Kineser sänder nyårshälsningar till Falun Dafas grundare

 
Li Hongzhi, Falun Dafas grundare, en kinesisk andlig metod. Han fick ett stort antal hälsningsbrev i samband med det nya året. (Minghui.org)

Sedan 2001 har kineser runtom på fastlandet skickat tiotusentals elektroniska nyårshälsningar till Li Hongzhi, grundaren av Falun Gong, också känt som Falun Dafa, för att uttrycka sin uppskattning och välvilja för Li Hongzhi. Falun Gong är en andlig metod som har förföljts i Kina i över 14 år.

Nyårshälsningarna, ofta i form av vackert formgivna kort, framhävs klart och tydligt på sajten minghui.org, Falun Gongs huvudsida, och dess motsvarande sida på engelska, en.minghui.org.

 
Falun Gong-utövare i Brisbane, Australien, önskar Li Hongzhi ett gott nytt år. (Minghui.org)

 
Falun Gong-utövare i Belgien skickar en nyårshälsning till Li i form av ett traditionellt kinesiskt kort. (Minghui.org)

 
Falun Dafa-utövare i Jilinprovinsen önskar Falun Gongs grundare ett gott nytt år. (Minghui.org)

Dessa sajter drivs av utövare som ett forum för att utbyta sin förståelse av Falun Gong, som en introduktion till och historia av den andliga utövningsmetoden, och för att dokumentera förföljelsen av gruppen. Individer i Kina använder speciella mjukvaruprogram för att posta sina meddelanden och kringgår på så vis regimens internetblockad.

Nyårshälsningar kommer inte bara från Falun Gong-utövare utan också från familjer och vänner till utövare, folk som har gagnats av Falun Gong, och de som vill uttrycka sitt stöd och sin aktning för Li Hongzhi. Som ett tecken på respekt hälsar man honom med ”shifu”, en traditionell term som betyder ”lärare” eller ”mästare”.

En generaldirektör för ett företag i Hebeiprovinsen skickade sin nyårshälsning å sina anställdas vägnar. Han kommenterade också att han känner oro för sitt folks moraliska tillstånd: ”Ingen känner sig säker i Kinas fastland; folk lever i skräck. Detta beror på kommunistpartiets ateism. Folk förstår inte att ’så som man sår får man skörda’. De tänker bara på pengar.”

Stålarbetare i Shandongprovinsen sade i sin nyårshälsning: ”Å vår familjs och vänners vägnar och de som har förstått fakta om Falun Gong, är vi tacksamma för Mästare Lis räddning! Din medkänsla gjorde det möjligt för dina lärjungar att vakna upp från en mardröm. Vi har levt utan något syfte under det Kinesiska kommunistpartiets lögner. Vi har förlorat normala människors mentalitet. Våra hjärnor är fyllda med partikultur och full av kamp som ett resultat av hjärntvätt. Mästare Li gav oss hopp om ett nytt liv, och ingöt traditionellt, autentiskt kinesiskt tänkesätt i oss.”

En redaktör för en tidning i Shandong som hoppade av kommunistpartiets skrev: ”Vi har klart och tydligt sett igenom partiets natur… Partiet är verkligen en kult. Det har dödat 80 miljoner kineser och kommer inte att kunna betala dess skulder till det kinesiska folket. Vi hoppas att kineser som inte har hoppas av Partiet vaknar upp snart. Medkännande Mästare Li väntar fortfarande på oss. Tack Mästare Li!”

Hu Ju, grundare av en människorättsrörelse i Kinas fastland, skickades sin hälsning till Li: ”Jag önskar Mästare Li Hongzhi i Falun Dafa en riktigt god hälsa och ett gott nytt år! Sprid Falun Dafa vitt och brett! Må den dagen komma snart då Dafa kan ha nått alla hörn och kanter i Kina och till alla; må dagen snart komma då kommunistpartiet kollapsar.”

Hu beklagade också det fördärvade tillståndet av Kinas traditionella kultur som ett resultat av generationer av kommunistiskt styre. Han säger att detta har inneburit att det blivit svårare att sprida Falun Dafa i fastlandet.

You, dotter till en Falun Gong-utövare från Nanjing och invånare i Hongkong sade: ”Å min mors, systers och mina vägnar, önskar jag Falun Gongs grundare, Mästare Li Hongzhi, ett gott nytt år 2014. Jag hoppas att alltfler fastlandskineser kommer att få veta sanningen och att det kinesiska kommunistpartiet regering slutar att förfölja Falun Gong-utövare. Min största önskan är att alla människor runt om i världen kommer att känna till, förstå och stödja Falun Gong.”


Översatt från engelska
www.theepochtimes.com/n3/427949-chinese-send-new-year-greetings-to-founder-of-falun-dafa/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.