Inledande diskussion om ny vetenskap, del 6

Arbete, energi och kraft

På ytan verkar arbete, energi och kraft vara helt olika saker. I själva verket är de svåra att särskilja, både igenom sina definitioner och i den fysiska verkligheten. Jag vill minnas att det var Newton som först myntade uttrycket "kraft". Newton var en lärd man som studerade Bibeln. Om vi tittar i en ordbok ser vi att den ursprungliga betydelsen av kraft är "styrka, makt, gudamakt". Gud i himlen är "makten ovan". Om vi kombinerar innebörden av "kraft" i öst och väst, blir betydelsen ungefär: det (den kinetiska energin, rörelseenergin) som får saker att förändras och det (den potentiella energin, lägesenergin) som har förmågan att hålla saker oförändrade. För att uttrycka det i mer abstrakta termer, är arbete existens och orsaken till existens.

Enligt synsättet avseende materia, är materiella saker sådana som vi kan uppfatta! Det verkar som om vi har gått varvet runt. Om vi fortfarande är villiga att tro att definitionen av materia är riktig efter en sådan rundvandring, kommer vi att upptäcka att alla våra universa utgör olika energiuttryck och att de helt enkelt är olika sidor av energins sätt att manifestera sig. Vi kommer att inse det här även om vi inte använder Einsteins massa-energi ekvation.

Vi kan också förstå att massan, eller mer specifikt energin, bara har betydelse inom en specifik sfär. Jag hoppas att vi kan använda det här som utgångspunkt för en djupare undersökning av essensen hos alla de här fenomenen som vi kallar för liv.


För del 1, se se.clearharmony.net/articles/200401/9270.html
För del 2, se se.clearharmony.net/articles/200401/9270.html
För del 3, se se.clearharmony.net/articles/200401/9330.html
För del 4, se se.clearharmony.net/articles/200401/9336.html
För del 5, se se.clearharmony.net/articles/200401/9346.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.