Målning: På väg hem

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den här målningen ”Miljontals fartyg på väg hem”, beskriver en Falun Gong-utövares upplevelse av och observationer under sin utövning – en resa hem till sitt sanna jag.

Båtarna seglar längs en flod i bergen. Rutten är inte utstakad och tydlig och vissa områden är molniga, för att skildra en mödosam resa.

 


Inspirationen till målningen kommer från en dikt av Li Hongzhi, grundaren till Falun Gong:

Hjärtat självt klart

Fa räddar alla varelser Mästaren lotsar
Ett segel hissat hundra miljoner segel sätts
Släppa fasthållanden lättad båten snabb
Mänskliga hjärtat tungt svårt korsa havet
Plötsligt förändras vinden molnen himlen tycks falla
Skjuta undan berget piska havet onda vågor välla
Beslutsamt kultivera Dafa tätt följa Mästaren
Fasthållanden för tunga förlora riktning
Båten slår runt segel rämnar flyr för livet
Dy sand rensas bort helt guld lyser fram
Liv död är inte tomt prat
Klara eller ej sanningen visas fram
Vänta till den dagen nå fulländning
Sanning visas vitt hela världen förundrad.

Li Hongzhi, 12 oktober 1999

De kinesiska tecknen som står skrivna på bergen från vänster till höger betyder ”Falun Gong är bra”, ”Sanning-Godhet-Tålamod är bra” och ”Upplösningen av det kinesiska kommunistpartiet är himlens beslut”
Målningen är 120 x 60 cm. Namnet på tavlan står i dess övre högra hörn. Kinesiska tavlor följer den traditionella kinesiska formen. All text läses från höger till vänster. Konstnärens sigill är högst upp. På sigillet i det nedre vänstra hörnet står det ”Sanning-Godhet-Tålamod är bra.”

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/9/143559.html#.UqW1_85WR4U.email

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.