Konst och kultur

Konst | Musik | Traditionella kinesiska berättelser | Poesi | Shen Yun | Stora personligheter inom kinesisk kultur | Grafisk design

 • Li Longji – kejsaren som bryggde medicin åt sin bror

  Under sin tidiga regeringstid var kejsar Xuanzong känd som begåvad, flitig och klipsk. Han gjorde Kina till ett mycket mäktigt och blomstrande land. Han genomförde en serie reformer av avgörande betydelse för byråkratin och för att säkerställa att duktiga och talangfulla intellektuella utsågs till ämbetsmän i regeringen.
 • Prinsessan Wencheng – Tangdynastins mest älskade prinsessa i Tibet

  Genom den kinesiska historien fanns det sedan Handynastin (200 f Kr) en strategi för att upprätthålla freden mellan Kina och andra stater med äktenskapsförbindelser. Ett av de mest framgångsrika exemplen är giftermålet mellan prinsessan Wencheng och Zanpu (eller kungen) av Tibet under kejsar Taizongs regeringstid.
 • Meng Haoran – framstående poet i Tangdynastin

  Meng Haoran (689-740 e.Kr.) var en stor poet inom den pastorala poesin under Tangdynastin. Hans dikter beskriver ett tillbakadraget och lantligt liv på landsbygden. De visar upp ett rent och fräscht sinne och har en naturlig stil som återspeglar hans egen attityd snarare än hans litterära talanger.
 • Yan Liben – konstnär som förvandlade föremål till något gudomligt

  Yan Liben (601-673) var en berömd konstnär under Tangdynastin. Hans motiv bestod mestadels av daoistiska och buddhistiska berättelser, personer, landskap, hästar och vagnar. De mest välkända verken är målningar med daoistiska och buddhistiska personer.
 • Xuan Zang – Mästare Tripitaka av den stora Tangdynastin

  Xuan Zang (602-664) är även känd som Mäster Tripitaka av den stora Tangdynastin. Av de kinesiska buddhistiska munkarna i Kinas historia har han blivit en av de mest vördade. Hans pilgrimsfärd till det forntida Indien för att studera buddhism och föra med sig de kanoniska skrifterna tillbaka till Kina, beskrivs i den mycket populära fiktiva romanen ”Färden till Västern”.
 • Chu Suiliang – berömd kalligraf och politiker i Tangdynastin

  År 638 beklagade kejsar Taizong att hans handledare, den stora kalligrafen Yu Shinan, var död, så minister Wei Zheng rekommenderade då Chus kalligrafi. Kejsaren blev mycket nöjd när han såg Chus skrivstil och sedan den dagen tjänade Chu hovet som kalligraf.
 • Yu Shinan – en flitig och upprätt kalligraf i Tangdynastin

  En av de fyra största kalligraferna i början av Tangdynastin (618-907) var Yu Shinan som levde mellan 558 och 638. Hans kalligrafiska stil var stadig och elegant. Född in i en adlig familj studerade Yu hårt i årtionden. Det berättas att han ibland låste in sig i flera dagar på övervåningens studiekammare för att lära sig och öva kalligrafi.
 • Li Jing – en av de mest framstående generalerna i Tangdynastin

  Li Jing hade allt sedan barndomen haft en önskan om att tjäna en stor kejsare och utföra heroiska bedrifter. När han senare hade vuxit upp kom han att följa prins Li Shimin som senare blev kejsare Taizong av Tang, Kinas mest vördade kejsare. Li Jing kom att utkämpa många strider mot rebeller innan Tangdynastin kunde grundas.
 • Ouyang Xun – Tangdynastins ledande skapare av ”regelbunden skrift”

  Ouyang Xun (557-641) var Tangdynastins ledande kalligraf. Som 13-åring blev han ende överlevande i familjen efter att fadern hade dragits in i en revolt som misslyckats. Eftersom Ouyang Xun aldrig blev fysiskt stark uppfostrades han till en lärd man av en vän till fadern.
 • Du Ruhui – beslutsammast av Tangdynastins två mest firade ministrar

  Född i en familj som tjänat som högre tjänstemän, ansågs Du Ruhui alltsedan ungdomen vara en begåvad, skarpsinnig och beslutsam intellektuell. Hans talang upptäcktes av Fang Xuanling när han tjänstgjorde som rådgivare till prins Li Shimin.
 • Fang Xuanling – förebild för en respekterad kansler i Tangdynastin

  Sedan ungdomen var Fang Xuanling intelligent och välutbildad, dessutom var han bra på att skriva artiklar. Han brukade följa med fadern till Suidynastins huvudstad på den tiden när det var fridfullt i Sui. Alla trodde det skulle fortsätta att vara så under en lång tid.
 • Qin Shubao – Tangdynastins modige vildsinte krigare

  Det sägs att en gång när prinsen blev hånad, red Qin Shubao av ren ilska med full fart in i en stor fiendetrupp. Fienden var så rädda för honom att de flyttade sig ur vägen för att han kunde nå fram till deras general, som slaktades av Qin Shubao.
 • Wei Zheng – opartisk men burdus rådgivare åt kejsar Taizong

  Wei Zheng (580-643) var föräldralös och en ivrig läsare sedan barndomen. På grund av sina omständigheter, han var ju både föräldralös och fattig, tillbringade han några år i ett taoisttempel. När Li Shimin senare blev kejsare blev Wei Zheng nära rådgivare åt honom. Wei gav uppriktigt och med den största integritet oberoende men ofta burdusa råd till kejsaren under resten av sitt liv.
 • Xuan Zang – Mästare Tripitaka av den stora Tangdynastin

  Xuan Zang (602-664) är även känd som Mäster Tripitaka av den stora Tangdynastin. Av de kinesiska buddhistiska munkarna i Kinas historia har han blivit en av de mest vördade. Hans pilgrimsfärd till det forntida Indien för att studera buddhism och föra med sig de kanoniska skrifterna tillbaka till Kina, beskrivs i den mycket populära fiktiva romanen ”Färden till Västern”.
 • Yan Liben - konstnär som förvandlade föremål till något gudomligt

  Yan Liben ärvde det forna Kinas underbara traditioner inom konsten och utvecklade dem ytterligare. Hans verk har fasta konturer och pittoreska färger. Figurerna i hans måningar skildras väl och hans skicklighet överträffade antikens nivå.