Min erfarenhetsberättelse

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2017 i Paris
 

Hälsningar Mästare,
Hälsningar kära medutövare,

Mitt namn är Davide och jag är en 23 år gammal utövare från Italien. Jag fick Fa i juni 2014 när jag läste Zhuan Falun. Redan under första kapitlet förstod jag att jag hade hitatt det jag hade letat efter. Många av mina frågor som jag hade ställt tidigare år – Vem är jag? Vad är mitt syftet med mitt liv? Var kommer jag ifrån? Vad är sanningen? – alla dessa frågor besvarades i ett ögonblick. Meningen med livet var inte längre ett mysterium för mig. Jag bestämde mig då för att bli en Dafa utövare.

Att förstå kultivering

Till att börja med var min kultiveringsväg enkel: min förståelse ökade dag för dag tack vare att jag studerade Zhuan Falun och andra Dafa skrifter, och jag klarade av alla prövningar som kom i min väg på ett bra sätt, utifrån det jag då ansåg var i linje med Fa principerna Sanning Godhet Tålamod. Ett par månader efter jag fick Fa förstod jag vad det innebär att sända upprätta tankar och att klargöra sanningen. Jag började delta i de lokala aktiviteterna i Milano. Kort därefter började arbetet med att marknadsföra Shen Yun och först då började jag möta större fysiska och mentala utmaningar och började inse att jobba med sig själv inte är så lätt som jag hade inbillat mig först.

Jag kunde se hur mitt ego var motsasen till principen ovillkorligt samarbete, och hur mina vanliga mänskliga fasthållanden – såsom att visa upp sig, bekräfta sig själv, tävlingsmentalitet, lathet och lust – var de känslor och beteenden jag behövde bli av med för att kunna hjälpa till med att marknadsföra Shen Yun. Ibland kom insikten och förståelsen när jag studerade Fa och ibland fick jag olika tecken av Mästaren via andra utövares ord och uttryck eller via vanliga människors reaktioner. Jag insåg ofta att det som störde mig eller jag kunde se i andra var kopplat till ett av mina fasthållanden. Allting som jag observerade var som en test, eller som ett prov eller hade som syfte att jag skulle förstå någonting, för att hjälpa mig bli av med ett visst fasthållande.

Att eliminera egot för att bekräfta Fa

Under perioden som jag hade samarbetat med utövare i samband med olika aktiviteter hade jag förstått mer på djupet det faktum att när jag lyssnar på mitt ego innebär det motsatsen till att bekräfta Fa. Att följa och att försöka uppnå mina personliga intressen är motsasen till att vara medkännande; det är den gamla universums princip och någonting som man måste eliminera som utövare.

Under dessa år av kultivering, upptäckte jag ofta att även de minsta tankarna handlade om att bekräfta mig själv: Frågar jag någon annan vad de tycker om mitt jobb? Då vill jag ha en komplimang. Ger jag dricks till någon? Det beror på att jag innerst inne anser att jag är bättre än andra. Hur kan jag rädda andra varelser på ett effektivt sätt om mitt hjärta inte är riktat mot andra, däremot upptagen av att bekräfta mig själv? Jag är enormt tacksam till Mästaren för att genom kultivering av Falun Dafa få en möjlighet att ta bort lager på lager av denna substans av detta fasthållande, som håller en del av mig borta från universums sanna natur.

Att eliminera lust och begär

Att kultivera i det mänskliga samhället är rätt så svårt, det finns många störningar och det är lätt att dras med om du inte kan bevara ett bra kultiveringstillstånd. Vi påverkas av känslor och i ett visst mån är det nödvändigt att ha känslor för att kunna leva i det mänskliga samhället; dock är min förståelse att om vi inte tar detta på allvar så kan det leda till allvarliga konsekvenser.

Jag förstod mer på djupet att när jag letar efter något lustfyllt, med eller utan avsikt, är detta kopplat till känslor och Mästaren pratar om det i kapitel fyra i Zhuan Falun. Detta får mig att tänka på Mästarens betydelsefulla uttryck: “Du kan inte kultivera om du inte klipper av de här känslorna. Om du kommer ut ur dessa känslor kan ingen röra dig längre, en vanlig människas hjärta kan inte röra dig, vad som i stället tar över är barmhärtighet, något som är ännu ädlare. Självklart är det inte lätt att klippa av de här sakerna på en gång, kultivering är en långvarig process, i vilken ens fasthållanden släpps gradvis, men du måste disciplinera dig själv.” (Att höja Xinxing, Kapitel fyra, Zhuan Falun)

När jag inte kan kontrollera min lathet, är det lättare att ge efter ett fasthållande, kopplat till det som räknas som njutbart i samhället, såsom lust eller frosseri. Även om jag inte kan se den så känner jag en slags klängande substans som försöker ta över min kropp, och försöker kontrollera mitt sinne och mina handlingar. Dessa tre fasthållanden förstärker varandra och utgör ett hinder när det gäller att jag ska göra de tre sakerna väl. Därför, är jag villig att ta itu med detta problem på ett rationell sätt och sända upprätta tankar när det är nödvändigt.

Varje tanke bestämmer vår framtid

Den senaste tiden har jag känt vissa svårigheter med att studera Fa och öva flitigt. Jag har blivit distraherad av vissa vanor som jag hade innan jag började utöva: jag tittade ofta på film och olika klipp på internet, jag spenderade tid på facebook, jag tittade på pornografiska filmer och spenderade tid med mina vänner istället för att studera Fa. Mitt resonemang var att jag kultiverade vissa djupare sidor inom mig själv och att det var anledningen till att det var mer komplicerat att kultivera dessa för att korrigera dem. Men, med facit i hand, kan jag se att det var endast en ursäkt till att inte ta situationen på allvar. Jag klarade inte av testet vad gäller en utövares standard och tillät mina fasthållanden ta kontroll över mina handlingar och vanor.

Genom att studera mer, kunde jag se med nya ögon på mina tankar och handlingar, och kunde upptäcka ett stort tillkortakommande: jag betraktade inte mig själv som en Dafa utövare. Den här tanken gör skillnad mellan det faktum att vi kan överkomma eller inte de svårigheter vi möter under kultiveringsvägen. “Vi har nämnt att det goda eller det dåliga kommer från ens tanke och den här tanken kan få olka konsekvenser.” (Att höja Xinxing, Kapitel fyra, Zhuan Falun)

Jag har förstått hur pass seriöst detta problem är och har lagt märke till att den största delen av mina tankar föregår mina handlingar. Det är starten och den delen som jag behöver jobba med och korrigera: så fort jag lägger märke till att det finns en felaktig tanke får jag jobba med detta. Om det finns tid för att se en film när jag kommer hem, varför kan inte jag öva mer eller studera mer Zhuan Falun eller andra föreläsningar? Ja, vi lever i det vanliga mänskliga samhället och vi behöver anpassa oss till det vanliga människolivet, men, enligt min förståelse, innebär inte detta att vi måste dras med nedåt och tillåta att våra beteenden och standard blir påverkade. Jag är övertygad att med tiden, och genom att förändra mitt sätt att tänka, kommer min huvudurande att höjas constant och min högre förståelse kommer at leda till att rädda fler människor.

Jag är för evigt tacksam till Mästaren för att ha visat mig Vägen, för Hans enorma barmhärtighet och att Han tanker på att rädda alla varelser.

Vänner, medutövare, om ni har lagt märke till någonting som inte är i linje med Fa, var snälla och påpeka det för mig med omtanke.

Tack Mästare!
Tack kära medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.