Stora personligheter inom kinesisk kultur

 • Jiang Ziya - rådgivaren som hjälpte kungen av Zhou att etablera Zhoudynastin

  Vid 32 års ålder gick Jiang Ziya in i en bergsgrotta för att kultivera Dao. På den tiden befann sig Shangdynastin i ett ständigt krigstillstånd. En av anledningarna till att han gick in i grottan för att kultivera var att han ville undvika att bli inblandad i det pågående kriget.
 • Shangdynastins kung Wen av Zhou regerade med dygd

  Shangdynastins kung Wen av kungariket Zhou (1152 – 1056 f. Kr.) var känd för att regera med dygd och vänlighet. Han lärde människorna att vara dygdiga, ärliga, visa Gud respekt, med mera och var ett bra exempel att ta efter.
 • Yi Yin - Shangdynastins stora premiärminister

  Yi Yin var Shangdynastins första premiärministern och han arbetade som sådan i cirka 50 år. Han var känd för sin älskvärda personlighet, sin goda kunskap i hur ett land styrs och han var dessutom skicklig på att laga mat. Yi Yin var också uppfinnaren av den traditionella kinesiska medicinens dekokter.
 • Shangdynastins kejsare Tang bad med rent och barmhärtigt hjärta om regn

  Under de första fem åren av kejsare Tangs regeringstid blev det flera perioder med torka och alla floder torrlades. Tang beordrade att guldmynt skulle tillverkas för att distribueras till fattiga familjer som tvingats sälja sina barn. Det var meningen att de skulle använda dessa mynt för att köpa sina barn tillbaka. Men torkan fortsatte.
 • Den store Yu - kontrollerade översvämningar och tronen börjar gå i arv

  På grund av att Yu bidrog stort till landet, och hade medkänsla för människor, blev han helt hållet älskad av folket. Eftersom Yu var ödmjuk, välvillig och pålitlig hade kejsare Shun väldigt mycket tillit till honom. Av den anledningen överräckte kejsare Shun tronen till Yu i stället för till sin son. Året var 2205 f. Kr.
 • Kejsare Shun – anfader till den kinesiska etiska kulturen

  Kejsar Shun (2255 f.Kr.) är för kineser anfadern till den kinesiska etiska kulturen. Hans sätt att vara lärde människorna runt om honom hur man bör agera i olika förhållanden, sett ur ett etiskt och moraliskt perspektiv.
 • Kejsare Yao satte andra främst

  Kejsare Yaos passion till sitt folk vann stor respekt. Han levde som han lärde; han såg alltid först inåt när han stötte på svårigheter. Yao levde ett enkelt liv och gav andra människors välbefinnande högsta prioritet. Kejsar Yao var djupt älskad av sitt folk.
 • Cang Jie - de kinesiska tecknens skapare

  Ordet som Cang Jie skapade hade sin egen betydelse. Hans ord, skiljer sig från andra ord som engelska, ryska eller latin som bara har ljud utan någon mening. Därför är kinesiska tecken de enda orden som har ideografisk mening genom att de kinesiska förfädren grundligt satte sin verklighetsprägel i tecknets varenda penseldrag.
 • Den gule kejsaren – den kinesiska civilisationens anfader

  Enligt en kinesisk legend var det Den gule kejsaren (2698-2598 f Kr) som förde kineserna ut ur barbariet och in i civilisationen. Det kinesiska folket betraktar därför honom som den kinesiska civilisationens anfader. Den gule kejsaren efterträdde sin bror Shen Nong i att ta ansvar för stabiliteten i hela territoriet.
 • Shen Nong – jordbrukets och medicinens skapare

  Enligt legenden föddes Shen Nong med en mage som var genomskinlig där alla organ kunde ses tydligt. Magen var klar som kristall. På den tredje dagen efter hans födelse kunde han tala, på den femte dagen kunde han gå och på sjunde dagen hade han fått alla sina tänder.
 • Fu Xi - kulturens skapare

  Fu Xi lärde forntidens kineser hur man gör nät för att fånga fisk. På så sätt förbättrades deras förmåga att prestera. Fu Xi lärde dem också hur man tämjer djur, och det är ursprunget till att hålla sig med boskap. Fu Xi införde dessutom systemet med äktenskap till det kinesiska samhället.
 • Nu Wa - människornas skapare

  Av alla forntidens legender i Kina är det den om hur gudinnan Nu Wa skapade människan som är den mest spridda. Det kinesiska folket är alla hennes ättlingar. När Nu Wa skulle skapa det kinesiska folket använde hon lera för att göra de mänskliga figurerna.
 • Pangu - universums skapare

  Det finns många intressanta mytologier i Kinas femtusenåriga traditionella kultur. I forna tider berättade föräldrar för sina barn om Pangu som skapade universum. Mytologin ger oss en kulturs världsuppfattning, den förklarar universums och jordens tillkomst, naturliga fenomen eller annat som saknar förklaringar.