Vi ska förstå andra utifrån ett medkännande hjärta

En dag när jag satt mig ned vid mitt skrivbord för att lugna ned mig och gå igenom mina tankar, kom jag att inse att jag hade klagomål på en annan utövare. Alla de andra utövarna i vårt område klagade också på henne. Jag gav henne inte någon kritik på tu man hand. Jag var dock missnöjd med henne,och mitt hjärta var inte lugnt. En stark röst i mitt huvud kritiserade henne. ”Hur kan du bete dig på det där sättet? Hur kan du ignorera välmenande medutövares råd på det sättet? Vet du inte hur illa det är? Inte konstigt att alla klagar på dig!” Hur som helst så gjorde alla dessa tankar att jag inte kände mig lugn. De fick mig istället att kännna mig väldigt obekväm.

Den här personen jag tänkte på var väldigt säker på sin sak. Hon accepterade ogärna andras förslag och höll envist fast vid sina egna ideér. De som kritiserade henne verkade oavsiktligt avvisa henne eftersom vad hon gjorde och sade inte överensstämde med deras mening. Båda sidor byggde barriärer och det skapade obehag och smärta för alla inblandade. Detta kommer sig av att vi håller fast vid våra egna åsikter och fasthållanden. Till slut kunde vi inte byta åsikter längre och blev tom ovilliga att samarbeta med varandra. Kraften som vi har när vi arbetar väl med varandra, reducerades nu kraftigt. Detta var precis vad de gamla krafterna hade arrangerat. Ändå var vi inte medvetna om det.

När jag fick insikt om detta, kändes mitt hjärta genast mycket lättare. När jag såg på vad hon gjorde och vad hon sa utifrån hennes perspektiv, hade jag plötsligt inte längre någon klagan eller bittra känslor mot henne. Jag kom också på att vi även kunde nå vårt mål, genom att använda oss av hennes arbetssätt. Jag kunde fullständigt förstå hennes tillvägagångssätt och jag kände mig befriad och lugn till sinnet.

När jag sedan mötte utövare som kritiserade mina ord eller handlingar, kunde jag känna deras smärta. Det medförde att vi kunde utbyta idéer med varandra med lugna hjärtan. Samarbetet gick då mycket bra. På samma sätt kunde jag möta de utövare som jag tidigare hade kritiserat. Jag kunde se saker från deras perspektiv. Genom att göra så kunde vi samarbeta.

Det är enkelt att säga att vi behöver förstå varandra bättre. Men trots det så är det inte alltid så lätt att uppnå det i verkligheten, eftersom allt vi själva vill, är att bli förstådda och få stöd av omgivniningen. Men för att få detta måste vi först själva bli kapabla att kunna ge förståelse och stöd till andra. Vi ska först och främst ta fram och se på de bra sidorna och de bra handlingarna hos andra. Gör vi det kan vi förstå andra genom ett medkännade hjärta. Om alla utövare kunde göra det, så skulle Falun Dafa-utövares enhet forma ett kraftfullt upprätt fält, rakt framför våra ögon.

För att vi ska kunna förstå andra krävs det av oss av vi förändrar vårt invanda tankesätt. Vi måste verkligen se på saker från den andres perspektiv. För att kunna förstå andra måste man vara villig att släppa en hel del, även tanken om att just vår idé är bättre än någon annans. Vi måste lämna själviskheten bakom oss och se till helheten. Då kan vi lämna själviska tankar bakom oss. Att kunna förstå andra är manifestationen av höjningen av ens Xingxing (hjärtats eller sinnets natur, moral). Bara genom att verkligen försöka förstå andra människor, kan vi uppnå en bättre känsla, än den vi får när vi får våra idéer eller arbetssätt accepterade.

Att förstå andra kommer att beröra oss djupt. Eftersom när vi verkligen förstår andra människor och kompletterar deras ideer och arbetssätt utan att säga ett ord, kommer vi att uppleva den starka känslan av att smälta in i den gränslösa Fa. (lagen, principer). Vi kommer då automatiskt att känna en stor beundran och respekt inför Mästaren i våra hjärtan. Att förstå andra är äkta medkänsla. Det kräver av oss att vi ska kunna göra olika slags Dafa-arbeten, utan att klaga och att vi ska kunna ta lidande med glädje. När vi har smält in i Fas enorma medkänsla, kommer vi att tycka om att vara i det tillståndet och vi kommer då lättare att kunna möta svårigheter med glädje.

Att kunna förstå andra är en manifestation av förståelsen att vi är en del av samma kropp. Bara genom att inse det kan vi se andras problem som våra egna och verkligen bry oss om varandra på djupet, inte bara ytligt. Att kunna förstå andra är givande och värdefullt. Att kunna förstå varandra är kraftfullt och kan öppna upp för kommunikation under svåra omständigheter. Vår förmåga att förstå andra visar hur mycket tolerans vi har. Att kunna förstå andra är ädelt och dygdigt. Förståelse för andra är grundlen som kan hjälpa oss att föra oss framåt tillsammans, och fylla igen luckorna mellan oss, när vi arbetar med olika typer av Dafa-arbeten.

Mina kära medutövarvänner, vi har gjort vårt bästa för att avslöja ondskan i Kina och rädda liv. Allteftersom vi fortsätter, kommer folk i samhället inte längre att ifrågasätta vårt tålamod, uthållighet, vänlighet och medkänsla. Ändå när vi gör allt detta måste vi ändå lägga mer vikt på att kultivera fram vår medkänsla och förståelse utövare emellan. Mina vänner, vi måste förbättra oss allihopa, hjälpa varandra och gå tillsammans mot den ljusa tiden som ligger framför oss.


Översatt från: http://clearharmony.net/articles/200303/11182.html
Kinesisk version: http://www.yuanmingeurope.net/articles/200303/18137.htm

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.