Belgien: Stort stöd vid Europaparlamentet i Bryssel

Nyligen har Falun Gong-utövare hållit aktiviteter framför Europaparlamentet för att öka medvetenheten om det brutala förtrycket av Falun Gong i Kina. Här nedan följer några exempel på den breda stöd de har fått från allmänheten.

Viktigt att brutaliteten offentliggörs

Claudio Olivetti, som arbetar på det konstitutionella fördraget i Europa, sade att situationen i Kina är mycket värre än han trodde: "Sådana saker [organstölder från levande Falun Gong-utövare] är fruktansvärda, och vi måste följa upp detta." När han skrev på en petition som stöd, sade Olivetti att Kina alltid vill visa världen att det har förbättrats vad gäller mänskliga rättigheter. "Det innebär att det är viktigt att sprida om denna brutalitet, så att regering i Kina kan undersöka det."

Affärskonsulten Stefan Schepers studerade affischerna innan han skrev på ett upprop för att få ett slut på förföljelsen. "Jag har hört talas om er grupp från tidningar och andra kanaler. Och jag vet att den kinesiska kommunistregimen använder våld mot människor." Han uppmuntrade utövarna att hålla fler sådana aktiviteter för att uppmärksamma allmänheten om situationen i Kina, och han kommenterade att Europa inte ska offra de mänskliga rättigheterna vid affärer med Kina.

 
Affärskonsulten Stefan Schepers anser att mänskliga rättigheter inte bör undermineras vid affärer med Kina.

Thomas, en medlem i stadsfullmäktige besökte den europeiska unionens kontor, och sade: "Jag har sett tv-reportage om er och jag är glad att få veta mer om denna viktiga fråga." Han sade att han inte förstår varför det kinesiska kommunistpartiet förföljer oskyldiga utövare. "Jag kommer att be mina parlamentsledamöter att också skriva under petitionen, eftersom alla ska ha trosfrihet. Om det är en rätt sak att göra, bör vi hjälpa varandra och göra det bra.”

Detta angår oss alla

Thomas Redmond, som arbetar vid den irländska regeringen, sade att första gången som han hörde talas om tvångsorganstölder var för flera år sedan. "Detta illdåd påminner mig om andra tragedier som har inträffat i historien. Vi måste göra något för att stoppa dem." Förutom att underteckna en petition, sade Redmond också att han skulle ta upp frågan med sina riksdagsledamöter senare under dagen.

 
Människor ska ta lärdom av historien säger Thomas Redmond och förhindra tragedier såsom tvångsorganstölder.

Kathleen Funchion, en irländsk parlamentledamot kom med två andra irländska tjänstemän. De tog bilder, talade med utövare och skrev på petitionen som stöd. "Jag är medveten om detta [tvångsorganstölder] och det får mig att skämmas.” Hon sade att hon skulle berätta för fler tjänstemän om detta.

”Tack för ert mod”

Anna Faias arbetar för en organisation som samlar in pengar. Hon tog en hel del broschyrer och ställde många frågor. Tvångsorganstölder från Falun Gong-utövare i Kina gjorde henne djupt upprörd. "Vi måste låta fler människor veta om detta--människor måste veta om detta", sade hon.

"Ni gör ett bra jobb här. Tack för ert mod."

Maud Brichat skrev på petitionen när hon var på väg till bussen. Hon sade att det utövare gör framför Europaparlamentet är "viktigt. Detta grundar sig på traditionella värderingar, något som vi alla ska stödja." Hon sade att ju fler människor som vet om detta, desto tidigare kan illdåden stoppas.

 
Förbipasserande undertecknar petitionen för att stödja Falun Gong-utövare.

Engelsk version http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/9/157343.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.