Att gå framåt i kultivering

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2014
 

Hälsningar till ärade Mästaren! Hälsningar till alla medutövare!

Jag fick Fa 2007 på mitt universitet i Dublin. I mitt hjärta visste jag alltid att Falun Dafa var en väldigt speciell metod som inte liknande någon annan qigongmetod för att hålla sig frisk. På grund av mina mänskliga fasthållanden och en otillräcklig förståelse av Fa slutade jag så småningom att utöva. I början av 2013 insåg jag att det jag verkligen ville utöva var Falun Dafa. Jag har alltid vetat att Falun Dafa är en storartad kultiveringsmetod som är annorlunda jämfört med alla andra kultiveringsmetoder. Efter att jag börjat om på nytt i början av 2013 kände jag att Mästaren inte hade gett upp beträffande mig.

Eliminerar tankekarma och stärker min tro på Falun Dafa

Några månader efter att jag återupptagit utövningen av Falun Dafa hade jag en väldigt dålig dröm. När jag vaknade upp ur drömmen och studerade en av Mästarens artiklar senare samma dag så kände jag att jag fått berättat för mig att jag hade deformerat Falun. Efter att ha läst Mästarens artikeln kände jag mig chockad och djupt skakad. Jag tänkte att jag hade skadat något så värdefullt från Mästaren. Följaktligen kände jag att jag inte längre tilläts fortsätta kultiveringen i Dafa. Jag var djupt traumatiserad i flera dagar. På grund av mina fasthållanden kände jag det som om demoner började härja runt i mitt sinne; mitt sinne började producera väldigt dåliga tankar som jag inte kunde kontrollera. Jag försökte konstant trycka bort de här tankarna, men detta krävde mycket medveten ansträngning och energi. Jag var besluten att inte låta dem få övertaget på mig, men jag kom till en punkt där jag undrade om jag skulle kunna komma över de här tankarna. Så fort jag fick den här tanken började de dåliga tankarna bli väldigt intensiva. Jag kände det som om de regnade ner. Det kändes svårt att se någon väg ut ur denna hopplösa situation. Jag kände att jag inte kunde berätta för någon om detta, då jag trodde att detta skulle vara att söka hjälp utifrån. Dessutom var jag rädd för att om mina vänner fick veta att jag hade sådana dåliga tankar så skulle de kunna tro att det var ett resultat av att jag utövade Falun Dafa. Jag ville inte att de skulle få negativa tankar om Dafa, för jag visste att Falun Dafa var bra, och att mina problem kom av jag hade ett orättfärdigt sinne.

Till slut kom jag till den punkten där jag kände att jag inte längre var värdig att fortsätta utöva Falun Dafa. Jag sade till en utövare att jag ville lämna tillbaka böckerna eftersom jag kände mig ovärdig att vara en Falun Dafa-utövare. Vid den tiden hade jag önskan att böckerna skulle komma till en person som uppriktigt ville kultivera i Falun Dafa, för jag visste alltid att Falun Dafa var bra. Utövaren delade sin förståelse med mig och uppmuntrade mig att studera Fa och göra övningarna om jag ville fortsätta med kultiveringen. Jag ville verkligen fortsätta öva, men jag kände att jag var ovärdig. Utövaren uppmuntrade mig att studera Fa och göra övningarna. Efter att ha studerat Fa lugnade sig min tankar tillfälligt och mitt sinne kändes mycket mer lugnt och rent och jag gladde mig fullt ut åt att studera Fa. Jag kände att Mästaren än en gång inte gav upp beträffande mig. Jag kände mig mycket tacksam mot barmhärtige Mästaren för att han gett mig ytterligare en möjlighet att fortsätta kultivera i Falun Dafa.

