14 år av fredligt motstånd: Falun Gong sår frön av goda värderingar

Det kinesiska kommunistpartiet drog igång en kampanj av systematisk förföljelse för att utrota Falun Gong 1999. Utövarna av den andliga metoden mötte det våldsamma partiet med fredligt motstånd. Miljön på den tiden var tung och full av förtryck. ”som om himlen föll ner” – en ofta använd fras av kinesiska talare när de ska beskriva terror, förtryck och osäkerhet.

Regimens officiella inställning till Falun Gong hade uppenbarligen förändrats över en natt. Efter flertalet förslag från olika ledande byråer, blev Falun Gong plöteligt ”förbjudet”, trots att det aldrig har funnits någon lag som officiellt förbjudit Falun Gong.

De frivilliga samordnarna på övningsplatserna (där människor samlats för att meditera tillsammans) greps olagligt under natten till den 20 juli 1999. För dessa och tusentals andra hade himlen fallit ned på riktigt.
De som genomlevt tidigare förtryck i det kommunistiska Kina insåg snabbt att det blåste upp till storm. Många såg inget hopp i att motsätta sig regimens policy, trots att de visste att policyn var fel. Trots allt hade KKP varit framgångsrikt i alla sina tidigare ”kamper” – en term som de marxistiska regeringar dammar av på rutin när de riktar in sig på diverse grupper att förfölja.

I Kina har liknande ”kamper” förts mot adelsmän, intellektuella, människor med en tro och studenter med tankar om modernisering och demokrati i Kina de senaste årtiondena.

Ingen vill bli kopplad till en förföljd grupp då man inte tror att ens röst inte gör någon skillnad, annat än att försätta sig själv och sina anhöriga i fara. Terrorn från kommunistregimen har funnits i så många år att den har ändrat människors uppfattning om rätt och fel.

Det här var början för dem som utövade Falun Gong i Kina 1999. Emellertid, trots alla hemskheter och den skräck som förföljelsen förde med sig så gav de inte upp. De var upprätta inför sin tro och människors samveten började så småningom att väckas.

Under de senaste 14 årens förföljelse har utövarnas positiva inställning och beslutsamhet haft ett otroligt inflytande på vår värld i stort.

Stort stöd för Falun Gong både utanför och inuti Kina

Samtidigt som kommunistregimen har spenderat en förmögenhet på att försöka utöka förföljelsen utanför Kina så har dessa hela tiden falerat.

Istället har folk från hela världen fördömt förföljelsen och särskilt betonat de statliga organstölderna från levande Falun Gong-utövare i Kina.

Falun Gong-utövarna i Kina vinner mer och mer stöd från deras familjer, grannar, advokater och till och med 610-byrå medlemmar.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/30/143853.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.