Organstölder från levande samvetsfångar i Kina avslöjad i dokumentär

Läkaren Damon Noto, talesman för Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, Läkare mot organstölder), vid ett massmöte nära FN-högkvarteret i New York den 27 september 2014, där det krävdes ett slut på förföljelsen i Kina. Foto: Edward Dai /Epoch Times

En skakande dokumentär om organstölder i Kina från fångar som fortfarande lever, ökar oron för att detta statssanktionerade dödande fortsätter, trots påståenden från kinesiska sjukvårdstjänstemän att det stoppats.

Dokumentären, Human Harvest: China’s Organ Trafficking, som i förra veckan visades på SBS:s Dateline, avslöjar ett fasansfullt system i Kina, där läkare, sjuksköterskor och läkarstudenter arbetar i statliga, civila och militära sjukhus med att ta organ och andra kroppsdelar från politiska fångar medan de fortfarande lever.

Denna grymma hantering tillgodoser ett transplantationssystem som tillämpar organ-på-beställning, som på ett decennium har vuxit till organtransplantation i industriell skala i mångmiljard-klassen, säger en grupp statsmän, människorättsadvokater, läkare och utredare som medverkar i dokumentären.

Även om exakta siffror är svåra att få fram, tyder officiella uppgifter på att Kina gör cirka 10 000 organtransplantationer per år, näst högst i världen efter USA.

Enskilda sjukhus skryter med extremt korta väntetider, ett faktum som utredare förklarar med ett mycket stort antal fångar som fungerar som en organbank och tillhandahåller organ på beställning.

Kinesiska tjänstemän förnekade till en början att man tog organ från dödsdömda fångar till transplantation och hävdade att de kom från organdonationer. En rapport från Internationella Röda Korset 2011 visade dock att under de senaste 20 åren har bara 37 personer registrerat sig som organdonatorer i hela Kina.

Det finns 100 miljoner registrerade organdonatorer i USA och fortfarande väntar många i behov av en transplantation i åratal på en lämplig donator.

Brist på insyn

Kinesiska tjänstemän har senare erkänt att organ från avrättade fångar används för transplantation, men har efter internationellt fördömande gjort olika uttalanden om hur de ämnar stoppa det.

Huang Jiefu, den kinesiska regimens högste chef inom organtransplantation, ska ha fördömt det oetiska systemet och lovat att Kina skulle upphöra med den kontroversiella metoden till den 1 januari 2015.

Men Läkare mot organstölder (DAFOH), som förespråkar etik inom sjukvården, och som har en framträdande plats i den kanadensiska dokumentären, säger att utan insyn och med ett fortsatt högt antal transplantationer, är det svårt att tro att något har förändrats.

Den normalt tystlåtne Huang, tidigare vice hälsominister, fortsätter att offentliggöra partiets beslut, och meddelade i mars att regimen hade vänt blad. Han avrådde skarpt reportrar från att gräva i det förflutna.

DAFOH var dock snabb att svara och krävde åter bevis för påståendena. Organisationen uppmanar till extrem försiktighet beträffande vad de nya löftena står för, och efterlyser öppenhet om omfattningen av de organstölder som redan har skett.

I ett pressmeddelande från den 7 april sade DAFOH att det internationella samfundet "inte bör känna någon lättnad" efter de nya löftena, med tanke på att de kinesiska myndigheterna har ett "långt förflutet med hemlighetsmakeri, vilseledande siffror och motsägelsefulla uttalanden".

Den officiella politikens förvirrande karaktär demonstrerades med all önskvärd tydlighet i några av Huang egna uttalanden. Till exempel förkastade han den 13 mars det närmaste en rättslig motivering för användandet av fångars organ som Kina har varit: en hemlig föreskrift från 1984 som skyddades av Högsta folkdomstolen, åklagarämbetet, allmänna säkerhetsbyrån, och tre andra byråer.

Föreskriften anger att sjukhusen kan använda organ från fångar så länge anhöriga går med på det, men att "användandet av döda kroppar eller organ från dömda brottslingar måste hållas strikt konfidentiellt."

 
Huang Jiefu, Kinas högsta transplantationstjänsteman.
Foto: Ifeng.net)

Huangs förkastande av denna föreskrift innebär följaktligen att "anskaffandet av tiotusentals organ" som gjorts sedan föreskriften antogs är olagligt och oetiskt, och att den medicinska personalen som ansvarar för dessa transplantationer borde åtalas.

