Dafa-utövaren Long Zhaohui från Guizhouprovinsen torterades till döds

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Long Zhaohui, 27, bodde i byn Chunhua, staden Gaoniang, Tianzhu kommun, Guizhouprovinsen. I april 2000, berättade han fakta för byborna och polisen spärrade då in honom under en dag, genomsökte hans hem och beslagtog både hans Dafa-böcker, video-CD:s och kassettband.

Den 5 oktober 2000, spärrades Long in på Tianzhu fångläger i 15 dagar. Han utsattes för en brutal misshandel. Åtta dagar efter frisläppandet, avled han av de allvarliga skador han fick av misshandeln under fångenskapen.

Ansvariga enheter:

Partisekreteraren i Gaoniang, Tianzhu kommun: Pan Xiangan
Borgmästaren i Gaoniang: Yang Xueli
Kontorstelefon: 86-855-7742112


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/9/20/40489.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/18/57578.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.