Att hålla ett löfte om att returnera guld för med sig lycka till framtida generationer

Traditionell kinesisk kultur betonar vikten av moral och karaktär samt undervisar människor om att bli goda, upprätta och pålitliga. I det forntida Kina ansåg människor att "Brist på girighet är en värdefull egenskap". Den var en vanlig inställning bland olika samhällsklasser, inkluderat bland forskare som ansvarade för att föra vidare och behålla kulturen, såväl som bland affärsmän som strikt följde regeln trots att de hade att göra med pengar varje dag. Det sades att "en gentleman som älskar pengar kan endast erhålla dem på ett rättfärdigt sätt."

Yang Bo var en känd ämbetsman under Mingsdynastin. Han kom från staden Puzhou. Yang Bos far Yang Zhang var affärsman innan han blev ämbetsman. Yang Zhang bedrev sin affärsverksamhet i Huai Yang-området. På den tiden besöktes han av en salthandlare från norra Kina som frågade om Yang Zhang kunde ta hand om ettusen gultmynt åt honom. Emellertid kom salthandlaren aldrig tillbaka. Yang Zhang visste inte vad han skulle göra med pengarna. Han lade dem i en blomkruka och planterade blommor över så att ingen skulle upptäcka dem. Samtidigt sände han iväg en person till norra Kina för att söka efter salthandlaren och denne fann så småningom salthandlarens bostad. Emellertid var salthandlaren död och i bostaden fanns bara hans son.

När Yang Zhang fick höra det bjöd han hem sonen. Yang pekade på blomkrukan och sade, "De här pengarna som din far lämnade hos mig innan han dog, kan du vara snäll att ta med dig dem?" Salthandlarens son blev mycket förvånad. Han hade aldrig hört talas om dessa pengar och vågade inte ta emot dem. Yang Zhang sade, "De här pengarna tillhör din familj. Var snäll och förneka inte det." Han förklarade hur guldmynten hade hamnat hos honom och sonen blev djupt berörd. Han knäböjde framför Yang Zhang för att tacka honom. Därefter tog han guldet och gick.

Yang Zhang fick senare sonen Yang Bo som var ett mycket intelligent barn som älskade att lära sig saker. Han var framgångsrik i sina studier och blev till slut minister vid ämbetsmännens personaldepartement. Kejsaren Ming Shi Zong uppskattade Yang Bos talanger och pålitliga karaktär och utnämnde honom till en av sina närmaste assistenter.

Yang Bos son, Jun Ming var också framgångsrik i sina studier och blev till slut finansminister. Familjens anseende varade i många generationer.

Yang Bos far, Yang Zhang, var inte bara en simpel affärsman när han gick med på att ta hand om guldet åt salthandlaren. När salthandlaren försvann, tog han inte bara hand om pengarna utan gjorde sig dessutom besväret att sända iväg personer tusentals mil för att söka upp salthandlarens familj och returnera pengarna. Människor med ädla sinnen och karaktärer som Yang Zhang belönas inte bara själva för detta, även kommande generationer belönas. Det visar hur Himlen belönar dygder på de sätt som förtjänas.

Översatt från: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=3819

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.