Huang verkar medveten om svårigheterna med den officiella hållningen. Den 16 mars kallade han skördandet av fångars organ ett "smutsigt, svårhanterligt, känsligt och förbjudet område" innan han antydde att den utrensade kinesiske säkerhetschefen Zhou Yongkang låg bakom verksamheten. På så sätt tog han effektivt tillbaka tidigare kommentarer han gjort i Australian Broadcasting Corporation och statliga China Daily, där han hävdade att användandet av organ från avrättade brottslingar var etiskt enligt kinesisk standard - och även det rätta att göra.

DAFOH påpekar att kinesiska sjukhus som nyligen har börjat rensa sina webbplatser från komprometterande transplantationssiffror, och i vissa fall halverat antalet transplantationer gjorda för två år sedan. Detta tar DAFOH som bevis för att den nya politiken med "sol och insyn", som Huang uttryckte det, starkt kan ifrågasättas.

"Det är uppenbart att Kina inte är redo att ansluta sig till den etiska värdebaserade transplantationsgemenskapen som en jämbördig, pålitlig partner", sade DAFOH. Läkarna sade att andra internationella och medicinska vakthundsgrupper borde kräva större öppenhet från den kinesiska regimen i fråga om organtransplantation.

Istället, sade DAFOH, måste Kina ge "full redovisning av användande av samvetsfångar som organkällor" och full insyn och tillgång till landets system för anskaffande av organ. Det verkar osannolikt att det första åläggandet kan uppfyllas, att döma av Huang Jiefus uttalanden i mars.

"Vi bör inte alltid hålla oss kvar i det förflutna, inte alltid bekymra oss över sidan med dödsdömda fångar", sade han. "Vänd blad och se på framtiden. ... Det finns inget intressant att uppmärksamma i detta. Vi bör bry oss om framtiden, inte det förflutna. "

Samvetsfångar offras

Forskare uppskattar att tiotusentals samvetsfångar, de allra flesta utövare av Falun Gong, en andlig disciplin som har förföljts sedan 1999, har avrättats för sina organs skull. Sannolikt har de i många fall fått sina organ borttagna medan de fortfarande levde, och dog av själva förfarandet.

I den kanadensiska dokumentären får man höra läkare som spelats in i hemlighet i telefonsamtal, som medger att de kan tillhandahålla organ från Falun Gong-utövare. Organen är eftertraktade på grund av utövarnas erkänt hälsosamma livsstil.

Och i en känslosam scen beskriver en kinesisk läkare sitt första möte med organstöld som medicine studerande.

"När jag skar genom [kroppen] rann blodet fortfarande... den här personen var inte död", sade han.

"Jag tog levern och de två njurarna. Det tog mig 30 minuter."

Man vet att mänskliga organ, särskilt levern, försämras alltmer med tiden de är ute ur kroppen.
David Matas, internationell människorättsadvokat och medförfattare med David Kilgour till "Bloody Harvest: Revised Report Into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China," från 2007. San Francisco, Kalifornien, tisdagen den 29 juli 2014.

 
David Matas, internationell människorättsadvokat och medförfattare med David Kilgour till "Bloody Harvest: Revised Report Into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China," från 2007. San Francisco, Kalifornien, tisdagen den 29 juli 2014.
Foto: Steve Ispas /EpochTimes)

Kanadensiska forskare, den respekterade människorättsadvokaten David Matas, och tidigare medlemmen av det kanadensiska parlamentet, David Kilgour, beräknar att enbart mellan åren 2000 och 2008, dödades sannolikt över 60 000 Falun Gong-utövare genom organskörd.

Ytterligare undersökningar av journalisten Ethan Gutman tyder på att politiska fångar och andra samvetsfångar också används för organskörd, däribland huskristna, tibetaner och uigurer.

 
Ethan Gutmann och hans nya bok, "The Slaughter", som presenterar graverande vittnesmål med avgörande bevis på organstölder. (EndOrganPillaging.org)

Källa: http://www.epochtimes.se/Organstoelder-fran-levande-samvetsfangar-i-Kina-avsloejad-i-dokumentaer-a28078.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.