Erfarenheter från kultivering

Jag är från Sydafrika. Jag började praktisera Falun Gong 1995 när jag var på besök i Guangzhou i Kina. Sedan jag läst Zhuan Falun förstod jag att syftet och meningen med mitt liv var att kultivera i Falun Dafa. Sedan dess har jag fortsatt att kultivera och det har gagnat min kropp, mitt sinne och moralstandard. Samtidigt har jag försökt att introducera Falun Dafa för människor som jag känner. Jag hoppas att jag ska kunna dela erfarenheter med andra utövare.

En dag körde jag för att söka upp en vän och jag stannade bilen framför ett kvarter och jag försökte se adressen. Plötsligt, backade en transportbil som stod på gatan mot min bil och träffade den vänstra strålkastaren och fronten och skadade dessa delar. Jag blev chockad över att föraren inte uppmärksammade min bil och att jag hojtade. Jag gick ur bilen för att försöka reda ut problemet med föraren.

Men föraren förnekade allt ansvar för kollisionen, dessutom anklagade han mig för att ha parkerat framför våningarna. Jag förstod att jag just då stod inför ett test. Jag lyckades med att förklara att det inte var mitt fel utan hans misstag. Jag skrev ned hans uppgifter för att lämna som redogörelse hos polisen. På polisstationen frågade jag en polis om vem som skulle få ta ansvar för incidenten och han svarade att det är föraren som kolliderade med min bil. Eftersom föraren vägrade att ta på sig ansvaret fick jag ta denna kostnad själv. Under tiden kände jag mig obalanserad och att jag var orättvist behandlad. När jag läste Mästare Lis bok så hittar jag dessa ord: ”Nyckelfrågan är om du kan ta lätt på och bry dig mindre om egen vinning och personliga konflikter”. I kultivering ska utövandet ha fokus på öppenhet och av att vara rakryggad med ett vidsträckt perspektiv. "Under förlustprocessen är det vi verkligen förlorar just den sortens dåliga saker”. I detta fall bör jag tacka denna förare för att ha gett mig en chans till förbättring och till att omforma karma. Jag gagnas av det jag förlorar.

Förra året åkte jag till Kina för att besöka mina föräldrar i Guangzhou. Jag träffade mina vänner och jag berättade för dem om Falun Gong. Jag har en skolkamrat där som jag varit vän med sedan länge och han arbetar nu för säkerhetstjänsten. Jag gav honom också Zhuan Falun för att läsa. Några dagar senare talade han om att några polismän med ansvar för ”Falun Gong-ärendet” skulle vilja träffa mig. Jag fick också besked att mina aktiviteter bevakades av polisen eftersom information om mig fanns på en Falun Gong-webbsida och registrerade av de kinesiska myndigheterna. Jag tyckte att det var en bra möjlighet att berätta sanningen för dem och ett test för mig själv. Jag accepterade inbjudan och mötte dom i en restaurang på ett hotell. Vi utbytte våra synpunkter om Falun Gong. De försökte få reda på sambanden mellan utövare utomlands och om pengar utifrån var inblandade i Falun Gong-aktiviteter. Jag fastslog att politik inte är en del av Falun Dafas principer. Efter mötet ville de bestämma om ett nytt möte innan jag skulle lämna Kina, vilket jag också accepterade. Dagen innan jag skulle lämna Kina så träffade jag dom igen. Denna gång så nämnde de att utländsk statsmakt var engagerad i Falun Gong-aktiviteter vilket dom försökte övertyga mig om. Samtidigt sa de att de kunde ordna fördelar för min handelsverksamhet i Kina om jag kunde hjälpa dem att samla in information om Falun Gong-aktiviteter utomlands. Jag uttryckte klart för dom att Falun Dafa-kultiverare måste släppa berömmelse, egenintresse och känslosamhet och inte som vanliga människor sträva efter dessa saker och att vi inte har någon politisk verksamhet mot Kinas regering. De kunde inte på något sätt påverka min övertygelse.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.