När jag såg tillbaka på den här erfarenheten insåg jag att jag använde mänskligt tänkande för att komma över dem istället för att hålla fast vid den Fa som Mästaren lärt ut. Så snart jag mindes den Fa som Mästaren lärt mig kunde jag trycka bort de smutsiga tankarna, och tankekarman blev svagare och svagare. I artikeln ’Att eliminera störningar’ i Det essentiella för flitiga framsteg II lärde Mästaren ut att ”Fa kan bryta sönder alla fasthållanden, Fa kan eliminera allt ont, Fa kan avslöja alla lögner, Fa kan göra dig mer bestämd i ditt rätta tänkande.” Jag kände mig tacksam för denna möjlighet att höja mig i kultiveringen. Genom den här erfarenheten har min tro på Fa blivit mycket starkare. Jag kunde eliminera karma och höja mitt xinxing. Jag blev också mer beslutsam i kultiveringen, då jag fick en djupare förståelse för hur priviligierad jag är att vara en Falun Dafa-utövare, och hur värdefull den här möjligheten är.

Lär mig samarbeta med utövare i projekt som drivs av Dafa-lärjungar

Hösten 2013 hade jag turen att få delta i konstutställningen the Art of Zhen Shan Ren på Pollock House Glasgow. Vid den här tiden var jag mitt emellan två jobb så jag hade möjlighet att vara med under hela utställningen. Det här var min första erfarenhet av att jobba tillsammans med Dafa-utövare i ett projekt som drivs av Dafa-lärjungar.

Från första början såg jag att Dafa-lärjungar arbetade extremt hårt för att marknadsföra the Art of Zhen Shan Ren, samt att de arbetade hårt för att sätta upp utställningen. Vi startade tidigt på morgonen och arbetade i många timmar för att säkerställa att utställningen var perfekt presentabel att visa för människor. Utövarna var också noga med att respektera ledningen för Pollock House genom att lämna stället rent och snyggt när vi var klara. Varje morgon gick vi upp för att sända upprätta tankar. Detta följdes av Fa-studier och övningar. Jag uppskattade verkligen miljön med Dafa-lärjungar för att sända upprätta tankar, studera Fa och göra övningarna.

I artikeln ”Att dra upp med rötterna” i Det essentiella för vidare framsteg lärde Mästaren ut ”Under er kultivering kommer jag att använda alla medel för att blotta alla era fasthållanden och dra upp dem med rötterna.” Följaktligen fanns det många tillfällen under projektet där jag kände att min förståelse av Fa testades, liksom min beslutsamhet att hjälpa till i projektet och att rädda kännande varelser. Vissa morgnar kände jag mig trött; när jag studerade flackade mina tankar runt och jag kunde inte koncentrera mig. Jag kände ibland att jag ville sova och ansluta till de andra utövarna senare på dagen. En dag kände jag mig särskilt trött, men jag visste i mitt hjärta att jag borde åka till utställningen med de andra utövarna. När andra redan hade åkt blev jag besluten att följa med, så jag ringde efter en taxi och fortsatte till utställningen. Det var också en bra möjlighet för mig att prata om värderingarna i the Art of Zhen Shan Ren med taxiföraren. När jag kom fram delade jag med mig av min erfarenhet med de andra utövarna och fortsatte med att göra övningarna. När vi gjort övningarna kände jag mig full av energi och redo att arbeta hårt med att rädda kännande varelser.

Det var en dag då jag fann det svårt att koncentrera mig under övningarna. Mina tankar flackade också omkring när jag studerade Fa tidigare på dagen. Efter att ha sänt upprätta tankar bad koordinatorn mig att göra reklam för utställningen. Jag kände mig utmattad. Jag pratade med koordinatorn och frågade om det gick bra om jag studerade innan jag gick ut. Hon sade till mig att jag behövdes för att dela ut flygblad till människor. I föreläsning 4 i Zhuan Falun säger Mästaren: ”Självklart gör det inget om vi förklarar frågan vänligt och framlägger frågan tydligt för honom” och ”Du är alltid barmhärtig och välvillig mot andra, och tänker alltid på andra innan du gör någonting”. Jag såg att koordinatorn verkligen ville att jag skulle gå ut så att kännande varelser kunde bli räddade. När jag kunde se situationen från hennes synvinkel delade jag med mig av min förståelse, att jag kände att jag ville rädda kännande varelser, men att jag inte hade kunnat studera bra och att jag var trött, att jag kände att jag inte skulle göra ett bra jobb. Utövaren förstod min oro och föreslog att jag skulle studera en stund. En stund efter att jag lämnat utövaren kände jag mig omedelbart full av energi och inte längre trött. Jag berättade efteråt för utövare om min fantastiska upplevelse.

