GUARDIAN: Mänskliga rättigheter åsidosatta när EU och Kina diskuterade handel

GUARDIAN: Mänskliga rättigheter åsidosatta när EU och Kina diskuterade handel
Ian Black i Bryssel

Torsdagen den 6 september

Kina och EU förband sig att ”vidga och fördjupa” samarbetet vid deras årliga sammankomst i går, och gav mänskliga rättigheter en låg profil på en dagordning som dominerades av handel.

Guy Verhofstadt, den belgiske premiärministern och innehavaren av EU:s ordförandeskap, ledde tillsammans med EU-kommissionens president, Romano Prodi, samtalen med den kinesiske premiärministern, Zhu Rongji, och ett 12 man starkt minister-team, och underströk det faktum att EU är Kinas näst största handelspartner efter Japan.

Bilateral handel växte med mer än en tredjedel under 2000 till 95miljarder euros (60 miljarder pund), men det mesta av det var Kinas export till Europa.

På kvällen för sammankomsten varnade Amnesty International för en ”signifikant försämring” av situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina och uppmanade enträget EU att ”uttrycka sin oro på högsta nivå”.

Gårdagskvällens försiktigt hållna gemensamma kommuniké var emellertid bara överens om att parterna skulle ”fortsätta sin dialog” och sade att den borde ”hjälpa till att främja anpassningen” till internationell standard.

EU-tjänstemän hoppades att samtalen skulle hjälpa till att övertyga Kina om att öppna sina marknader ytterligare.

Pascal Lamy, EU:s handelskomissionär, höll separata möten med sin motsvarighet, Shi Guangsheng, om tillgång till Kinas försäkringsmarknad, en fråga som har sinkat en slutlig EU-överenskommelse gällande villkoren för Kinas medlemskap i Världshandelsorganisationen (WTO).

Tjänstemän i Bryssel var tillitsfulla beträffande att oenigheten – vilken främst handlar om EU:s oro för att ett USA-företag i Kina ska vinna orättvis fördel framför Europeiska rivaler – kan överbryggas i tid innan Beijings inträde ska godkännas vid WTO:s novembermöte i Qatar.

Diplomater tror att Beijings medlemskap i WTO borde hjälpa till att minska EU:s handelsunderskott med Kina genom att sänka barriärerna mot den kinesiska marknaden.

Amnesty, Human Rights Watch and the Free Tibet Campaign lobbade alla i EU för att se till att mänskliga rättigheter inte togs bort från dagordningen genom strävan att främja handeln.

”Kina tycks ha tagit ett nytt och avsiktligt steg bakåt”, sade Dick Oosting, chef på Amnestys EU-kontor.

Beijings ökade användning av dödsstaffet i sitt ”slå hårt” antibrottskampanj, förföljelsen av Falun Gong, tvångshemsändning av nordkoreanska flyktingar, strängare restriktioner beträffande media och fortsatta rapporter om tortyr ”visar ett oroande mönster av förakt för internationell människorättsstandard”, sade han.

http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4251271,00.html


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.