Den kanadensiska utrikesministern: Vi kommer att fortsätta med våra ansträngningar för att söka efter bevis och bekräftelse till anklagelserna om organstölder från fångar i Kina

Den 22 december 2006, skrev den kanadensiske utrikesministern, Peter G. MacKay, ett brev till Falun Gong-utövare i Toronto, Kanada, angående anklagelser om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina. Mackay skrev i sitt brev: "Vi fortsätter med våra ansträngningar för att söka efter bevis och bekräftelse" och "Jag kan försäkra er om att Kanadas regering kommer att fortsätta att uttrycka vår oro för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheten för kinesiska myndigheter." Här nedan finner ni hans brev.

Kanadas utrikesminister, Peter G. MacKay


Utrikesminister
Ottawa, Kanada

22 dec, 2006

(namn och adress borttaget)

Bäste (namn borttaget)

Er parlamentsledamot, Jim Peterson, har sänt en kopia på ert brev till mig den 29 december 2006, och bifogade dokument, angående anklagelserna om organstöld från Falun Gong-utövare i Kina. Jag beklagar mitt sena svar till er.

Ett flertal kanadensare har uppmärksammat den Kanadensiska regeringen om anklagelserna och existensen av koncentrationsläger i stil av fängelse för Falun Gong-utövare, vilka ligger spridda över hela Folkrepubliken Kina. Dessutom har man tagit upp frågan om anklagelserna om organstölder från fångar som är internerade i lägren, likaså de som är internerade på andra platser. Dessa anklagelser är mycket oroväckande och den kanadensiska regeringen tar dem på allvar.

Sedan dessa grava anklagelser offentliggjordes i mars 2006, har den kanadensiska regeringen sökt upprätthålla en aktiv roll för att söka efter bevis och bekräftelse för dessa anklagelser. Kanadensiska tjänstemän har på regelbunden basis, kontaktat frivilligorganisationer, likasinnade länder, liksom Manfred Nowak, FN:s specialrapportör om tortyr och andra grymma, omänskliga eller förnedrande behandlingar eller bestraffningar, för att dela med sig information. Dessutom har kanadensiska tjänstemän regelbundet träffat representanter för Falun Gong i Kanada och anser att sådana utbyten har varit mycket värdefulla för Kanadas fortsatta försök att söka bevis och bekräftelse för dessa anklagelser. Rapporten med titeln "Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China" publicerad den 6 juli 2006, av David Kilgour, tidigare parlamentsledamot och departementsråd för Asienfrågor i Kanadas regering och David Matas, människorättsadvokat, har också varit till stor hjälp för att samla ihop användbar information kring detta ämne.

Kanadas huvudmål i utrikespolitik mot Kina är att ge ökad uppmärksamhet till människorättsförhållanden i landet och arbeta för att förbättra dem. Kanada är mycket bekymrad över hur olika andliga grupper behandlas i Kina, inklusive Falun Gong, och fortsätter att ta upp detta med den kinesiska
regimen. Kanada är också orolig över de illegala organtranstölderna från dödsdömda fångar i Kina. Kanadas regeringstjänstemän har poängterat för de berörda kinesiska myndigheterna att all organdonation i Kina måste ske fritt och med donatorns samtycke och vara i överensstämmelse med internationella normer.

Vi kommer att aktivt fortsätta med våra ansträngningar att söka efter bevis och bekräftelse med avseende på anklagelser om organstöld från Falun Gong-utövare, och välkomnar all tilläggsinformation som ni vill tillföra oss i detta ämne.

Jag kan försäkra er om att den kanadensiska regeringen kommer att fortsätta uttrycka tydligt vår oro för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna för den berörda kinesiska myndigheten.

Tack för att ni tog tid att skriva och dela med av era synpunkter.

Med vänliga hälsningar

Peter G. MacKay

c.c. The Honourable Jim Peterson, P.C., M.P.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37326-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.