Dödsfall, Tortyrmetoder, Hjärntvätt

  • Förövarna i Yantais 610-byrå sände He Xiuling till bårhuset när hon fortfarande var vid liv

    2003 arresterades min hustru He Xiuling av Yantais 610-byrå när hon tillverkade sanningsklargörande material om Falun Gong i staden Wendeng. Hon spärrades in på Zhifu interneringscenter och utstod brutal tortyr under den långvariga fångenskapen. Klockan 7:30 den 11 mars 2004 sände förövare från Yantais 610-byrå, Zhifu interneringscenter och Liuhunagding sjukhus He Xiuling till bårhuset trots att hon fortfarande andades.
  • Fan Zhongzhuang blev bortförd och förföljd

    Fan Zhongzhuang arresterades olagligt av det kinesiska kommunistpartiet (kkp) den 9 augusti 2005 och förföljdes tills han blev medvetslös. Fan vaknade upp två veckor senare men kunde inte tala på två månader. Just nu anses han vara under ”husarrest”.
  • Sent inkomna nyheter: Li Xianming torterades till döds samma dag som han arresterades

    På kvällen den 6 april 2005 arresterades Falun Dafa-utövaren Li Xianming från Shehong, som ligger i Suining i Sichuanprovinsen, illegalt utanför ett härbärge. Agenter från Nationella säkerhetsbyrån arresterade honom och knuffade in honom i en liten, omärkt bil. De förde honom till ett interneringscenter där de torterade honom brutalt.