Shenyang City, Liaoning-provinsen: 80 % av de offentliganställda har smittats av Covid

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Under Liaoningprovinsens konferens om förebyggande och kontroll av pandemier den 24 december 2022 gav borgmästare från alla 14 städer i provinsen uppdateringar om Covid-situationen i deras jurisdiktioner. De delade också med sig av de svårigheter de stött på och diskuterade planer för hur de ska hantera dessa problem.

Hälften av invånarna i Shenyang smittade

I Shenyang, huvudstaden i Liaoning, var 50 % av invånarna redan smittade. Bland de anställda i den kommunala förvaltningen hade 80 % av dem testats positivt och endast 12 % rapporterade fortfarande till arbetet. Dessutom var 70 % av stadens sjukvårdspersonal smittad, men 65 % av sjukvårdspersonalen arbetade fortfarande.

Infektionsgraden bland Shenyangs invånare väntas nå 80 % i mitten av januari, vilket även gäller för de fyra länen under Shenyangs förvaltning.

Av de 14 städer som rapporterade vid konferensen var det bara Shenyang som inte klagade över bristen på febermedicin. De problem som de andra städerna stod inför var bl.a. att tillgången på blodbanker hade sjunkit till varningsgränsen, att begravningsbyråerna hade nått sin fulla kapacitet, att det inte fanns tillräckligt med medicinsk personal och mediciner samt att det rådde brist på råvaror som behövs för att tillverka febermedicin. Även om infektionsgraden på landsbygden nu bara ligger på 10-20 procent kommer den troligen att öka med tanke på den kommande reseökningen under det kinesiska nyårets semesterperiod.

Det finns en allmän oro för att nya mutationer kan leda till varianter som är mer smittsamma och dödliga. "Kina har en mycket stor befolkning och det finns en begränsad immunitet. Och det verkar vara en miljö där vi kan se en explosion av en ny variant", påpekade Stuart Campbell Ray, professor i infektionssjukdomar vid John Hopkins, den 25 december. "När vi har sett stora infektionsvågor följs det ofta av att nya varianter skapas." Likt en boxare "lär sig viruset att kringgå de färdigheter som du har och anpassar sig för att komma runt dem".

KKP går från en extrem till en annan

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) avslutade plötsligt sin nollvision för Covid den 7 december och positiva fall har sedan dess exploderat över hela landet. Trots de kraftigt ökande fallen bytte den nationella hälsokommissionen (NHC) namn på den kinesiska termen för COVID-19 från "novel coronavirus pneumonia" till "ny coronavirus infektion" och nedgraderade sjukdomen från klass A till klass B den 26 december. Därför behövs det inte längre någon karantän för att hantera denna nyligen namngivna infektionssjukdom.

Experter anser att KKP:s plötsliga övergång från extrem noll-Covid till inga restriktioner alls innebär betydande risker för vanliga medborgare som får klara sig själva. Sydkorea har meddelat att man kommer att förstärka Covid-övervakningen av resenärer från Kina.

Olika inlägg i sociala medier visade att många invånare i Shenyang har dött av viruset. Det var så många döda på så kort tid att alla krematorier i Shenyang var fulla. Familjerna hade ingen annan möjlighet än att vända sig till närliggande städer, som Fushun eller Liaoyang, för att kremera sina nära och kära. Även där var de tvungna att använda sig av kontakter för att få en plats i kön.

Ett dokument, som cirkulerar på nätet, visar att nya krematorier planeras i Shenyang. Dokumentet hade titeln "Det andra tillkännagivandet av det första anbudsavsnittet för inköp av utrustning för begravningsbyråprojektet i Shenbeis nya distrikt in staden Shenyang". I tillkännagivandet stod det att Shenbeis nya distrikts civila affärer begärde in förslag för att bygga ett nytt krematorium i distriktet. Investeringen uppgår till 41,77 miljoner yuan på en mark på 43 994,9 kvadratmeter (10,9 hektar). Byggnaden kommer att uppta 6 573,79 kvadratmeter med 6 krematorieugnar och 1 700 askförvaringsboxar. Projektet var planerat att starta den 25 december 2022 och avslutas den 25 januari 2023.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/28/205398.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.