Nyligen har jag varit med på Art of Zhen Shan Ren i Storbritannien, och har nyss jobbat tillsammans med utövare i Irland för att ordna veckovisa möten med irländska utövare. Jag hoppas kunna dela med mig och föra vidare mina erfarenheter som jag fått med utövare i Irland. Jag hoppas att vi genom att utbyta information om projektet kan arbeta tillsammans för att visa upp en riktigt vacker och mäktig utställning på ett mycket professionellt sätt.

Hong Fa i Chinatown

Efter att jag utbytt erfarenheter med utövarna vid Art of Zhen Shan Ren i Glasgow om att göra Hong Fa i Chinatown så visste jag i mitt hjärta att detta var en avgörande plats för att göra Hong Fa, och ett viktigt sätt att nå kinesiska människor. Jag kände också att jag som västerlänning också skulle kunna hjälpa till med att bryta igenom de lögner som skapats av kommunistpartiet om att bara kineser utövar Falun Dafa.

Mina erfarenheter av Hong Fa i Chinatown var väldigt kraftfulla. Jag insåg vikten av att snabbt arbeta tillsammans för att eliminera störningar när Hong Fa-platsen blev attackerad när religiösa grupper började sjunga högt nära där vi gjorde Hong Fa och när människor började tala illa om Dafa. Jag kände hela tiden att utövarna jobbade hårt för att avslöja ondskan, klargöra sanningen och berätta för människor om skönheten i Falun Dafa och skönheten i Sanning, Godhet, Tålamod.

Jag hade turen att få delta i Hong Fa i Chinatown de flesta helgerna i slutet av 2013. Detta gav mig mycket erfarenhet av att göra Hong Fa och klargöra sanningen, samt gav mig värdefulla möjligheter att höja mitt xinxing. På sistone har jag lagt märke till den stora mängden kineser i Birmingham och jag känner att mitt fokus nu är på Birmingham och Straford upon Avon. Genom att arbeta och dela erfarenheter med utövare i Birmingham har vi tillsammans klargjort sanningen, avslöjat ondskan, hjälpt kineser att lämna kommunistpartiet och hjälpt människor att lära känna skönheten i Falun Dafa.

Arbetar hårt med att komma över mitt fasthållande till lust

När jag återupptog utövningen av Falun Dafa i början av 2013 lugnade sig mina tankar beträffande lust. För några veckor sedan blev jag dock störd av lustdemonen. Jag kämpade och gav efter för frestelsen och kände mig ångerfull. Efter störningen försökte jag slå bort det som hänt och försökte fortsätta som tidigare på min kultiveringsväg. Jag blev dock störd igen och gav på nytt efter för frestelsen, och kände mig återigen ångerfull. Efter att ha blivit störd och pratat med utövare så insåg jag att konstant avfärdade saken istället för att ta till vara detta goda tillfälle till att titta inåt och lösa frågan från grunden. Efter att ha tittat inåt frågade jag mig själv: varför lider jag? Varför kultiverar jag? När jag ställt de här frågorna till mig själv insåg jag att mitt syfte till att kultivera var ganska själviskt. Jag kultiverade så att jag skulle kunna nå fulländning. I mitt sinne tänkte jag inte på att sätta Dafa först, och inte heller tog jag först och främst hänsyn till de kännande varelser som jag representerar. När jag insett detta ändrade jag avsikten i min kultivering och blev besluten att sätta Dafa först och assimilera mig till Fa.

Jag blev fortfarande störd av lustdemonen. Efter ytterligare utbyten och att efter ha tittat inåt insåg jag att jag kontrollerades av tankekarma, och tankekarman ville att jag skulle falla för lustdemonen. När jag lyckades inse att det jag verkligen ville var att bryta mig fri från tankekarman, och studera och assimilera mig till Fa, märkte jag att störningen minskade. Jag insåg dock att det fortfarande fanns vissa fasthållanden som jag inte hade släppt. När jag tittade inåt insåg jag att jag hade ett väldigt starkt fasthållande till komfort. Jag insåg att det här fasthållandet påverkade mitt sändande av upprätta tankar på morgonen, liksom min punktlighet, övningarna på morgonen, och min oförmåga att sitta i dubbellotus. Jag har också sett likheter mellan lathet och komfort. Nu när jag har insett dessa starka fasthållanden är jag besluten att bryta mig loss från dem och fortsätta min kultiveringsväg.

