Falun Gong-utövare i Sverige sänder Nyårshälsningar till Läraren!

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falun Gong-utövare i Sverige sänder nyårshälsningar till Läraren!

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.