinnlig Falun Gong-utövare och tidigare studerande vid Berlins universitet. Hon hålls för närvarande inspärrad i Xinans kvinnoarbetsläger, som ligger i Pekings ytterområde.

Hon arresterades mitt på dagen den 5 januari 2002av polis i Peking då hon distribuerade flygblad om förföljelsen av Falun Gong i Kina. Hon dömdes utan rättslig prövning till 1½ års ”omskolning genom arbete”. Hon tilläts inte något juridiskt ombud och hennes familj tillåts endast sällan besöka henne.

Dagstidningen Netanya City i Israel publicerade en positiv artikel om Falun Gong, exponerade den brutala förföljelsen i Kina och vädjade om undsättning för Xiong Wei.

Hennes bror, Zion Xiong är en Falun Gong-utövare som för närvarande bor i Israel. Tillsammans med israeliska och tyska utövare har Zion kontinuerligt vädjat om frigivandet av hans syster från Xinans arbetsläger.

På grund av det och att han står fast vid att praktisera Falun Gong har den kinesiska ambassaden hotat Zion med att annullera hans visa för at komma in i Kina. Med hänvisning till det sade Zion, ”De krävde att jag skulle skriva under ett s. k. garantibrev där jag lovade att upphöra praktisera Falun Gong. Fastän jag är en medborgare i Israel utsätts jag för förföljelse genom telefonsamtal från den kinesiska ambassaden. Jag är en affärsman och som en del av mitt jobb behöver så jag åka till Kina. På grund av att jag praktiserar Falun Gong så är det inte möjligt för mig att åka till Kina, trots att jag inte brutit mot någon isarelisk eller kinesisk lag. Jag tror endast på ”Sanning, Godhet och Tålamod”, detsamma som min yngre syster gör.”

Utövare har sänt brev till Israels regering och media på både tyska och israeliska utövares vägnar

Källa: http://www.clearharmony.net/articles/200211/8050.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.