Min erfarenhet av att marknadsföra Shen Yun

Det här var första året då jag marknadsfört Shen Yun. I början av marknadsföringen i Birmingham deltog jag i Fa-studierna, delade ut flygblad på teatrar och på helgerna delade jag ut flygblad till hushållen. Det skickades ut ett mejl i gruppen där man frågade utövarna om de hade möjlighet att hjälpa till att göra reklam i shoppingcenter. I början var jag motvillig att binda upp mig. Men när jag letade efter orsaken till mina ursäkter kunde jag inte se vad jag kunde göra som var mer värt. Jag bestämde mig för att delta i marknadsföringen i shoppingcentret. Jag började i Solihull, och träffade utövare som hade erfarenhet av att marknadsföra Shen Yun. Efter lite samtal gick vi igenom vad jag visste om Shen Yun. Vi kunde snabbt identifiera vilken information jag behövde förkovra mig i. I början var jag rädd för att närma mig allmänheten, men med envishet och genom att pröva mig fram lärde jag mig vad jag skulle säga när människor frågade mig vad det handlade om. Jag förstod också vilken kraft trailern hade för att öka människors intresse för Shen Yun. Efter att ha talat med många människor om värderingarna i Shen Yun kände jag mig väldigt energisk Jag visste att jag gjorde något mycket värdefullt; att hjälpa människor få kännedom om den rika 5000-åriga kinesiska civilisationen, skönheten i traditionell kinesisk kultur och skönheten i Shen Yun.

Det var också en underbar upplevelse att arbeta med erfarna utövare. Utövarna visade mig hur man arbetade med TV:n som visade trailern, hur man hittade informationen som behövdes på USB-stickan, samt andra tekniska frågor. Den här informationen visade sig vara extremt användbar, eftersom det vid nästa tillfälle då jag var på shoppingcentret var många tekniska frågor. Som tur är lyckades jag lösa dem, eftersom jag hade blivit visad hur man löser dem. Jag tog också tillfället i akt att föra vidare det jag lärt mig till andra utövare, så att de skulle kunna lösa tekniska frågor som uppstod i framtiden. Genom marknadsföringen i shoppingcentret hade jag fått mer självförtroende när jag pratar med människor om Shen Yuns värderingar. När andra utövare och jag gav information till hushållen träffade vi på en vacker Country Club. Till en början lämnade vi flygblad där. När vi kom tillbaka en andra gång ansträngde vi oss mer för att dela med oss innehållet i Shen Yun, istället för att bara fråga om att få lämna flygbladen där.

Går framåt

Jag känner mig mycket priviligierad över att vara en Dafa-utövare. Jag är fast besluten att sätta ännu striktare krav på mig själv i kultiveringen. Jag har bestämt mig för att förbättra min kinesiska så att jag kan kommunicera med kineser, och till slut hjälpa dem att lämna kommunistpartiet. Jag hoppas kunna ringa flera telefonsamtal till kinesiska polisstationer och interneringscenter genom MBCP-projekt för västerlänningar, för att hjälpa dem att få reda på sanningen om förföljelsen av Falun Dafa, och eliminera ondskan som kontrollerar dem. Jag hoppas kunna öka den tid jag tillbringar på att studera Fa och göra övningarna, och sända upprätta tankar och jag hoppas att jag genom att arbeta, dela erfarenheter och uppmuntra utövare kan etablera en bra kultiveringsmiljö där kännande varelser kan få Fa, och utövare kan höja sig. Detta är min kultiveringsberättelse och min förståelse är begränsad. Var snälla och berätta för mig om jag har sagt något opassande.

Tack Mästare. Tack Dafa-utövare.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.